�?adowanie....


Intencje

Uwaga!  Ewentualne pomyłki w intencjach proszę wcześniej zgłaszać bezpośrednio w kancelarii lub drogą elektroniczną na adres parafii. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

 

 

I N T E N C J E    MSZY ŚWIĘTYCH

 

terminy Mszy św. na 2015 rok 

można zamawiać w kancelarii parafialnej 

 

 

17 Niedziela Zwykła – 27 lipca 2014

7.00 +Mariannę, Stanisława Zychowskich, Czesława Kucharczyka.

7.00 +Sabinę Furmańska w 11 rocznicę śmierci.

7.00 błagalna o zdrowie dla wnuczka Antosia i dla szwagra Stasia.


9.00 +Józefa, Genowefę, Mariannę, Pawła Chojnackich, Zofię, Piotra Mendryckich.

9.00 +Otolię, Paulinę Borowskie.


10.15 w int. Karoliny i Adma Orłowskich w 1 rocznicę ślubu – dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski w życiu małżeńskim.

10.15 w int. Edyty i Marcina Sikorskich w 15 rocznicę ślubu – dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski w życiu małżeńskim oraz w int. dzieci Patryka i Szymona.


12.15 za Parafian.

12.15 +Mariannę i Kazimierza Ofiara.


18.30 nabożeństwo do krwi Pana Jezusa

19.00 +Dominika Hersza.

19.00 +Janinę w 4 rocznicę śmierci, Stanisława Dąbrowskich, Stanisława Wnorowskiego.


Poniedziałek – 28 lipca 2014

6.30 +Jana Jaworskiego - od mieszkańców bloku ul. Polna 6.

7.00 +Teresę Skalską w 18 rocznicę śmierci.

7.00 za +Aleksandra Wlazło w 4 rocz. śmierci, Helenę Wlazło, zmarłych z rodz. Wlazło i Cieślaków.

7.30 +Andrzeja Dąbrowskiego – od uczestników pogrzebu.

7.30 +Mariannę Szyderską w 30 dzień po śmierci – od rodziny.

19.00 +Eugeniusza Piotrowskiego w 1 rocznicę śmierci.

Po Mszy św. nabożeństwo do krwi Pana Jezusa

 

Wtorek – 29 lipca 2014, św. Marty

6.30 +Eugenię Gumowską – od uczestników pogrzebu.

7.00 +Jacka Woźniaka – od uczestników pogrzebu.

7.30 +Ryszarda Migdała – od uczestników pogrzebu.

19.00 +Włodzimierza, Andrzeja Sielskich i zmarłych z rodziny Bautschów.

Po Mszy św. nabożeństwo do krwi Pana Jezusa

 

Środa – 30 lipca 2014

6.30 +Mariannę Zbiciak w 1 rocznicę śmierci, Stanisława, Kazimierza Zbiciaków, Zbigniewa Cabaj.

7.00 +Leokadię Płaszczyńską – od uczestników pogrzebu.

7.30 +Beatę Ossowską w 3 rocznicę śmierci.

19.00 w int. Iwony i Przemysława Szumielewiczów w 20 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa – dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie, siły duchowe i potrzebne łaski.

Po Mszy św. nabożeństwo do krwi Pana Jezusa

 

Czwartek – 31 lipca 2014, św. Ignacego Loyoli

6.30 +Danutę Szymańska w 2 rocznicę śmierci.

7.00 +Tadeusza Strzelczyka – od uczestników pogrzebu.

7.30 +Józefa Korala – od uczestników pogrzebu.

19.00 +Zofię Turczyn w 15 rocznicę śmierci.

Po Mszy św. nabożeństwo do krwi Pana Jezusa

 

1 Piątek m-ca – 1 sierpnia 2014, św. Alfonsa Liguoriego

70 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

CAŁODZIENNA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

W INTENCJI POKOJU NA ŚWIECIE

6.30 za pielgrzymów - int. pierwszopiątkowa od Kółek Żywego Różańca.

Po Mszy św. wystawienie Najśw. Sakramentu i litania do Serca PJ.

7.15 +Janinę Głowacką – od uczestników pogrzebu.

od 18.3o spowiedź dla obchodzących pierwsze piątki; nabożeństwo do Serca Pana Jezusa.

19.00 int. pierwszopiątkowa od Kółek Żywego Różańca - o wolność od nałogów: pijaństwa, narkomanii, lekomanii, nieczystości i innych.

 

 

1 Sobota m-ca – 2 sierpnia 2014

6.30 +Seweryna, Piotra, Jadwigę Krzemińskich.

7.00 +Mariana Gwiazdę w 1 rocznicę śmierci.

7.30 int. wynagradzająca za zniewagi wyrządzone Niepokalanemu Serce Maryi z racji pierwszej soboty miesiąca – od KŻR. Po Mszy św. wystawienie Najśw. Sakr. i lit. loretańska do NMP.

17.00 Msza św. ślubna: Paulina Zgiep i Karol Telbuch.

18.00 Msza św. ślubna: Martyna Wielgus i Konrad Sułkowski.

19.00 w int. Grażyny i Pawła Huzarów w 5 rocznicę ślubu i w 4 rocznicę urodzin Krzysia – dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie, siły duchowe i potrzebne łaski.

 

18 Niedziela Zwykła – 3 sierpnia 2014

7.00 +Zofię, Mariana, Janusza Lewandowskich.

7.00 +Mariannę Prasek w 10 rocznicę śmierci, Władysława Praska w 45 rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Prasków i Jagodzińskich.


9.00 +Jana, Marię, Łukasza Ziółkowskich.

9.00 +Stanisława w 2 rocznicę śmierci, Mariannę, Kazimierza, Henryka, Józefa, Mariannę, Stanisława Kaczmarków.


10.15 +Dominika Hersza.

10.15 +Władysława Tkaczyka w 1 rocznicę śmierci.


12.15 za Parafian.

12.15 dziękczynno-błagalna z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, zdrowie, siły duchowe i potrzebne łaski dla Marianny Chochlewicz w 80 rocznicę urodzin.

12.15 dziękczynno-błagalna z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, zdrowie, siły duchowe i potrzebne łaski dla Ewy Kucharskiej w 45 rocznicę urodzin.


19.00 +Michała w 25 rocz. śmierci, Mariannę, Helenę Pytków. 

 

Poniedziałek – 4 sierpnia 2014, św. Jana Marii Vianneya

6.30 +Annę Jaskólską, Annę Puchalska, Urszulę Grodecką.

7.00 +Genowefę, Jana Sitarków, Józefa Bronickiego.

7.30 +Leokadię Płaszczyńską – od uczestników pogrzebu.

7.30 w int. Antoniego w 18 rocznicę urodzin - dziękczynno-błagalna z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, zdrowie, siły duchowe i potrzebne łaski na dorosłe życie.

19.00 +Ryszarda, Witolda, Zofię, Mariana Kruków.

 

Wtorek – 5 sierpnia 2014

6.30 +Stanisława Seta w 3 rocznicę śmierci, Marię, Józefa, Wiesława Ciepieniaków, Katarzynę Zalewską.

7.00 +Helenę Michalską – od uczestników pogrzebu.

7.30 +Leszka Krężołka w 45 rocznicę śmierci, Jana Krężołka.

19.00 +Dominikę, Stanisława Staszewskich, Alicję Stępień.

 

Środa – 6 sierpnia 2014, Przemienienie Pańskie

6.30 +Helenę, Jana Barszcz, Stanisławę Strzelczyk, Adama Paprockiego.

7.00 +Zbigniewa Gruzę - od rodziny z Ostrowca.

7.00 +Jana Głowackiego w 30 dzień po śmierci - od uczestników pogrzebu.

7.30 w int. Pieszej Białobrzeskiej Pielgrzymki 17A na Jasną Górę – o opiekę Bożej Opatrzności i wstawiennictwo Matki Bożej.

7.30 +Genowefę Maj – od uczestników pogrzebu.

19.00 +Bogdana Falkowskiego w rocznicę śmierci, Edwarda Gajdę, Stanisławę, Czesława, Jerzego, Krzysztofa Falkowskich i ks. kan. Stefana Kowalczyka.

 

1 Czwartek m-ca – 7 sierpnia 2014

6.30 +Kazimierę Pośnik – od uczestników pogrzebu.

7.00 +Ryszarda Rus w 30 dzień po śmierci - od uczestników pogrzebu.

7.30 +Stanisława Olszewskiego w 2 rocznicę śmierci.

od 18.15 adoracja w int. powołań.

19.00 intencja pierwszoczwartkowa - o powołania kapłańskie, misyjne i zakonne.

 

Piątek – 8 sierpnia 2014, św. Dominika

6.30 +Wacława w 2 rocznicę śmierci i Zofię Leszczyńskich.

7.00 +Reginę Warecką – od uczestników pogrzebu.

7.30 dziękczynno-błagalna z podziękowaniem za trud wychowania dla Mariana i Mirosławy Wysotów, Waldemara i Wandy Weigtów.

19.00 w int. Agnieszki i Artura Piastów w 5 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa – dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie, siły duchowe i potrzebne łaski.

 

Sobota – 9 sierpnia 2014 św. Teresy Benedykty od Krzyża

6.30 +Bronisławę Więckowską w 6 rocznicę śmierci.

7.00 +Paulinkę Machalską.

7.30 +Wiesława w 4 rocznicę śmierci, Jadwigę, Aleksandra, Piotra, Krzysztofa Kilanowskich

18.00 Msza św. ślubna: Katarzyna Cichocka i Karol Banachowicz.

19.00 +Aleksandrę Rączka w 6 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny Walasików, Rączków i Rożków.

 

 

19 Niedziela Zwykła – 10 sierpnia 2014

7.00 +Józefę, Franciszka Czwarno.


9.00 w int. Anny i Pawła Wąsików w 10 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa – dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie, siły duchowe i potrzebne łaski.


10.15 +Zygmunta Traczyka, Stanisława i Stanisławę Dróżdż.


12.15 za Parafian.


19.00 +Teresę Fołtyn.

 


Poniedziałek – 11 sierpnia 2014, św. Klary

6.30 +Genowefę, Stanisława Boczek, Jana i Stefanię Orczak.

7.00 +Piotra Leśniaka w 10 rocznicę śmierci.

7.00 +Marcina Smyk w 30 dzień po śmierci – od uczestników pogrzebu.

7.30 +Zuzannę, Tadeusza Brodziaków.

19.00 +Edwarda Borysiewicza – od uczestników pogrzebu.

 

Wtorek – 12 sierpnia 2014

6.30 +Stanisława Leśniewskiego – od uczestników pogrzebu.

7.00 +Eugenię Gumowską – od uczestników pogrzebu.

7.30 +Stanisława Migdała – od uczestników pogrzebu.

19.00 +Konstantego Barańskiego.    

 

Środa – 13 sierpnia 2014

6.30 +Marię Gruszczyńską – od uczestników pogrzebu.

7.00 +za zmarłych z rodzin Podymniaków i Sobolewskich

7.30 +Janinę Kurop w rocznicę śmierci.

7.30 w int. Pracowników duchownych i świeckich Radia Maryja i TV TRWAM,  w int. sprawujących władzę publiczną, aby zawsze szukali dobra obywateli – od Parafialnego Koła Przyjaciół Radia Maryja.

19.00 +Marię Gall w 1 rocznicę śmierci, Janinę Dzwigulską, Katarzynę Karolewską.

 

Czwartek – 14 sierpnia 2014, św. Maksymiliana

6.30 +Krystynę Zając w 30 dzień po śmierci – od uczestników pogrzebu.

7.00 +Małgorzatę Stachera – od uczestników pogrzebu.

7.30 +Danutę Gapys.

7.30 +Henryka Stolarczyka w 30 dzień po śmierci – od uczestników pogrzebu.

19.00 +Jana Dąbrowskiego, Mariannę, Janinę, Józefa Ogonowskich, Elżbietę Welli, Mariannę, Leona Krynickich.

 

Piątek – 15 sierpnia 2014,

Wniebowzięcie NMP

7.00 +Eleonorę, Jana, Mariana, Mieczysława Matuszczaków, Michała Polnego, Pawła Sułkowskiego.

7.00 +Janinę, Mariana Niewiadomskich, Józefę, Tadeusza, Lucjana Wachowiczów i zmarłych z rodziny Paprockich.

7.00 +Mariannę, Tadeusza Popisów, Antoninę, Franciszka, Mariana Popisów, Agatę, Bolesława Wysockich, Piotra Stefańskiego, Tadeusza Woźniaka.


9.00 +Barbarę, Adolfa Pałków.

9.00 +Mariana, Stanisławę, Franciszka, Michała, Henryka, Jana Pośnik, Helenę Federowicz.


10.15 w intencji Wojska Polskiego - od Burmistrza i Starosty.

10.15 za +żołnierzy Braci Herników.


12.15 za Parafian.

12.15 w int. Joanny i Grzegorza Bednarczyków w 5 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa – dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie, siły duchowe i potrzebne łaski.


19.00 +Zofię, Stanisławę, Hieronima Jodłowskich, Jana Mielaka.

 

Sobota – 16 sierpnia 2014,

św. Rocha – Odpust Parafialny

7.00 +Alinę, Ryszarda, Jerzego Korebków.

7.00 +Józefa Szymanowicza w 1 rocznicę śmierci – od uczestników pogrzebu.


9.00 +Barbarę w 3 rocznicę śmierci, Jerzego Federowiczów.

9.00 +Stanisława Maciejewskiego w rocznicę śmierci.

9.00 +Jacka, Walentego Wietesków.


10.15 +Aleksandrę, Kazimierza Górniewskich, Elżbietę Łysakowską, Henryka Piątkowskiego i zmarłych z rodziny Górniewskich.

10.15 +Ireneusza Aksamita, Genowefę, Zygmunta Lipińskich.


12.15 za Parafian – obchodzących 50 rocznicę ślubu.

12.15 dziękczynno-błagalna z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej dla Elwiry Bednarek w 50 rocznicę urodzin – od dzieci.


16.00 Msza św. ślubna: Monika Wójcik i Paweł Past

19.00 …………………………………………..

  

20 Niedziela Zwykła – 17 sierpnia 2014

7.00 +Bolesława, Jana Weronikę Pośnik, Antoniego Rąbkowskiego i zmarłych z rodziny Pośników i Rąbkowskich.

7.00 +Zofię, Leona Leszczyńskich.


9.00 +Apolonię w rocznicę śmierci, Zygmunta Fonfarów i zmarłych z rodziny Fonfarów i Zielonków.

9.00 +Zofię w 9 rocznicę śmierci, Władysława w 20 rocznicę śmierci, Edwarda, Antoniego Lisów.


10.15 w int. Beaty i Tomasza Krzysztoszków w 14 rocznicę ślubu – dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie, siły duchowe i potrzebne łaski.

10.15 w int. Małgorzaty i Krzysztofa Bilskich w 25 rocznicę ślubu – dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie, siły duchowe i potrzebne łaski.

10.15 dziękczynno-błagalna z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej dla Karola Wąsika w 18 rocznicę urodzin.


12.15 za Parafian.

12.15 +Janinę Krawczyk w 5 rocznicę śmierci.


19.00 +Józefę Cieślikowską w 50 rocznicę śmierci, Karola, Władysławę, Stanisława, Józefę Pietrasików, Stanisława Wincewicza. 

 

 

w kancelarii parafialnej można zamawiać

terminy Mszy św. na 2015 rok 

 

 

 

 

 

PATRON

Imię wywodzi się z germańskiego słowa oznaczającego - spokój lub ze skandynawskiego - silny, dzielny. Św. Roch, pielgrzym żył prawdopodobnie w latach 1295-1327 lub 1345-1379. więcej