�?adowanie....


Intencje

Uwaga!  Ewentualne pomyłki w intencjach proszę wcześniej zgłaszać bezpośrednio w kancelarii lub drogą elektroniczną na adres parafii. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

 

 

I N T E N C J E    MSZY ŚWIĘTYCH

 

terminy Mszy św. na 2015 rok 

można zamawiać w kancelarii parafialnej 

 

 

29 NIEDZIELA ZWYKŁA – 19 października 2014

7.00 +Genowefę, Stanisława Kowalczyków, Annę, Franciszka Sokołowskich.

7.00 +Mariannę w 2 rocznicę śmierci, Stanisława, Kazimierza, Józefa, Kingę, Henryka Kaczmarków, Janinę Maj, Genowefę Zbiciak, Jana Romanowskiego.

7.00 +Zdzisława Klusia w rocznicę śmierci.

7.00 +Bronisławę, Kazimierza, Krzysztofa Piwowarów, Cecylię, Józefa, Piotra, Teresę Fołtynów.

7.00 +Katarzynę, Czesława, Stanisława Kiljańskich, Adelę Ruta.

 

9.00 7 greg. za +Krzysztofa Sitarka – od uczestników pogrzebu.

9.00 +Artura w 16 rocznicę śmierci i Zygmunta Tkaczyków.

9.00 +Rafała Perendyka w 21 rocznicę śmierci, Janinę, Wacława Pośników, Mariannę, Antoniego Chochlewiczów.

9.00 +Justynę, Mariana Puc.

 

10.15 +Janinę, Adama Babik.

10.15 20 greg. za +Henrykę Maj – od uczestników pogrzebu.

10.15 +Genowefę, Antoniego, Annę, Andrzeja Wietesków, Karolinę, Józefa Skrzypków, Julię Jamrozińską.

10.15 +Stefana Giedyka w 33 rocznicę śmierci.

 

Msza św w 30 rocznicę męczeńskiej śmierci i uroczysta intronizacja oraz ucałowanie relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki

 12.15 za Parafian.

12.15 w int. Marianny Rąbkowskiej w 100 rocznicę urodzin dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie, siły duchowe i potrzebne łaski.

12.15 w int. Kamili i Łukasza Skonecznych w 7 rocznicę ślubu oraz w int. ochrzczonego dziecka – dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie, siły duchowe i potrzebne łaski.

12.15 w int. Sebastiana Rogina w 18 rocznicę urodzin dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie, siły duchowe i potrzebne łaski.

12.15 w int. Lidii i Dariusza Zjawińskich w 21 rocznicę ślubu oraz w intencji córki Marty; w int. Julity i Rafała Zjawińskich w 10 rocznicę ślubu oraz w intencji dzieci Jakuba i Wiktorii – dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo w życiu rodzinnym i małżeńskim, opiekę Matki Bożej, zdrowie, siły duchowe i potrzebne łaski.

 

17.15 Różaniec

18.00 20 greg. +Zbigniewa Gruzę – od uczestników pogrzebu.

18.00 +Helenę, Stanisława Wolczyków, Roberta Ratajskiego.

 

 

Poniedziałek – 20 października 2014 św. Jana Kantego

6.30 +Urszulę Grodecką od koleżanek imieninowa.

7.00 +Janinę Głowacką – od uczestników pogrzebu.

7.00 8 greg. za +Krzysztofa Sitarka.

7.30 +Wiesława Hyca w 3 rocznicę śmierci.

17.15 Różaniec.

18.00 21 greg. za +Henrykę Maj – od uczestników pogrzebu.

18.00 21 greg. +Zbigniewa Gruzę – od uczestników pogrzebu.

18.00 +Kazimierza Gapysa, Mariannę, Henryka Gapysów.

 

Wtorek – 21 października 2014 bł. Jakuba Strzemię, biskupa

6.30 9 greg. za +Krzysztofa Sitarka.

7.00 +Tadeusza, Zofię Strzelczyk.

7.00 +Władysława, Ryszarda Zwierzchowskich, Krystynę Romanowską.

7.30 +Ryszarda Rusa – od uczestników pogrzebu.

17.15 Różaniec.

18.00 22 greg. za +Henrykę Maj – od uczestników pogrzebu.

18.00 22 greg. +Zbigniewa Gruzę – od uczestników pogrzebu.

18.00 +Urszulę Remigrońską, Władysławę, Stanisława, Mariannę, Henryka, Jana, Szczepana, Pawła Greliaków i zmarłych z rodziny.

 

Środa – 22 października 2014 św. Jana Pawła II, papieża

6.30 10 greg. za +Krzysztofa Sitarka.

7.00 +Wiesława Witkowskiego w 4 rocznicę śmierci.

7.00 +Stanisława Budzika w 12 rocznicę śmierci.

7.30 +Stanisława, Dominika Smoluka.

17.15 Różaniec.

18.00 23 greg. za +Henrykę Maj – od uczestników pogrzebu.

18.00 23 greg. +Zbigniewa Gruzę – od uczestników pogrzebu.

18.00 +Kazimierza Biało.

 

Czwartek – 23 października 2014

6.30 11 greg. za +Krzysztofa Sitarka.

7.00 +Zofię, Jana Korczaków.

7.30 +Józefa Krzciuka w 28 rocznicę śmierci, Paulinę, Jana Jastrzębskich.

17.15 Różaniec.

18.00 24 greg. za +Henrykę Maj – od uczestników pogrzebu.

18.00 24 greg. +Zbigniewa Gruzę – od uczestników pogrzebu.

18.00 +Anastazję, Ryszarda, Mieczysława, Piotra Sikorskich.

 

Piątek – 24 października 2014

6.30 12 greg. za +Krzysztofa Sitarka.

7.00 +Waldemara Hyca.

7.30 +Ewę, Jana Federowiczów, Irenę Szymańską i Jana Piętowskiego.

17.15 Różaniec.

18.00 25 greg. za +Henrykę Maj – od uczestników pogrzebu.

18.00 25 greg. +Zbigniewa Gruzę – od uczestników pogrzebu.

18.00 +Józefa Gębskiego.

 

Sobota – 25 października 2014

6.30 +Marcina Smyka – od uczestników pogrzebu.

7.00 w int. Janiny i Juliana w rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa – dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo, wstawiennictwo Matki Bożej.

7.30 +Marian, Józefę, Zbigniewa Kacprzaków.

7.30 +Józefa Marcinkowskiego – od uczestników pogrzebu.

8.00 26 greg. za +Henrykę Maj – od uczestników pogrzebu.

8.00 26 greg. +Zbigniewa Gruzę – od uczestników pogrzebu.

8.00 13 greg. za +Krzysztofa Sitarka.

8.30 Różaniec.

18.00 +Jerzego Pieniążka.

 

30 Niedziela zwykła – 26 października 2014

Uroczystość Poświęcenia Kościoła, czytania tom VII

7.00 +Tadeusza, Janinę, Mariana Skrzyńskich.

7.00 +Ryszarda Krutula w 1 rocznicę śmierci, Sabinę, Bronisława, Romana Frączyków.

7.00 +Józefę, Mariana Rupniewskich i zmarłych z rodziny Rupniewskich i Skowronów.

7.00 +Barbarę Jagiełlo.

7.00 14 greg. za +Krzysztofa Sitarka.


9.00 w int. Zofii i Tadeusza Zgiepów w 42 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa – dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo, wstawiennictwo Matki Bożej, zdrowie i potrzebne łaski.

9.00 w int. Jadwigi i Krzysztofa Dąbrowskich w 25 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa oraz w int. dzieci – dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo, wstawiennictwo Matki Bożej, zdrowie i potrzebne łaski.

9.00 w int. Teresy Burdach  w 60 rocznicę urodzin oraz w 30 rocznicę urodzin syna Marcina Burdach dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie i potrzebne łaski.

9.00 w intencji sióstr z Kółka Żywego Różańca z Kamienia dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie i potrzebne łaski.


10.15 +Tadeusza, Janisza Kaczmarków.

10.15 +Tadeusza Zielińskiego, Stanisławę, Józefa, Cezarego Biniszewskich.

10.15 +Edwarda, Wiesławę, Radosława Popielów.

10.15 +Józefa, Jadwigę Śnieguckich i zmarłych z rodziny.

10.15 +Józefa Kacprzaka w 1 rocznicę śmierci, Annę, Stanisława Kacprzaków, Zofię, Władysława Lisów.


12.15 za Parafian.

12.15 w int. Urszuli i Zbigniewa Bartosiaków w 35 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa – dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie, siły duchowe.

12.15 w int. Barbary i Adama Kucharskich w 25 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa oraz w int. dzieci – dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie, siły duchowe i potrzebne łaski.

12.15 w int. Justyny i Dariusza Pawlików 5 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa oraz w int. syna – dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie, siły duchowe i potrzebne łaski.


17.15 Różaniec.

18.00 +Mariannę, Tadeusza Popisów.

18.00 27 greg. za +Henrykę Maj – od uczestników pogrzebu.

18.00 27 greg. +Zbigniewa Gruzę – od uczestników pogrzebu.

 

 

 

 

w kancelarii parafialnej można zamawiać

terminy Mszy św. na 2015 rok 

 

 

 

 

 

PATRON

Imię wywodzi się z germańskiego słowa oznaczającego - spokój lub ze skandynawskiego - silny, dzielny. Św. Roch, pielgrzym żył prawdopodobnie w latach 1295-1327 lub 1345-1379. więcej