�?adowanie....


Aktualności

*****

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

34 Niedziela Zwykła – 23 listopada 2014

CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

1.W kancelarii parafialnej można zamawiać terminy Mszy św. na 2015 rok.

2.Przeżywamy dziś uroczystość Chrystusa Króla. Jest to ostatnia niedziela roku liturgicznego i tradycyjnie święto Akcji Katolickiej. Od przyszłej niedzieli rozpoczniemy adwent. Pierwsza Msza św. sprawowana w kościele to będą roraty ku czci Matki Bożej.

3.Ponieważ kończy się rok kościelny i w przyszłą niedzielę rozpocznie się nowy, także nowe w znaczeniu społecznym, samorządowym składam SERDECZNE PODZIĘKOWANIE za lata dobrej współpracy z Urzędem Miasta i Gminy oraz ze Starostwem Powiatowym na ręce pana Burmistrza i pana Starosty, życząc im pomyślności na przyszłość. Składamy SERDECZNE PODZIĘKOWANIA za ofiary z ubiegłej niedzieli na organizację Światowych Dni Młodzieży w Polsce w 2016 roku; PODZIĘKOWANIE za inicjatywę odnowienia figurki Matki Bożej przy ul. Reymonta pani Bogusi Grodeckiej, pani Barbarze Kwapis za podarowanie materiału i Góralom za bezpłatne wykonanie; PODZIĘKOWANIE panu Mirosławowi Siurnikowi z UMiG za życzliwą pomoc w organizacji wyjazdu parafialnego dla dzieci i młodzieży także przygotowanego obecnie; PODZIĘKOWANIE panu Maciejowi Radeckiemu za wsparcie akcji charytatywnej Caritas oraz PODZIĘKOWANIE panu Wiesławowi Paliwodzie i Adamowi Wojutyńskiemu za pomoc przy akcji Caritas; PODZIĘKOWANIE panu Adamowi Bolkowi za podarowanie dla Parafialnego Koła Radia Maryja nowego wydania PRZEWODNIKÓW po Ziemi Białobrzeskiej; szczególnie serdeczne PODZIĘKOWANIE na ręce pana dyrektora naszego Publicznego Gimnazjum oraz na ręce pani Agnieszki Gardynik i s. Marii Bardziak za zorganizowanie IV Festiwalu Muzyki Religijnej CECYLIANKA 2014 pt. Cantate Domino oraz wszystkim zespołom i solistom, uczestnikom owego Festiwalu; Wszystkim Bóg zapłać za życzliwość!   

4.Organizujemy dla chętnych wyjazd 29 listopada DO TORUNIA na spotkanie z okazji rocznicy Radia Maryja. Koszt wyjazdu 60  zł. Zapisy w kancelarii parafialnej. Wyjazd w sobotę sprzed kościoła o g. 4.00.

5.W ramach przygotowań do ŚDM w Krakowie odbędzie się seria spotkań dla młodzieży w Polsce, w tym także w naszej diecezji. Rozpoczynamy w najbliższy piątek 28 listopada i zapraszam młodzież na APEL MŁODYCH, który odbędzie się w Jedlińsku. Zapisy na wyjazd u katechetów do środy włącznie. Koszt przejazdu 4, zł.

6.Nasza Parafia organizuje ZIMOWISKO NA SŁOWACJI w Habovce w terminie od 18 do 24 stycznia  2015 roku. Koszt wyjazdu 150 euro i 150  zł. Zapisy w kancelarii parafialnej i wtedy wpłata zaliczki 100 zł. i 50 euro. Jest jeszcze 9 wolnych miejsc.

7.POŚWIĘCENIE I WRĘCZENIE MEDALIKÓW dla dzieci klas II odbędzie się w niedzielę 7 grudnia na Mszy świętej o godz. 10.15. Przypominamy, że Rodzice kupują medaliki dla swoich dzieci we własnym zakresie.

8.Przypominamy o inicjatywie przygotowania okolicznościowego albumu fotograficznego obrazującego dzieje naszej miejscowości i dlatego zwracam się w imieniu organizatorów o udostępnianie ważnych, historycznych zdjęć z rodzinnych archiwów, które mogłyby znaleźć się w albumie.

9.Badania bezpłatne wzroku odbędą się w Przychodni Zdrowia przy ul. Spacerowej 1 grudnia; natomiast bezpłatne badania przedramienia odbędą się 4 grudnia w osteobusie przy aptece pp. Wojciechowskich ul. Krakowska. Szczegóły na plakatach.

10.Tradycyjnie już od kilku lat podejmujemy dzieło charytatywne PACZKA OD ŚW. MIKOŁAJA dla biednych dzieci. Na choince przy ołtarzu są wywieszone informacje o dziecku, dla którego możemy przygotować paczkę jako dar naszego dobrego serca. Paczki będą rozdawane tym dzieciom 6 grudnia w dzień św. Mikołaja w kościele o g. 10.00. Paczki prosimy składać w kancelarii lub w zakrystii.

11.W przyszłą niedzielę będzie głosił kazania oblat misjonarz z klasztoru na Świętym Krzyżu i po Mszach św. będzie rozprowadzał kalendarze z przeznaczeniem na potrzeby misji.

 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

33 Niedziela Zwykła – 16 listopada 2014

 

1.W kancelarii parafialnej można zamawiać terminy Mszy św. na 2015 rok.
Przeżywamy dziś 33. niedzielę w ciągu roku, a to oznacza, że zbliżamy się ku końcowi roku liturgicznego. Za tydzień, w niedzielę, 23 listopada, będziemy przeżywać uroczystość Chrystusa Króla. Tradycyjnie jest to święto Akcji Katolickiej. Organizacja ta jest stowarzyszeniem powołanym przez papieża Piusa XI w roku 1928 i zrzesza osoby pragnące promować i wprowadzać w życie społeczne nauczanie Kościoła w ścisłej współpracy z hierarchią Kościoła.
2.Trwa miesiąc listopad i związana z nim modlitwa za naszych bliskich zmarłych. Zachęcamy do udziału we Mszy św. także „na tygodniu”, abyśmy jako wspólnota Kościoła pielgrzymującego wspomagali naszych braci należących do wspólnoty Kościoła oczyszczającego się.
3.W piątek, 21 listopada, w liturgii wspominamy Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny. Wspomnienie to jest też okazją do szczególnej pamięci o siostrach klauzurowych, które swoje życie poświęcają przede wszystkim modlitwie.
4.Nasza parafia organizuje wyjazd 29 listopada do Torunia na spotkanie z okazji rocznicy Radia Maryja. Koszt wyjazdu 60  zł. Zapisy w kancelarii parafialnej.
5.Informuję, że dzieci z obecnych klas drugich szkoły podstawowej będą miały sakrament Pierwszej Spowiedzi w sobotę 16 maja 2015 roku a Pierwszej Komunii Świętej w niedzielę 17 maja 2015 roku. Rocznica pierwszej Komunii będzie obchodzona 31 maja 2015 roku. Natomiast obecne klasy pierwsze szkoły podstawowej, które obejmuje nowa podstawa programowa będą miały Pierwszą Komunię w klasie trzeciej czyli w niedzielę 14 maja 2017 roku, prawdopodobnie (ze względu na dużą liczbę dzieci) w dwóch grupach czyli o 10.15 i o 12.15. W roku 2016 będzie tylko rocznica Pierwszej Komunii. Sakrament Bierzmowania dla klas III gimnazjum będzie w terminie wiosenno-letnim 2015 roku.
6.Zimowisko na Słowacji w Habovce w terminie od 18 do 24 stycznia  2015 r. organizuje nasza parafia. Koszt wyjazdu 150 euro i 150  zł. Zapisy w kancelarii parafialnej i wtedy wpłata zaliczki 100 zł i 50 euro.
7.Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Białobrzegach serdecznie zaprasza na BAL KATARZYNKOWY 22 listopada od g. 19.00. Bilety do nabycia w sekretariacie. Dochód zostanie przeznaczony na potrzeby dzieci.
8.Badania bezpłatne wzroku przez firmę Opto-Marzenie odbędą się w Miejsko Gminnej Przychodni Zdrowia przy ul. Spacerowej 1 grudnia. Szczegóły na plakatach.
9.W ramach przygotowań do ŚDM w Krakowie odbędzie się seria spotkań dla młodzieży w Polsce, w tym także w naszej diecezji. Rozpoczynamy w piątek 28 listopada i zapraszam młodzież na Apel Młodych, który odbędzie się w Jedlińsku. Zapisy na wyjazd u katechetów do końca tego tygodnia. Koszt przejazdu 4, zł. Ofiary na potrzeby ŚDM w Krakowie i w Polsce składamy dzisiaj ……

 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ

32 Niedziela Zwykła – 9 listopada 2014

1.Przeżywamy dziś rocznicę poświęcenia bazyliki Chrystusa Odkupiciela na Lateranie, która jest nazywana matką i głową wszystkich kościołów. Bardziej jest ona znana jako bazylika św. Jana na Lateranie, gdyż kościół ten posiada aż trzy tytuły: Chrystusa Odkupiciela, św. Jana Ewangelisty i św. Jana Chrzciciela. Właśnie ta bazylika, a nie bazylika św. Piotra jest katedrą papieża i Rzymu. Do roku 1308 Lateran był rezydencją papieży. Jako katedra papieża, jest parafią dla nas wszystkich, dlatego jako cały Kościół obchodzimy dziś owo święto. Niech to święto stanie się dla nas okazją do refleksji, co to znaczy, że przynależę do Kościoła i w jaki sposób czuję się zjednoczony z innymi wierzącymi, a także z pasterzami Kościoła. Temat ten możemy podjąć również w naszych rodzinnych czy przyjacielskich rozmowach.

2.Przez cały miesiąc listopad w kościele trwa modlitwa za naszych bliskich zmarłych. „Wypominki”, jak tę modlitwę popularnie nazywamy, możemy przez cały listopad składać w kancelarii parafialnej.

3.Grupa 50 plus zaprasza na „Wieczór wspomnień z okazji Święta Niepodległości” 10 listopada o g. 15.00 w Sali konferencyjnej przy ul. Reymonta 11. W programie oprócz wspomnień także śpiewy i recytacje tekstów artystycznych o tematyce żołnierskiej.

4.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych zaprasza na uroczyste ślubowanie klas pierwszych mundurowych. W poniedziałek 10 listopada o g. 16.00 Msza św. polowa przed Starostwem a potem ślubowanie. Zachęcam młodzież, aby przystąpiła do sakramentu pokuty i potem podczas Mszy św. do Komunii z okazji swojego ślubowania.

5.We wtorek, 11 listopada, w naszej ojczyźnie będziemy obchodzić Święto Niepodległości. Jak zapewne pamiętamy, zostało ono ustanowione dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez naród polski niepodległego bytu państwowego w 1918 roku po 123 latach od rozbiorów dokonanych przez Rosję, Prusy i Austrię. Przywrócono je w 1989 roku po przemianach ustrojowych naszej ojczyzny. Jest to niewątpliwie ważna data, dlatego pamiętajmy, aby w tym dniu wywiesić flagę narodową oraz uczestniczyć we Mszy św., by modlić się o rozwój i pomyślność naszego kraju. Uroczysta Msza św. w int. Ojczyzny od Burmistrza i Starosty o g. 10.15 złączona ze składaniem wieńców przed pomnikiem pamięci. Będziemy też wtedy modlić się z okazji 15 rocznicy reaktywacji Powiatu Białobrzeskiego. Natomiast o g. 12.00 rozpocznie się Drugi Białobrzeski Bieg Niepodległości z inicjatywy społeczności lokalnej Białobrzegów i pod patronatem Burmistrza; start sprzed Urzędu Miasta i Gminy. Organizatorzy serdecznie zapraszają.

6.Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Białobrzegach serdecznie zaprasza na BAL KATARZYNKOWY 22 listopada od g. 19.00. Bilety do nabycia w sekretariacie. Dochód zostanie przeznaczony na potrzeby dzieci.

7.Zbliża się jubileusz 475 lat nadania praw Miastu Białobrzegi, w związku z tym Urząd Miasta i Gminy Białobrzegi podjęły decyzję o wydaniu okolicznościowego albumu fotograficznego obrazującego dzieje naszej miejscowości. Twórcy albumu zwracają się do mieszkańców z apelem o udostępnianie ważnych, historycznych zdjęć z rodzinnych archiwów, które mogłyby znaleźć się w albumie. Zdjęcia można przynosić  do końca roku do Biblioteki Publicznej lub bezpośrednio do Rolanda Wielgomasa, autora albumu. Serdecznie zachęcamy do udziału we wspólnym tworzeniu tego dzieła.

8.Parafia organizuje Zimowisko na Słowacji w Habovce w terminie od 18 do 24 stycznia  2015 r. Koszt wyjazdu 150 euro i 150  zł. Zapisy w kancelarii parafialnej i wpłata zaliczki 100 zł i 50 euro. Cena obejmuje: przejazd autokarem, zamieszkanie w  pokojach 2, 3, 4 osobowych, 6 śniadań i 6 obiadokolacji. W programie wyjazdy na stoki narciarskie Rohacze (Wysokie Zachodnie Tatry z 15 % zniżką), stok został wydłużony i wymieniony wyciąg, wyjazd na baseny Termalne Orawica „Meander Park” z 15 % zniżką. Każdego uczestnika obowiązuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wyrabiana za darmo w NFZ w Radomiu ul. Piastowska 4 na Osiedlu Michałów, dowód osobisty lub paszport. Można się zapisywać w kancelarii.

9.Serdecznie dziękujemy za dzisiejszą tacę gospodarczą. W przyszłą niedzielę będziemy zbierać po Mszach św. ofiary na organizację Światowych Dni Młodzieży w Krakowie; w następną na potrzeby naszego Diecezjalnego Seminarium Duchownego w Radomiu.

 

 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH czyli DZIEŃ ZADUSZNY

2 listopada 2014 - 31 Tydzień Zwykły

1.W tym tygodniu pierwszy czwartek i piątek miesiąca.

2.Przez całą oktawę odmawiamy różaniec za zmarłych i można ofiarować odpust zupełny za zmarłych pod zwykłymi warunkami tzn. Komunia św. i przepisane modlitwy oraz nawiedzenie cmentarza. Z warunkami odpustu można zapoznać się w gablocie. Różaniec w poniedziałek i środę o 16.15 i w sobotę o 9.00 na cmentarzu komunalnym, we wtorek i czwartek o 16.15 na cmentarzu parafialnym, w pierwszy piątek o 16.15 w kościele. Zapraszamy!  

3.W kancelarii można składać tradycyjne WYPOMINKI ZA ZMARŁYCH, za których się modlimy przez cały rok. Z okazji wypominek składamy ofiarę. Dzisiaj można składać wypominki po Mszy św. w kancelarii.

4.Serdecznie dziękuję wolontariuszom naszego Zespołu Parafialnego Caritas za posługę wydawania żywności. Dziękujemy firmie SADPOL pana Macieja Radeckiego za podarowanie jabłek oraz panu Mirosławowi Siurnikowi z Urzędu Miasta i Gminy za wsparcie finansowe przy zakupie żywności. W tym roku jest to szczególnie cenne, jako że z nieznanych nam przyczyn nie mamy w tym roku programu zaopatrywania z Banków Żywności; dlatego produkty jakie otrzymujemy pochodzą jedynie ze zbiórek lub z zakupów. Dlatego jeszcze raz Bóg zapłać wszystkim Ofiarodawcom!

5.Ośrodek Zdrowia przy ul. Spacerowej przy współpracy z firmą Opto-med organizuje bezpłatne badania wzroku w dniu 5 listopada tr. Szczegóły na plakatach.

6.Zarząd Rejonowy PCK w Białobrzegach serdecznie zaprasza wszystkich honorowych dawców krwi oraz inne osoby chętne do wzięcia udziału w akcji honorowego oddawania krwi, która odbędzie się 4 listopada tr. (wtorek) w g. od 8.30 do 13.00 w budynku Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach ul. Kopernika 4.

7.Obywatelski Klub Dyskusyjny zaprasza wszystkich chętnych na Debatę Samorządową z wszystkimi kandydatami na stanowisko Burmistrza. Spotkanie odbędzie się w Hali Sportowej przy ul. Reymonta 6 listopada od g. 18.00.

8.Zbliża się jubileusz 475 lat nadania praw Miastu Białobrzegi, w związku z tym Urząd Miasta i Gminy Białobrzegi podjęły decyzję o wydaniu okolicznościowego albumu fotograficznego obrazującego dzieje naszej miejscowości. Twórcy albumu zwracają się do mieszkańców z apelem o udostępnianie ważnych, historycznych zdjęć z rodzinnych archiwów, które mogłyby znaleźć się w albumie. Zdjęcia można przynosić  do końca roku do Biblioteki Publicznej lub bezpośrednio do Rolanda Wielgomasa, autora albumu. Serdecznie zachęcamy do udziału we wspólnym tworzeniu tego dzieła.

9.Parafia organizuje Zimowisko na Słowacji w Habovce w terminie od 18 do 24 stycznia  2015 r. Koszt wyjazdu 150 euro i 150  zł. Zapisy w kancelarii parafialnej i wpłata zaliczki 100 zł i 50 euro. Cena obejmuje: przejazd autokarem, zamieszkanie w  pokojach 2, 3, 4 osobowych, 6 śniadań i 6 obiadokolacji. W programie wyjazdy na stoki narciarskie Rohacze (Wysokie Zachodnie Tatry, stok został wydłużony i wymieniony wyciąg), wyjazd na baseny Termalne Orawica „Meander Park” z 15 % zniżką. Każdego uczestnika obowiązuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wyrabiana za darmo w NFZ w Radomiu ul. Piastowska 4 na Osiedlu Michałów, dowód osobisty lub paszport. Można się zapisywać w kancelarii.

10.Do koszyczka pod chórem można złożyć ofiarę na odbudowę zniszczonej przez pożar katedry w Sosnowcu; diec. sosnowiecka należy do naszej metropolii częstochowskiej.

11.Informuję Parafian, że wizytacja Biskupia została odwołana; prawdopodobnie odbędzie się na początku przyszłego roku. 

 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

30 Niedziela Zwykła – 26 października 2014

Rocznica Poświęcenia Kościoła

 

1.Dzisiaj serdecznie witamy siostry służki NMP Niepokalanej, które przybyły z Mariówki s. Ewa i s. Sylwia. Siostry będą z nami cały dzień się modlić, głosić słowo Boże i animować do grupy modlitewnej „SOS odmawiajcie różaniec”.

2.Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa różańcowe do końca października o g. 17.15. Dzieci, które brały udział w nabożeństwach różańcowych i zbierały podpisy, w środę 29 października  po różańcu zostawiają swoje kontrolki u siostry Nadii. Natomiast w czwartek 30 października po różańcu w salce na starej plebanii odbędzie się podsumowanie udziału dzieci w nabożeństwach.

3.We wtorek na różańcu i potem na Mszy św. spotkanie formacyjne kandydatów do bierzmowania.

4.Msza św. dziękczynna od pielgrzymów grupy 17a oraz za zmarłego +Romana Majeckiego, gospodarza, który przyjmował nas w par. Oleszno podczas pielgrzymki - będzie 30 października we czwartek o g. 18.00.

5.W kancelarii można składać tradycyjne WYPOMINKI ZA ZMARŁYCH, za których się modlimy przez cały rok. Z okazji wypominek składamy ofiarę. Dzisiaj można składać wypominki po Mszy św. w kancelarii.

6.Informuję Parafian, że wizytacja Biskupia odbędzie się w naszej parafii w niedzielę 9 XI.

7.Ośrodek Zdrowia przy ul. Spacerowej przy współpracy z firmą Opto-med organizuje bezpłatne badania wzroku w dniu 5 listopada tr. Szczegóły na plakatach.

8.Wydawanie żywności przez Zespół Parafialny Caritas będzie jutro w poniedziałek 27 października od g. 13.00 dla osób, które w tym roku zapisały się do naszego programu. Dla osób, które się jeszcze nie zapisały wydawanie będzie we wtorek od g. 13.00.

9.W Uroczystość Wszystkich Świętych czyli w sobotę 1 listopada Msze św. w kościele o g. 7.00, 9.00 i 17.00; natomiast Msza św. z modlitwami za zmarłych o g. 10.30 na cmentarzu komunalnym, o g. 12.00 na cmentarzu parafialnym. Przypominam o porządkowaniu grobów i zachęcam do zachowania czystości także wokół cmentarza.

10.Otrzymaliśmy z Kurii diecezjalnej wykaz zbiórek jakie powinniśmy przeprowadzić w listopadzie: 16 listopada – ogólnopolska zbiórka na potrzeby Światowych Dni Młodzieży, 23 listopada – zbiórka na seminarium, 30 listopada zbiórka ogólnopolska na rzecz stowarzyszenia papieskiego „Kościół w Potrzebie”.

11.W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna od 16.00 do różańca.  

 

 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

29 Niedziela Zwykła – 19 października 2014

 

1.Informujemy, że w październiku Poradnictwo Rodzinne będzie czynna jeszcze w niedzielę 26.

2.Dzisiaj na sumie uroczysta INTRONIZACJA RELIKWII BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI w 30 rocznicę jego męczeńskiej śmierci. Podczas różańca ucałowanie relikwii.

3.Nabożeństwa różańcowe do końca października o g. 17.15, w soboty 8.30. Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych, małżeństwa i całe rodziny.

4.W ramach obchodów papieskich 22 października czuwanie ogólnopolskie jako dziękczynienie za kanonizację naszego rodaka przeprowadzone przez zrzeszenie Banków Spółdzielczych. Zapraszam serdecznie.

5.Msza św. dziękczynna od pielgrzymów grupy 17a oraz za zmarłego +Romana Majeckiego, gospodarza, który przyjmował nas w par. Oleszno podczas pielgrzymki - będzie 30 października o g. 18.00.

6.Prace na cmentarzu na obecnym etapie zostały ukończone. Serdecznie dziękuję za ofiary na tacę gospodarczą i proszę pamiętać o tym także w listopadzie. Dziękuję panu Burmistrzowi i panu Bogumiłowi z naszych wodociągów za pomoc logistyczną a firmie pana Sikorskiego za wykonanie tej pracy.

7.Serdecznie dziękujemy za zbiórkę z okazji tzw. Dnia Papieskiego. Zebrano ponad 2 tys. zł, które zostały wpłacone na konto FUNDACJI. Bóg zapłać wszystkim Ofiarodawcom!

8.W kancelarii można składać tradycyjne WYPOMINKI ZA ZMARŁYCH, za których się modlimy przez cały rok. Z okazji wypominek składamy ofiarę. Dzisiaj można składać wypominki po Mszy św. w kancelarii.

9.Informuję Parafian, że wizytacja Biskupia odbędzie się w naszej parafii w niedzielę 9 listopada.

10.Serdecznie zapraszamy na spotkania z ks. dr Radosławem Kacprzakiem pochodzącym z naszej parafii na spotkanie autorskie w piątek o g. 17.00 w Bibliotece przy ul. Kościelnej. Całość poświęcona jest książce nt. postaci Biskupa Piotra Gołębiowskiego. Spotkanie poprowadzi pan Sławomir Ziemnicki.

11.Ośrodek Zdrowia przy ul. Spacerowej przy współpracy z firmą Opto-med organizuje bezpłatne badania wzroku w dniu 5 listopada tr. Szczegóły na plakatach.

12.Wydawanie żywności przez Zespół Parafialny Caritas będzie w poniedziałek 27 października od g. 14.00 dla osób, które w tym roku zapisały się do naszego programu.  

13.Z okazji wczorajszego Dnia św. Łukasza Patrona Służby Zdrowia składamy wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym i pozostałemu personelowi medycznemu serdeczne życzenia łask Bożych, sił, cierpliwości wobec pacjentów ...

 

 

 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

28 Niedziela Zwykła – 12 października 2014

 

1.Dzisiaj nie będzie czynne Poradnictwo Rodzinne od g. 10.00. Informujemy, że w październiku Poradnia Rodzinna będzie czynna jeszcze w niedzielę 26.

2.Nabożeństwa różańcowe do końca października o g. 17.15, w soboty 8.30. Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych, małżeństwa i całe rodziny.

3.Jutro wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego założyciela wielu zgromadzeń zakonnych, m. inn. Służek NMP Niepokalanej; na różańcu pomodlimy się w int. naszych sióstr zakonnych, które są z tego właśnie zgromadzenia.

4.Msza św. dziękczynna od pielgrzymów grupy 17a będzie 30 października o g. 18.00.

5.Uroczystość wprowadzenia RELIKWII ŚW. JANA PAWŁA II odbędzie się w najbliższą środę 15 października. Z tego powodu będzie nieco zmieniony porządek: najpierw o 17.15 Msza św. z intronizacją relikwii a potem różaniec z ucałowaniem relikwii. Gościem będzie brat Marian Markiewicz osobisty kierowca kard. Wojtyły w Rzymie. Natomiast uroczysta INTRONIZACJA RELIKWII BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI odbędzie się w niedzielę 19 października na sumie; wtedy oraz na różańcu ucałowanie relikwii. W ramach obchodów papieskich odbędzie się także 22 października czuwanie ogólnopolskie jako dziękczynienie za kanonizację naszego rodaka przeprowadzone przez zrzeszenie Banków Spółdzielczych. Zapraszam serdecznie na te uroczystości.

6.Serdecznie przepraszamy za pewne utrudnienia na cmentarzu, gdyż wykonujemy kostkę wzdłuż głównej alejki i przygotowanie pod odwodnienie. Prace te będą trwały jeszcze w tym tygodniu, obejmując już końcowe fragmenty alejki głównej.

7.Dzisiaj po Mszach św. zbiórka na tzw. Dzieło Papieskie Trzeciego Tysiąclecia czyli wspieranie młodzieży uzdolnionej z rodzin mniej zamożnych.

8.W kancelarii można składać tradycyjne WYPOMINKI ZA ZMARŁYCH, za których się modlimy przez cały rok. Z okazji wypominek składamy ofiarę.

9.Informuję Parafian, że wizytacja Biskupia odbędzie się w naszej parafii w niedzielę 9 listopada.

10.Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy nauczycielom i pracownikom wszystkich naszych szkół serdeczne życzenia łask Bożych, sił, cierpliwości i wiernego trwania na posterunku służby, którą twórcy KEN-u nazwali ars atrium tzn. sztuką ponad sztuki.

 

 

 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

27 Niedziela Zwykła – 5 października 2014

1.Informujemy, że w październiku Poradnia Rodzinna będzie czynna jeszcze w niedzielę 26.

2.Nabożeństwa różańcowe do końca października o g. 17.15, w soboty 8.30. Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych, małżeństwa i całe rodziny.

3.Uroczystość wprowadzenia RELIKWII ŚW. JANA PAWŁA II odbędzie się we środę 15 października. Z tego powodu będzie nieco zmieniony porządek: najpierw o 17.15 Msza św. z intronizacją relikwii a potem różaniec z ucałowaniem relikwii. Natomiast uroczysta INTRONIZACJA RELIKWII BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI odbędzie się w niedzielę 19 października na sumie. W ramach obchodów papieskich odbędzie się także 22 października czuwanie ogólnopolskie jako dziękczynienie za kanonizację naszego rodaka przeprowadzone przez zrzeszenie Banków Spółdzielczych. Zapraszam serdecznie na te uroczystości.

4.Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej ZAPRASZA SOŁTYSÓW do OSTREJ BRAMY w niedzielę 12 października, kiedy to odbędzie się Pielgrzymka Sołtysów i Kół Gospodyń Wiejskich z naszej diecezji. 

5.Serdecznie dziękuję za zbiórkę żywności w miniony piątek i sobotę w sklepach Biedronka, Grosik, Topaz, Tesco, Dominium, Lonka i Witaminka; dziękujemy właścicielom sklepów, wolontariuszom Caritas za posługę i wszystkim, którzy ofiarowali dary żywnościowe. Bóg zapłać!

6.Serdecznie przepraszamy za pewne utrudnienia przy wejściu na nasz cmentarz, gdyż wykonujemy kostkę wzdłuż głównej alejki i przygotowanie pod odwodnienie. Prace te będą trwały nadal, obejmując poszczególne fragmenty alejki głównej. Serdecznie proszę, aby pamiętać o tacy gospodarczej w październiku i listopadzie, abyśmy spłacili jak najwięcej za kostkę. Natomiast w grudniu, styczniu i lutym taca gospodarcza będzie na ogrzewanie kościoła.

7.Zbiórka na tzw. Dzieło Papieska Trzeciego Tysiąclecia czyli wspieranie młodzieży uzdolnionej z rodzin mniej zamożnych odbędzie się w przyszłą niedzielę 12 października.

8.W kancelarii można składać tradycyjne WYPOMINKI ZA ZMARŁYCH, za których się modlimy przez cały rok. Z okazji wypominek składamy ofiarę.

9.Serdecznie dziękuję za zbiórkę na potrzeby kościoła misyjnego w Zambii. Zebraliśmy ponad 3 tys. zł. Informację na temat tej misji można przeczytać w gablocie. Zachęcam także, aby wziąć jakieś pismo misyjne ze stoliczka pod chórem i zapoznać się choćby pobieżnie na czym polega praca misyjna, z jakimi problemami stykają się misjonarze i wtedy się przekonamy, jak bardzo jest potrzebne nasze wsparcie i modlitewne i rzeczowe.  

 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

26 Niedziela Zwykła – 28 września 2014

1.Dzisiaj będzie czynne Poradnictwo Rodzinne od g. 10.00. Informujemy, że w październiku Poradnia Rodzinna będzie czynna w niedzielę 5 i w niedzielę 26.

2.W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.

3.Nabożeństwa różańcowe w październiku będą o g. 17.15 do końca miesiąca. Rozpoczynamy w tym tygodniu we środę. Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych, zwłaszcza małżeństwa i całe rodziny.

4.Zapraszamy na Siódmą Pielgrzymkę RODZINY RÓŻAŃCOWEJ diecezji radomskiej z okazji 40-lecie Koronacji Obrazu Matki Bożej Królowej Różańca Świętego do Wysokiego Koła w sobotę 4 października. Temat spotkania: „Różaniec modlitwą rodziny”. Wyjazdy indywidualne dla chętnych. Program szczegółowy w gablocie i internecie.

5.Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej ZAPRASZA SOŁTYSÓW do OSTREJ BRAMY w niedzielę 12 października, kiedy to odbędzie się Pielgrzymka Sołtysów i Kół Gospodyń Wiejskich z naszej diecezji. Początek pielgrzymki godz. 11.00.

6.Nadleśnictwo Dobieszyn serdecznie zaprasza na obchody 90-lecia Lasów Państwowych i święto Patrona  św. Franciszka, które odbędą się 4 października w Stachowie koło Bud Augustowskich przy kapliczce św. Franciszka o g. 11.0 Msza św. a potem okolicznościowy program.

7.Starosta Białobrzeski Andrzej Oziębło zaprasza na Drugą tzw. BIAŁĄ NIEDZIELĘ 5 października w g. od 10.00 do 16.00 na hali sportowej będzie można bezpłatnie dokonać konsultacji medycznych u wielu lekarzy specjalistów oraz wykonać niektóre badania. Szczegóły na plakatach.

8.Zbiórka żywności dla ubogich odbędzie się w sklepach Biedronka, Grosik, Topaz, Tesco, Dominium, Lonka i Witaminka w piątek i sobotę - 3 i 4 października. W sklepach będą w oznakowanych strojach wolontariusze Caritas i Radomskiego Banku Żywności. Zachęcamy do życzliwości.

9.Poświęcenie różańców dla dzieci klas drugich będzie w niedzielę 5 października podczas mszy św. o g. 10.15.

10.Burmistrz Miasta i Gminy Wiesław Banachowicz we współpracy ze środowiskiem lekarskim, zwłaszcza z panią doktor Edytą Majcher oraz z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej informują o akcji bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców, którzy ukończyli 60 lat życia. Zapisy w Przychodni przy ul. Spacerowej 10.

11.Serdecznie przepraszamy za pewne utrudnienia przy wejściu na nasz cmentarz, gdyż wykonujemy kostkę wzdłuż głównej alejki i przygotowanie pod odwodnienie. Prace te będą trwały nadal, obejmując poszczególne fragmenty alejki głównej.

12.Dzisiaj po Mszach świętych zbieramy ofiary na sfinansowanie kilku metrów blachy na dach kościoła misyjnego w Zambii, gdzie pracuje misjonarz z naszej diecezji ks. Grzegorz Zbroszczyk. Zachęcam do hojności.


 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

25 Niedziela Zwykła – 21 września 2014

1.Informujemy, że w październiku Poradnia Rodzinna będzie czynna w niedzielę 5 i w niedzielę 26.

2.Nabożeństwa różańcowe w październiku będą o g. 17.15 do końca miesiąca.

3.W najbliższy wtorek o g. 18.00 spotkanie w kościele kandydatów do bierzmowania a w piątek o g. 18.00 spotkanie w salce nowej plebanii oazy młodzieżowej i dziecięcej. Zapraszamy także kandydatów chętnych do tego rodzaju pracy formacyjnej przy parafii.

4.W przyszłą niedzielę po Mszach świętych odbędzie się zbiórka na sfinansowanie kilku metrów blachy na dach kościoła misyjnego w Zambii, gdzie pracuje misjonarz z naszej diecezji ks. Grzegorz Zbroszczyk. Zachęcam do życzliwości.

5.Wyjazd grupy, która się zapisała na 30-tą Ogólnopolską Pielgrzymkę małżeństw i rodzin na Jasną Górę w sobotę 27 IX o g. 11.00 sprzed plebanii; powrót do B-gów w niedzielę 28 września ok. 16.00.

6.Ogólnopolska konferencja Wolontariatu pt. „Wiara – jakość posługi” odbędzie się w Radomiu w Wyższej Szkole Biznesu im. bpa Jana Chrapka przy ul. Kolejowej w dniach 26 – do 28 września. Organizatorzy proszą jednocześnie o pomoc w postaci pożywienia, ciast, owoców, warzyw dla wolontariuszy hospicjów, których może przybyć ok. 200 osób. Szczegóły na plakatach.

7.Nadleśniczy Nadleśnictwa Dobieszyn pan Mariusz Sołtykiewicz serdecznie zaprasza na obchody 90-lecia Lasów Państwowych i święto Patrona  św. Franciszka, które odbędą się 4 października w Stachowie koło Bud Augustowskich przy kapliczce św. Franciszka o g. 11.0 Msza św. a potem okolicznościowy program.

8.Starosta Białobrzeski Andrzej Oziębło zaprasza na Drugą tzw. Białą Niedzielę 5 października w g. od 10.00 do 16.00 na hali sportowej będzie można bezpłatnie dokonać konsultacji medycznych w u lekarzy specjalistów: kardiologa, dermatologa, ortopedy, okulisty, alergologa oraz wykonać niektóre badania. Szczegóły na plakacie.

9.Dzisiaj od g. 15.20 do 21. 30 na stadionie miejskim im. Zygmunta Siedleckiego odbędzie się BIAŁOBRZESKI FESTYN KULTUR RÓŻNYCH. W programie m.in. animacje dla dzieci, wystawa dorobku artystycznego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, degustacja potraw, występy różnych zespołów i orkiestry dętej, Bitelsi z Polkowic Rafał Brzozowski Gwiazda wieczoru. Szczegóły w gablocie. Serdecznie zaprasza Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi.

10.Serdecznie przepraszamy za pewne utrudnienia przy wejściu na nasz cmentarz, gdyż wykonujemy studnie tzw. osadnikowe, które mają zabezpieczyć przed zbieraniem się wody w okolicach bramy cmentarnej.

 

 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

PODWYŻSZENIE KRZYŻA ŚWIĘTEGO

Niedziela – 14 września 2014

NIEDZIELA GOSPODARCZA

1.Msza św. w 75 rocznicę wybuchu II wojny światowej w najbliższą środę 17 września o  10.00. Serdecznie zapraszam poczty sztandarowe i delegacje szkół, organizacji i stowarzyszeń oraz Parafian. Po Mszy św. będziemy składać wieńce i wiązanki przed pomnikiem pamięci. Mszy św. będzie przewodniczył i wygłosi kazanie ks. pułkownik Wiesław Okoń, który był w pierwszej zmianie polskiego kontyngentu wojskowego w Iraku w bazie Babilon i potem Al-Kut.

2.Misjonarz z naszej diecezji ks. Grzegorz Zbroszczyk pracujący w Zambii zwrócił się listownie do mnie z prośbą o sfinansowanie kilku metrów blachy na dach kościoła. Ta zbiórka będzie w czwartą niedzielę września - czyli 28 - po Mszach świętych.

3.W sobotę 27 i niedzielę 28 września tr. odbędzie się 30-ta Ogólnopolska Pielgrzymka małżeństw i rodzin na Jasną Górę. Organizujemy wyjazd z parafii dla małżeństw. Można się zapisywać dziś w zakrystii a przez cały tydzień w kancelarii. Wyjazd z B-gów g. 11.00 w sobotę 27 IX, powrót po Mszy św. niedzielnej 16.00 do B-gów. Szczegóły programu w gablocie. Koszt od osoby ok. 100, zł obejmuje autokar, nocleg i posiłki u sióstr Elżbietanek.  

4.W sobotę 20 września odbędzie się Trzeci Zjazd Absolwentów z okazji 55 rocznicy wmurowania kamienia węgielnego pod gmach Liceum Ogólnokształcącego w Białobrzegach. Na rozpoczęcie Msza św. w naszym kościele o g. 10.00. Organizatorzy serdecznie zapraszają.

5.Także w sobotę 20 września w Radomiu odbędzie się tzw. Apel Młodych – modlitwa, śpiew, konferencje, radość. Organizujemy wyjazd parafialny. Zapisy u s. Lucyny i s. Marii.

6.Serdecznie dziękuję za ofiary złożone na pomoc prześladowanym chrześcijanom w Iraku. Zebrano ponad 1300, zł., która to suma została wpłacona na konto organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Bóg zapłać!

7.W niedzielę 21 września od g. 15.20 do 21. 30 na stadionie miejskim im. Zygmunta Siedleckiego odbędzie się BIAŁOBRZESKI FESTYN KULTUR RÓŻNYCH. W programie m.in. animacje dla dzieci, wystawa dorobku artystycznego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, degustacja potraw, występy różnych zespołów i orkiestry dętej, Bitelsi z Polkowic Rafał Brzozowski Gwiazda wieczoru. Szczegóły w gablocie. Serdecznie zaprasza Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi.

8.Stowarzyszenie Rodziców Jedynka KEN przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. KEN zaprasza serdecznie dzisiaj od g. 15.00 na FESTYN RODZINNY pod hasłem „Nasza szkoła jest wesoła”. W czasie festynu będzie czynny punkt Honorowego Krwiodawstwa.

 

 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

23 Niedziela Zwykła – 7 września 2014

1.Dzisiaj w naszym kościele podczas Mszy św. o 10.15 poświęcenie tornistrów pierwszoklasistów; natomiast o g. 15.00 Msza św. i poświęcenie nowego krzyża przy ul. Kasztanowej; o g. 16.00 serdecznie zapraszamy na spotkanie na plebanii uczestników pieszej pielgrzymki na Jasną Górę.

2.Jutro święto Narodzenia Matki Bożej. Odpust w Błotnicy. U nas dodatkowa Msza św. z kazaniem o 9.00.

3.Dożynki parafialne w przyszłą niedzielę 14 września na sumie. Wieniec przygotowuje Brzeska Wola i Leopoldów.

4.Uroczysta Msza św. w 75 rocznicę wybuchu II wojny światowej będzie we środę 17 września o g. 10.00; w rocznicę agresji naszego wtedy sąsiada ze wschodu Rosji Sowieckiej. Serdecznie zapraszam poczty sztandarowe i delegacje szkół, organizacji i stowarzyszeń oraz Parafian. Myślę, że jest to nakaz konkretnej chwili historycznej pamiętać o tej dacie i modlić się. Mszy św. będzie przewodniczył i wygłosi kazanie ks. pułkownik Wiesław Okoń, który był w pierwszej zmianie polskiego kontyngentu wojskowego w Iraku w bazie Babilon i potem Al-Kut.

5.W sobotę o g. 11.00 spotkanie scholi w salce na starej plebanii. Zapraszamy także nowe osoby dziewczęta i chłopców chętne do śpiewania i granie na instrumentach, ze szkoły podstawowej, z gimnazjum i liceum.

6.Stowarzyszenie Rodziców Jedynka KEN przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. KEN zaprasza serdecznie w przyszłą niedzielę 14 września od g. 15.00 na FESTYN RODZINNY pod hasłem „Nasza szkoła jest wesoła”. Bardzo ciekawy program jest podany w gablocie. W czasie festynu będzie czynny punkt Honorowego Krwiodawstwa.

7.W odpowiedzi na prośbę Księdza Biskupa Ordynariusza, aby pomóc prześladowanym chrześcijanom na Bliskim Wschodzie – zwłaszcza w Iraku - włączamy się dzisiaj w akcję organizowaną przez Papieskie Stowarzyszenie POMOC KOŚCIOŁOWI W POTRZEBIE i zbieramy na ten cel ofiary po mszach świętych przed kościołem. Zachęcam do życzliwości i hojności.

8.Natomiast jeden z misjonarzy z naszej diecezji ks. Grzegorz Zbroszczyk pracujący w Zambii zwrócił się listownie do mnie z prośbą o wsparcie budowy kościoła, konkretnie o sfinansowanie kilku metrów blachy na dach kościoła. Ta zbiórka byłaby w czwartą niedzielę września - czyli 28 - po Mszach świętych pod hasłem ZBIÓRKA NA MISJE.

9.Pielgrzymka ogólnopolska 30-ta małżeństw i rodzin na Jasną Górę odbędzie się z soboty 27 na niedzielę 28 września tr. Organizujemy wyjazd z parafii dla małżeństw. Można się zapisywać od dziś w zakrystii. Wyjazd z B-gów ok. g. 11.00 w sobotę 27 IX, powrót po Mszy św. niedzielnej ok. 16.00 do B-gów. W programie Msza św. z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich, droga krzyżowa, wykład, apel. Szczegóły w gablocie. Koszt od osoby ok. 100, zł obejmuje autokar, nocleg i dwa posiłki czyli kolację dnia pierwszego i śniadanie dnia drugiego.  

10.Trzeci Zjazd Absolwentów z okazji 55 rocznicy wmurowania kamienia węgielnego pod gmach Liceum Ogólnokształcącego w Białobrzegach odbędzie się w sobotę 20 września. Na rozpoczęcie Msza św. w naszym kościele o g. 10.00. Organizatorzy serdecznie zapraszają.

11.Burmistrz Miasta i Gminy Wiesław Banachowicz we współpracy ze środowiskiem lekarskim, zwłaszcza z panią doktor Edytą Majcher oraz z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej informują o akcji bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców, którzy ukończyli 60 lat życia. Zapisy w najbliższym tygodniu od poniedziałku do piątku w Przychodni przy ul. Spacerowej 10.

12.W szkołach aktualnie trwają zapisy na lekcje religii lub etyki. Zachęcam rodziców, dzieci i młodzież do wyboru nauczania religii, które dla wszystkich ludzi wierzących stanowi ważny obowiązek moralny. Każdy proboszcz ma prawo wiedzieć czy jego parafianie uczęszczają na lekcje religii w szkole i znać nazwiska tych, którzy sami rezygnują z nauczania religii. Wszystkim, którzy chcieliby podjąć decyzję nieuczęszczania na religię muszę uświadomić poważne konsekwencje moralne i prawnokanoniczne. 

13.Informuję, że dzieci z obecnych klas drugich szkoły podstawowej będą miały sakrament Pierwszej Spowiedzi w sobotę 16 maja 2015 roku a Pierwszej Komunii Świętej w niedzielę 17 maja 2015 roku. Rocznica pierwszej Komunii będzie obchodzona 31 maja 2015 roku. Natomiast obecne klasy pierwsze szkoły podstawowej, które obejmuje nowa podstawa programowa będą miały Pierwszą Komunię w klasie trzeciej czyli w niedzielę 14 maja 2017 roku, prawdopodobnie (ze względu na dużą liczbę dzieci) w dwóch grupach czyli o 10.15 i o 12.15. W roku 2016 będzie tylko rocznica Pierwszej Komunii. Sakrament Bierzmowania dla klas III gimnazjum będzie w terminie wiosenno-letnim 2015 roku.

 

 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

22 Niedziela Zwykła – 31 sierpnia 2014

1.Od jutra powracamy do wieczornej godziny Mszy św. o 18.00.

2.Serdecznie dziękuję za zbiórkę z ubiegłej niedzieli na wyposażenie do tornistrów dla ubogich dzieci. Zebrano ponad 1300, zł. Dodatkowo otrzymaliśmy szczodry dar do tornistrów od Białobrzeskiego Banku Spółdzielczego za co serdecznie dziękujemy pani Dyrektor i Zarządowi. Zakupiliśmy 19 różnych asortymentów wyposażenia do tornistra dla dzieci szkolnych. Wszystkim ofiarodawcom - Bóg zapłać!

3.Jutro Msza św. na rozpoczęcie nowego roku szkolnego o g. 8.00.

4.W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.

5.W sobotę 6 września o g. 16.00 serdecznie zapraszamy na spotkanie na plebanii uczestników wakacyjnego wyjazdu do Francji.

6.W przyszłą niedzielę 7 września:

>o g. 6.00 wyruszy sprzed Katedry Radomskiej coroczna Piesza Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Błotnicy. Serdecznie zapraszamy chętnych do udziału.

>natomiast w naszym kościele podczas Mszy św. o 10.15 poświęcenie tornistrów pierwszoklasistów;

>o g. 15.00 odbędzie się Msza św. i poświęcenie nowego krzyża przy ul. Kasztanowej;

>o g. 16.00 serdecznie zapraszamy na spotkanie na plebanii uczestników pieszej pielgrzymki na Jasną Górę.

7.Dożynki parafialne będą w drugą niedzielę września czyli 14 na sumie. Wieniec przygotowuje Brzeska Wola.

8.Stowarzyszenie Rodziców Jedynka KEN przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. KEN zaprasza w niedzielę 14 września od g. 15.00 na festyn rodzinny pod hasłem „Nasza szkoła jest wesoła”. Bardzo ciekawy program jest podany w gablocie. W czasie festynu będzie czynny punkt Honorowego Krwiodawstwa. Organizatorzy serdecznie zapraszają. 

9.Nasz Ksiądz Biskup Ordynariusz zwraca się do nas z następującą prośbą: „Nawiązując do przeżywanego 26 sierpnia Dnia Modlitwy za Prześladowany Kościół na Bliskim Wschodzie, pragniemy włączyć się w akcję organizowaną przez Papieskie Stowarzyszenie POMOC KOŚCIOŁOWI W POTRZEBIE, mając na celu zebranie środków materialnych na pomoc chrześcijanom w Iraku ... wygnanych ze swoich domów i miast, a znajdujących schronienie w górach i lasach. Są to często ludzie starsi, chorzy, kobiety w ciąży i dzieci. Ludzie potrzebujący natychmiastowej pomocy. Dlatego zwracam się z prośbą o przeprowadzenie w dniu 7 września zbiórki na ten cel na terenie całej diecezji”.

10.Natomiast jeden z misjonarzy z naszej diecezji ks. Grzegorz Zbroszczyk pracujący w Zambii zwrócił się listownie do mnie z prośbą o wsparcie budowy kościoła, konkretnie o sfinansowanie kilku metrów blachy na dach kościoła. Jeśli wytrzymacie finansowo, to ta zbiórka byłaby w czwartą niedzielę września czyli 26, po Mszach świętych pod hasłem ZBIÓRKA NA MISJE.

11.Serdecznie dziękujemy ks. Markowi i uczestnikom regat na zalewie sulejowskim za udział i że dopłynęli do mety. Gratulujemy!

 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

21 Niedziela Zwykła – 24 sierpnia 2014

1.Cieszymy się i dziękujemy Panu Bogu za tegoroczną pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę. Dzisiaj wyrażamy wdzięczność organizatorom naszej grupy pielgrzymkowej 17A: ks. Robertowi kierownikowi oraz ks. Łukaszowi ze Stromca i ks. Sławomirowi z Jasionny, p. Tadeuszowi Żardeckiemu kierowcy pojazdu bagażowego i kwatermistrzowi, p. Janowi i Przemkowi kierowcom pojazdów pomocniczych, ekipie gospodarczej p. Krystynie Smyrda i p. Henrykowi Wieczorkowi, dziękujemy porządkowym i grupie muzycznej i wszystkim osobom, które pomogły w przygotowaniu pielgrzymki. Bóg zapłać!

2.We wtorek 26 sierpnia w uroczystość MB Częstochowskiej będziemy jednocześnie obchodzić Dzień Modlitw za Prześladowany Kościół na Bliskim Wschodzie. W tej intencji dodatkowa Msza św. o g. 9.00 a po niej różaniec, część bolesna. Natomiast o 18.30 w tej intencji odmówimy różaniec, część chwalebną.

3.Dzisiaj od g. 16.00 na Placu Zygmunta BIAŁOBRZESKI WEEKEND Z KULTURĄ; w programie m. in.: wystawa zdjęć przyrodniczych i Białobrzegi w starej fotografii, obrzęd OCZEPINY, spektakl CZARODZIEJSKI KWIAT – taniec flamenco, gwiazda wieczoru Ewelina Lisowska. Organizatorzy zapraszają.

4.Msza św. na rozpoczęcie nowego roku szkolnego i w rocznicę wybuchu II wojny światowej będzie 1 września w poniedziałek o 8.00.

5.Dożynki parafialne będą w drugą niedzielę września czyli 14 na sumie. Wieniec przygotowuje Brzeska Wola.

6.Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Białobrzegach serdecznie zaprasza wszystkich honorowych dawców krwi oraz inne osoby chętne do wzięcia udziału w akcji honorowego oddawania krwi, która odbędzie się we wtorek 26 sierpnia w g. od 8.30 do 13.00 w budynku Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach przy ul. Kopernika 6.  

7.Poświęcenie nowego krzyża i Msza św. odbędzie się 7 września w niedzielę g. 15.00 przy ul. Kasztanowej. Serdecznie zapraszamy!

8.W przyszłą ostatnią sobotę wakacji odbędą się na zalewie sulejowskim regaty w klasie omega. Wystawiamy dwie załogi parafialne. ks. Marek zaprasza zgłoszonych żeglarzy na spot

PATRON

Imię wywodzi się z germańskiego słowa oznaczającego - spokój lub ze skandynawskiego - silny, dzielny. Św. Roch, pielgrzym żył prawdopodobnie w latach 1295-1327 lub 1345-1379. więcej