�?adowanie....


Intencje

Uwaga!  Ewentualne pomyłki w intencjach proszę wcześniej zgłaszać bezpośrednio w kancelarii lub drogą elektroniczną na adres parafii. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

 

 

I N T E N C J E    MSZY ŚWIĘTYCH

 

terminy Mszy św. na 2015 rok 

można zamawiać w kancelarii parafialnej 

 

Poniedziałek – 27 października 2014

6.30 +Tadeusza i Sabinę Furmańskich imieninowa.

7.00 +Stefanię, Józefa Szewczyków, Henryka Bugajskiego, Marię i Ryszarda Cichockich.

7.00 15 greg. za +Krzysztofa Sitarka – od uczestników pogrzebu.

7.30 +Tadeusza Klejmana.

7.30 +Genowefę, Jana Grzesik, Tadeusza Fedrowicza.

7.30 +Zygmunta Jarząbka w 30 dzień po śmierci – od uczestników pogrzebu.

17.15 Różaniec.

18.00 28 greg. za +Henrykę Maj – od uczestników pogrzebu.

18.00 28 greg. +Zbigniewa Gruzę – od uczestników pogrzebu.

18.00 +Stefana Wlazło w rocznicę śmierci, Józefę Wlazło, Witolda Szumigaja.


Wtorek – 28 października 2014,

św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

6.30 16 greg. za +Krzysztofa Sitarka – od uczestników pogrzebu.

7.00 +Tadeusza, Bronisławę, Pawła Grzegorczyków, Jana, Franciszkę Trojanowskich.

7.00 +Zdzisława Brzeskiego w 30 dzień po śmierci – od uczestników pogrzebu.

7.30 +Tadeusza Jarząbka.

7.30 +Tadeusza Górskiego w 30 rocz. śmierci, Mariannę, Jana Szyderskich.

17.15 Różaniec.

18.00 29 greg. za +Henrykę Maj – od uczestników pogrzebu.

18.00 29 greg. +Zbigniewa Gruzę – od uczestników pogrzebu.

18.00 +Tadeusza, Zuzannę Brodziaków.


Środa – 29 października 2014

6.30 +Irenę, Mieczysława, Jerzego Dybowskich.

7.00 +Marian Rudzkiego w 19 rocz. śmierci, Janinę i Wiesława Rudzkich.

7.00 17 greg. za +Krzysztofa Sitarka – od uczestników pogrzebu.

7.30 +Mariana Wincewicza w 21 rocz. śmierci.

7.30 +Kazimierę Barszcz w 7 rocz. śmierci.

17.15 Różaniec.

18.00 30 greg. za +Henrykę Maj – od uczestników pogrzebu.

18.00 30 greg. +Zbigniewa Gruzę – od uczestników pogrzebu.

18.00 +Tadeusza Antoszewskiego w 49 rocznicę śmierci.


Czwartek – 30 października 2014

6.30 +Mieczysława Kacprzaka – od uczestników pogrzebu.

7.00 +Andrzeja Dąbrowskiego – od uczestników pogrzebu.

7.00 18 greg. za +Krzysztofa Sitarka – od uczestników pogrzebu.

7.30 +Krystynę Zając – od uczestników pogrzebu.

7.30 +Jerzego Strzelczyka – od uczestników pogrzebu.

17.15 Różaniec.

18.00 w int. Sylwii Woźniak w 18 rocznicę urodzin dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie i potrzebne łaski.

18.00 dziękczynna z otrzymane łaski Boże za pośrednictwem Matki Boskiej Częstochowskiej i błagalna o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski na życiowe pielgrzymowanie – od pielgrzymów grupy 17A.

18.00 +Romana Majeckiego z par. Oleszno, gdzie zatrzymuje się nasza grupa pielgrzymkowa na nocleg – od pielgrzymów grupy 17A.


Piątek – 31 października 2014

6.30 +Karolinę, Franciszka Jasik, Zofię, Władysława Jasik.

7.00 +Antoniego, Jana Rąbkowskich.

7.00 19 greg. za +Krzysztofa Sitarka – od uczestników pogrzebu.

7.30 +Mariannę, Tadeusza Jarząbków.

7.30 +Marię Piątkowską w 30 dzień po śmierci – od uczestników pogrzebu.

17.15 Różaniec.

18.00 +Mieczysława Sikorskiego w 11 rocznicę śmierci.

18.00 +zmarłych rodziny Huzarów, Leszczyńskich, Korczaków, Żaków i Krajewskich.


1 Sobota m-ca – 1 listopada 2014,

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

7.00 +Stanisławę Bartos i zmarłych z rodziny Bartosów.

7.00 +Stanisława, Jana, Mariana Bieńków, Mariannę, Jana Czerwińskich, Piotra Trześniewskiego.

7.00 +Annę, Jana, Andrzeja Piwowarczyków, Kazimierza Płaszczyńskiego.

7.00 +Jana, Janinę, Halinę, Jacka Kopyckich, braci Mariana i Tadeusza Kopyckich.

7.00  int. wynagradzająca za zniewagi wyrządzone Niepokalanemu Sercu Maryi z racji pierwszej soboty miesiąca – od KŻR.

Po Mszy św. wystawienie Najśw. Sakr. i lit. loretańska do NMP.


9.00 +Krystynę, Jana Bartosiak, Natalię Edwarda Syta, Zofię Stefana Popiel.

9.00 +Pawła, Mariannę, Stanisława, Tadeusza Klejmanów, Marię Płaszczyńską, Zofię, Franciszka Błesznowskich, Janinę, Mariana Nogów, Mieczysława Bednarskiego.

9.00 +Władysławę, Bronisława Krzciuków.

9.00 20 greg. za +Krzysztofa Sitarka – od uczestników pogrzebu.


10.30 +za Parafian – cmentarz komunalny.

12.00 +za Parafian – cmentarz parafialny.


17.00 +Janinę, Jana,Witolda Palaczów, Marię, Zygmunta, Dominika Herszów.


31 Niedziela zwykła – 2 listopada 2014

WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH,

DZIEŃ ZADUSZNY

7.00 +Antoniego w rocznicę śmierci, Jana, Mariana Rąbkowskich, Bolesława Pośnika, zmarłych z rodziny Rąbkowskich i Ziębów.

7.00 +Władysława, Emilię, Stanisława Pawęzkich, Magdalenę, Juliana Molaków.

7.00 +Mariannę, Ludwika Kucharskich, Kamila Praska.

7.00 +Jana Dąbrowskiego, Józefa, Mariannę, Janinę Ogonowskich, Elżbietę Welli, Mariannę, Leona Krynickich.


9.00 +Jana. Janinę, Helenę, Józefa Jaszczyków.

9.00 +Pawła Sułkowskiego.

9.00 +Tadeusza Popiela i zmarłych z rodziny Popielów i Krawczyków.

9.00 +zmarłych z rodziny Klusiów, Sarniaków, Bonieckich i Majewskich.


10.15 +Krystynę Leszczyńską i zmarłych z rodziny Leszczyńskich i Gwoździów.

10.15 +Mikołaja Praska w rocznicę śmierci, Mariannę, Henryka, Janinę, Stanisława, Mariannę Jankowskich i zmarłych z rodziny Jankowskich i Prasków.

10.15 +Huberta Świdzińskiego.

10.15 +Janinę i Kazimierza Krawczyków.


12.15 za Parafian.

12.15 21 greg. za +Krzysztofa Sitarka – od uczestników pogrzebu.

12.15 +Stanisława Olszewskiego syna Józefa w 2 rocznicę śmierci, Józefa, Mariannę Olszewskich, Stanisławę, Józefa, Stanisława Słoneckich.

12.15 +Leokadię Błesznowską w 27 rocz. i zmarłych z rodz. Błesznowskich.


16.15 Różaniec za zmarłych (w kościele).

17.00 +za zmarłych kapłanów - od Kółek Żywego Różańca.

17.00 +Marię Miecznikowską w 40 rocz. śmierci, Wacława Miecznikowskiego w 33 rocz. śmierci.


Poniedziałek – 3 listopada 2014

6.30 22 greg. za +Krzysztofa Sitarka – od uczestników pogrzebu.

7.00 +Kazimierza, Magdalenę Kiljanowskich.

7.30 +Janinę, Bolesława, Jana Lipków, Reginę, Stefana Gutkiewiczów, Piotra Leśniaka.

7.30 +Helenę, Franciszka, Kazimierza Szczęsnych, Grzegorza Konopkę, Ryszarda Saczuka.

16.15 Różaniec za zmarłych (cmentarz komunalny).

17.00 +Ignacego, Helenę Kaweckich, Teresę, Andrzeja Bińkowskich.

 

Wtorek – 4 listopada 2014

św. Karola Boromeusza biskupa

6.30 23 greg. za +Krzysztofa Sitarka – od uczestników pogrzebu.

7.00 +Leokadię Błesznowską.

7.00 +Barbarę Grzyb – od uczestników pogrzebu.

7.30 +Mariannę, Józefa Pałczyńskich, Mariannę, Szymona Pałczyńskich, Jana Pałczyńskiego.

16.15 Różaniec za zmarłych (cmentarz parafialny).

17.00 +Kazimierza Kuropa w 19 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny.

 

Środa – 5 listopada 2014

6.30 +Genowefę Wójtowicz w 30 dzień po śmierci – od uczestników pogrzebu.

7.00 +Jarosława Grajewskiego w 30 rocz. śmierci.

7.00 24 greg. za +Krzysztofa Sitarka – od uczestników pogrzebu.

7.30 +Szczepana, Helenę, Paulinę, Antoniego Drapskich.

7.30 +Genowefę Maj – od uczestników pogrzebu.

16.15 Różaniec za zmarłych (cmentarz komunalny).

17.00 +Franciszka w 25 rocznicę śmierci, Marię, Janusza Nowaków, Marię, Antoniego Nowaków, Helenę Kamińską.

 

1 Czwartek m-ca – 6 listopada 2014

6.30 25 greg. za +Krzysztofa Sitarka – od uczestników pogrzebu.

7.00 +Marię Gruszczyńską – od uczestników pogrzebu.

7.00 +Szymona Tomczyka w 30 dzień po śmierci – od uczestników pogrzebu.

7.30 +Krystynę w 3 rocznicę śmierci i Adama Krzesińskich.

16.15 Różaniec za zmarłych (cmentarz parafialny).

17.00 o powołania kapłańskie, misyjne i zakonne (także z naszej parafii) - intencja pierwszoczwartkowa - od Kółek Żywego Różańca.

 

1 Piątek m-ca – 7 listopada 2014

6.30 za zmarłych misjonarzy – int. pierwszopiątkowa od Kółek Żywego Różańca.

Po Mszy św. wystawienie Najśw. Sakramentu i litania do Serca Pana Jezusa.

7.15 +Felicję Skalską w 61 rocz. śmierci.

7.15 26 greg. za +Krzysztofa Sitarka – od uczestników pogrzebu.

7.15 +Krystynę i zmarłych z rodz. Czechowiczów.

16.15 Różaniec za zmarłych (w kościele), potem litania do Serca Pana Jezusa; w tym czasie spowiedź dzieci obchodzących pierwsze piątki.

17.00 o wolność o nałogów pijaństwa, lekomanii, narkomanii, nikotynizmu i nieczystości - int. pierwszopiątkowa od Kółek Żywego Różańca.

 

Sobota – 8 listopada 2014

6.30 27 greg. za +Krzysztofa Sitarka – od uczestników pogrzebu.

7.00 +za zmarłe siostry z Kółek Żywego Różańca i zmarłe siostry zakonne.

7.00 +Kazimierza Matysiaka w 30 dzień po śmierci – od uczestników pogrzebu.

7.30 +Janusza Harasińskiego w 12 rocznicę śmierci.

7.30 (przeniesiona z g. 17.00) +Andrzeja Szafrańca w 1 rocznicę śmierci.

9.00 Różaniec za zmarłych (cmentarz komunalny).

16.00 Msza św. ślubna: Marta Młodawska i Paweł Młodawski.

17.00 Msza św. ślubna: Anna Dębowska i Adrian Mirończuk.

 

9 listopada 2014

Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

32 Tydzień Zwykły

Wizytacja Kanoniczna Biskupa Ordynariusza

 

7.00 Rozpoczęcie wizytacji kanonicznej ks. Biskupa Ordynariusza Henryka Tomasika

 • Ø +Marię w 5 rocznicę śmierci, Józefa, Jerzego Krzemińskich i zmarłych Dziadków Borkowskich.
 • Ø +Jana, Adelę, Piotra, Weronikę Glinków, Natalię, Władysława Danielewiczów.
 • Ø +Ewę w 10 rocznicę śmierci i Mariana Rotuskich.
 • Ø +Janinę, Józefa Wincewiczów.

 

9.00 Wizytacja kanoniczna ks. Biskupa Ordynariusza Henryka Tomasika; na tę Mszę św. zapraszamy młodzież.

 • Ø +Feliksa Ziółka.
 • Ø +Mariannę, Izajasza Szatan, Piotra, Pawła Szatan i zmarłych z rodz. Jakubiaków.
 • Ø +Stanisława, Leszka Bednarków.
 • Ø +Franciszka Rogalskiego w 3 rocz. śmierci.

 

10.15 Wizytacja kanoniczna ks. Biskupa Ordynariusza Henryka Tomasika; na tę Mszę św. zapraszamy dzieci szkolne, przedszkolne i matki oczekujące potomstwa.

 • Ø +Józefa w 26 rocznicę śmierci i Leokadię Płaszczyńskich.
 • Ø +Asię Kalicińską w 4 rocznicę śmierci.
 • Ø +Mariannę, Stanisława Kiechów, i zmarłych z rodziny Gostkowskich i Kiechów.
 • Ø +Władysławę i Bronisława Krzciuków, Katarzynę i Władysława Przychodzeń, Józefa i Piotra Oraczów.

Po mszy św. specjalne błogosławieństwo dzieci oraz matek w ciąży.

 

12.00 Koncert chóru parafialnego „Harfa Dawida”.

12.15 Wizytacja kanoniczna ks. Biskupa Ordynariusza Henryka Tomasika; na tę Mszę św. zapraszamy wszystkie grupy formacyjne w parafii.

 • Ø int. za Parafian.
 • Ø w int. Teresy Trześniewskiej w 70 rocz. urodzin oraz w int. Marty Kacprzak w 80 rocz. urodzin - dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie, siły duchowe i potrzebne łaski.
 • Ø w int. Natalii w 18 rocz. urodzin - dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie, siły duchowe i potrzebne łaski w dorosłym życiu.

Po Mszy św. spotkanie ks. Biskupa Ordynariusza Henryka Tomasika z Grupami formacyjnymi parafii, prezentacja Grup przez Przedstawicieli, słowo Pasterza, błogosławieństwo.

 

15.00 CMENTARZ KOMUNALNY Koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwy za zmarłych z udziałem Ks. Biskupa.

15.45 CMENTARZ PARAFIALNY Różaniec (dziesiątek) i modlitwy za zmarłych z udziałem Ks. Biskupa.

 

17.00 Wizytacja kanoniczna ks. Biskupa Ordynariusza Henryka Tomasika; na tę Mszę św. zapraszamy nauczycieli pracujących i emerytowanych, wychowawców i pracowników wszystkich naszych szkół i przedszkoli.

 • Ø +Jana, Janinę Józefa Gutkiewiczów, Zygmunta Jastrzębskiego, Wojciecha Pękackiego, Jarosława, Katarzynę Barszczów.
 • Ø 28 greg. za +Krzysztofa Sitarka – od uczestników pogrzebu.

 

 

 

w kancelarii parafialnej można zamawiać

terminy Mszy św. na 2015 rok 

 

 

 

 

 

PATRON

Imię wywodzi się z germańskiego słowa oznaczającego - spokój lub ze skandynawskiego - silny, dzielny. Św. Roch, pielgrzym żył prawdopodobnie w latach 1295-1327 lub 1345-1379. więcej