�?adowanie....


Intencje

Uwaga!  Ewentualne pomyłki w intencjach proszę wcześniej zgłaszać bezpośrednio w kancelarii lub drogą elektroniczną na adres parafii. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

 

 

I N T E N C J E    MSZY ŚWIĘTYCH

 

terminy Mszy św. na 2015 rok 

można zamawiać w kancelarii parafialnej 

 

Poniedziałek 3 tyg. Adwentu - 15 grudnia 2014  

RORATY 6.30 21 greg. za +Stefana Stefańczyka.

6.30 +Pawła, Mariannę Klejmanów.

7.30 +Artura Jarząbka w 8 rocznicę śmierci.

7.30 +Martę Majak w 22 rocznicę śmierci, Marcjannę, Antoniego Kurosz.

17.00 +Krystynę Zając – od uczestników pogrzebu.

 

Wtorek 3 tyg. Adwentu – 16 grudnia 2014

RORATY 6.30 +ks. kanonika Stefana Kowalczyka - od KŻR

6.30 22 greg. za +Stefana Stefańczyka.

6.30 +Teresę Piekarską w 30 dzień po śmierci – od uczestników pogrzebu.

7.30 +Marię Gruszczyńska – od uczestników pogrzebu.

7.30 +Mariana Strzelczyka w 7 rocz. śmierci.

17.00 o zdrowie, pomyślność i potrzebne łaski dla uczestników wyjazdu do Paryża.

17.00 +Stefana Giedyka, Mariannę, Michała Jaworskich.

17.00 +Stanisława Kacperkiewicza w 20 rocz. śmierci, zmarłych z rodz. Kacperkiewiczów i Zgiepów.

 

Środa 3 tyg. Adwentu – 17 grudnia 2014

RORATY 6.30 23 greg. za +Stefana Stefańczyka.

6.30 +Tadeusza Furmańskiego – od uczestników pogrzebu.

6.30 +Tadeusza Barszcza w 30 dzień po śmierci – od uczestników pogrzebu.

7.30 +Łukasza Kwatka, Juliana, Kazimierza Mirosów.

7.30 +Henryka Cichockiego – od uczestników pogrzebu.

17.00 +Jerzego Dąbrowskiego.

 

Czwartek 3 tyg. Adwentu – 18 grudnia 2014

RORATY 6.30 24 greg. za +Stefana Stefańczyka.

6.30 +Mariannę Szyderską – od uczestników pogrzebu.

6.30 +Edwarda Ziółkowskiego w rocznicę śmierci, Helenę Ziółkowską, Weronikę, Romana Piwowarczyków.

7.30 +Mirosława Glegołę – od uczestników pogrzebu.

7.30 +Ryszarda Gregiera w 30 dzień po pogrzebie – od Kółek Żywego Różańca.

17.00 +Jana Jaworskiego – od uczestników pogrzebu.


Piątek 3 tyg. Adwentu – 19 grudnia 2014

RORATY 6.30 25 greg. za +Stefana Stefańczyka.

6.30 +Jerzego Strzelczyka – od uczestników pogrzebu.

6.30 +Bogusława Jaworskiego – od uczestników pogrzebu.

7.30 +Józefa Leweckiego w 19 rocznicę śmierci.

17.00 +Edwarda Borysiewicza.

 

Sobota 3 tyg. Adwentu – 20 grudnia 2014

RORATY 6.30 26 greg. za +Stefana Stefańczyka.

6.30 +Helenę, Wincentego Gutkiewiczów.

6.30 +Jerzego Zielińskiego w 30 dzień po śmierci – od uczestników pogrzebu.

7.30 +Halinę w rocznicę śmierci, Stanisława, Zofię Kozłowskich, Piotra, Janinę Szostkiewiczów.

7.30 +Jana, Adama w rocz. śmierci, Barbarę Baran.

17.00 +Pawła w 6 rocznicę śmierci, Kazimierza, Helenę, Józefa Federowiczów i Asię Kalicińską

 
IV NIEDZIELA ADWENTU – 21 grudnia 2014

7.00 +Adasia Kacprzaka, Stanisławę Majkowską, Stanisława Strzelczyka.

7.00 +Bronisława, Bronisławę, Jakuba Kołodyńskich.


9.00 +Władysława, Zofię, Mariana, Tadeusza Traczyków, Franciszka, Marianne, Jana Palczewskich. 

9.00 +Helenę Kalicińską w 24 rocz. śmierci, Stanisława Kalicińskiego, dusze w czyśćcu cierpiące. 


10.15 27 greg. za +Stefana Stefańczyka.

10.15 …………… tu można zamówić intencję za zmarłych: arturhejda@wp.pl


12.15 w intencji Parafian.         

12.15 w int. Klaudii Borowskiej w 18 rocz. urodzin - dziękczynno-błagalna o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie, siły duchowe i potrzebne łaski w dorosłym życiu.


17.00 +Helenę, Franciszka Więckowskich. 

 


Poniedziałek – 22 grudnia 2014  

6.30 28 greg. za +Stefana Stefańczyka.

6.30 +Stanisława Draba, Jadwigę Krupa, Jan, Jadwigę Wilków.

7.30 +Antoniego w rocznicę śmierci, Stanisława, Genowefę, Franciszkę, Stanisława Cybulskich.

7.30 +Janinę Grzegorczyk w 10 rocznicę śmierci.

7.30 +Wacława Lisiewskiego w 8 rocznicę śmierci.

17.00 +Zofię, Adama Drożdżał.

 

Wtorek – 23 grudnia 2014  

6.30 +Tadeusza Staszewskiego w 42 rocznicę śmierci, Stanisławę, Jana Staszewskich, Jadwigę, Tadeusza Nader, Andrzeja Kolczyńskiego.

6.30 29 greg. za +Stefana Stefańczyka.

6.30 +Zygmunta Królikowskiego - od braci z żonami i bratowej.

7.30 +Tadeusza, Helenę, Józefa Ziębów.

7.30 +Józefa Marcinkowskiego – od uczestników pogrzebu.

17.00 +Mariana Kacprzaka w 12 rocznicę śmierci.

 

Środa – 24 grudnia 2014   WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA

6.30 +Waldemara Chyca w 1 rocznicę śmierci.

6.30 +Adama Kadzińskiego, Zofię, Dariusza Kępka, Annę Krzyżanowską, Stefanię i Stefana Kadzińskich.

6.30 30 greg. za +Stefana Stefańczyka.

7.30 +Adama i Janinę Krzesińskich, syna Adama i Krystynę Krzesińską.

7.30 +Adama Federowicza.

7.30 +Jana Rąbkowskiego w 11 rocznicę śmierci.

 

Czwartek – 25 grudnia 2014   

BOŻE NARODZENIE 

00.00 Pasterka w int. Gości i Parafian.

 

7.00 +Bolesława, Jana, Weronikę Pośnik, Antoniego Rąbkowskiego, zmarłych z rodziny Pośników i Rąbkowskich.

7.00  ............... tu można zamówić intencję za zmarłych: arturhejda@wp.pl 

 

9.00 +Jerzego Zasławskiego.

9.00 +Krystynę, Jana Bartosiak.

9.00 +Pawła Sułkowskiego.

 

10.15 w int. Ewy i Sławomira Gondek w 30 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa – dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo w małżeństwie i rodzinie, wstawiennictwo Matki Bożej, zdrowie, siły duchowe i potrzebne łaski.

10.15 w int. Marzeny i Marcina Fijałkowskich w 25 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa – dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo w małżeństwie i rodzinie, wstawiennictwo Matki Bożej, zdrowie, siły duchowe i potrzebne łaski.

10.15 w int. Lidii i Marcina Kucharskich w 19 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa – dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo w małżeństwie i rodzinie, wstawiennictwo Matki Bożej, zdrowie, siły duchowe i potrzebne łaski.

 

12.15 za Gości i Parafian.

12.15 w int. Danuty i Artura w 20 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa oraz w int. ich dzieci Alberta, Szymona i Damiana – dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo w małżeństwie i rodzinie, wstawiennictwo Matki Bożej, zdrowie, siły duchowe i potrzebne łaski.

12.15 w int. Marianny i Aleksandra Abramowiczów w 40 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa – dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo w małżeństwie i rodzinie, wstawiennictwo Matki Bożej, zdrowie, siły duchowe i potrzebne łaski.

12.15 w int. Iwony Jurczak w 18 rocz. urodzin - dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo, wstawiennictwo Matki Bożej, zdrowie, siły duchowe i potrzebne łaski.

17.00 +Mariannę, Leona Chmielewskich, Stefanię, Bolesława Paliwoda.

 

Piątek – 26 grudnia 2014   

DRUGI DZIEŃ BOŻEGO NARODZENIA

ŚW. SZCZEPANA MĘCZENNIKA

7.00 +Józefa, Józefę Pośników.

7.00 +Władysławę Barwicką w 8 rocznicę śmierci, Franciszkę, Michała Barwickich, Wojciecha Tkaczyka.

 

9.00 +Władysławę w 15 rocznicę śmierci i Bronisława w 33 rocznicę śmierci Krzciuk.

9.00 +Jana, Wandę Krawczyków, Stanisławę, Jana, Stanisławę Lisiewskich.

9.00 +Marysię Wlazło-Kurowską w 1 rocznicę śmierci.

 

10.15 w int. Haliny i Stanisława Rumniak w 40 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa – dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo w małżeństwie i rodzinie, wstawiennictwo Matki Bożej, zdrowie, siły duchowe i potrzebne łaski.

10.15 w int. Sylwii i Dariusza Traczyk w 15 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa – dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo w małżeństwie i rodzinie, wstawiennictwo Matki Bożej, zdrowie, siły duchowe i potrzebne łaski.

 

12.15 za Parafian.

12.15 w int. Emilii i Mariana Kowalczyków w 50 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa – dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo w małżeństwie i rodzinie, wstawiennictwo Matki Bożej, zdrowie, siły duchowe i potrzebne łaski.

12.15 dziękczynno-błagalna w rocznicę urodzin córki w int. Anny mamy i syna Szymona w rocz. urodzin - dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo, wstawiennictwo Matki Bożej, zdrowie, siły duchowe i dary Ducha Świętego.

 

17.00 +Jacka Woźniaka w 1 rocznicę śmierci.

17.00 +Krzysztofa Nowaka w 2 rocznicę śmierci od rodziców i rodzeństwa.

 

Sobota – 27 grudnia 2014   

Św. Jana Apostoła i Ewangelisty

6.30 +Zygmunta Jarząbka – od uczestników pogrzebu.

7.00 +Józefa Korala – od uczestników pogrzebu.

7.00 +Renatę, Tadeusza Lasockich, Martę, Rozalię, Andrzeja, Edwarda Mruków.

7.30 +Zofię, Antoniego Romanowskich.

17.00 +Edwarda w 9 rocznicę śmierci, Wiesławę, Radosława Popielów.

 

Pierwsza NIEDZIELA PO BOŻYM NARODZENIU – 28 grudnia 2014  

Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa

7.00 +Danutę Szymańską.

7.00 +Tadeusza Gala w 25 rocznicę śmierci.

7.00 +Stanisława, Sabinę, Włodzimierza Kosobudzkich.

 

9.00 +Halinę w 3 rocznicę śmierci i Romana Nykiel, Janinę, Józefa Nowickich.

9.00 +Mariannę, Marię, Zygmunta, Dominika Herszów, Janinę, Jana, Witolda Palaczów.

9.00 +Janinę i Kazimierza Krawczyków.

9.00 +Zofię, Władysława Dębniaków.

 

10.15 +Leokadię, Józefa Płaszczyńskich.

10.15 +Jerzego, Juliannę, Kazimierza Krzysztoszek, Weronikę, Szymona, Barbarę, Władysława Wróbel.

10.15 +Andrzeja, Irenę Dąbrowskich, zmarłych z rodziny Dąbrowskich i Jasiorowskich.

 

12.15 za Parafian.

12.15 w int. dzieci i wnuków z rodziny Pośników – dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo w rodzinie, opiekę Matki Bożej, zdrowie, siły duchowe oraz potrzebne łaski.

 

17.00 +Władysława Wielusińskiego, zmarłych z rodziny Wielusińskich.

 

Poniedziałek – 29 grudnia 2014  

V Dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego

6.30 +Henryka Stolarczyka – od uczestników pogrzebu.

7.00 +Tadeusza, Józefa, Janinę Wrzecionów.

7.00 +Tadeusza Bystrzyckiego – od uczestników pogrzebu.

7.30 +Jana Głowackiego – od uczestników pogrzebu.

17.00 +Juliannę w 13 rocznicę śmierci, Elżbietę, Kazimierza, Jerzego, Wacława, Stanisława. Janusza Krzysztoszków.

 

Wtorek – 30 grudnia 2014  

VI Dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego

6.30 +Wiesława Gintera – od uczestników pogrzebu.

7.00 +Józefę Trześniewską w 30 dzień po śmierci.

7.00 +Stanisława Leśniewskiego – od uczestników pogrzebu.

7.30 +Annę, Zygmunta Cybulskich, Jadwigę Pyrzalską.

17.00 +Eugeniusza, Leokadię Petrykowskich, Janinę Stolarczyk w 1 rocznicę śmierci.

 

Środa – 31 grudnia 2014  

VII Dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego

6.30 +Mieczysława Kacprzaka – od uczestników pogrzebu.

7.00 +Mirosława Glegołę – od uczestników pogrzebu.

7.00 +Sylwestra, Mieczysława Kacprzak – imieninowa od rodziny.

7.30 +Ryszarda Migdała – od uczestników pogrzebu.

7.30 +Genowefę w 8 rocznicę śmierci, Władysława Kacprzak, Ewę, Wojciecha, Piotra, Józefa, Wacława Palaczów.

7.30 +Wioletę Adamiec w 30 dzień po śmierci – od uczestników pogrzebu.

17.00 dziękczynna na zakończenie ROKU PAŃSKIEGO 2014.

 

1 Czwartek m-ca – 1 stycznia 2015, Nowy Rok

ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI

7.00 +Jana, Annę Górka.

7.00 +Janinę, Jana, Alfreda Oszajców.

 

9.00 +Zygmunta Pucka w 6 rocznicę śmierci.

9.00 +Celinę, Jana Miziołek.

 

10.15 +Tadeusza Jarząbka, Antoninę, Władysława Jarząbek, Leokadię Zarychta.

10.15 +Mieczysława Kramka.

 

12.15 za Parafian.

 

Od 16.15 adoracja w int. powołań

1700 w int. rodzin, aby kształtowały się w nich powołania do służby Bogu – int. pierwszoczwartkowa.

 

1 Piątek m-ca – 2 stycznia 2015  

św. Bazylego Wielkiego i św. Grzegorza z Nazjanzu

6.30 o pokój między narodami i o pokój w ludzkich sercach - intencja pierwszopiątkowa od Kółek Żywego Różańca.

Po Mszy św. wystawienie Najśw. Sakramentu i litania do Serca PJ.

7.15 +Mirosława Glegołę – od uczestników pogrzebu.

7.15  ............... tu można zamówić intencję za zmarłych: arturhejda@wp.pl 

od 16.3o spowiedź dzieci obchodzących pierwsze piątki, potem dzieci zostają na Mszę św. i przyjmują Komunię św.

17.00 +Mieczysława Sikorskiego

17.00 int. pierwszopiątkowa od Kółek Żywego Różańca - o wolność od nałogów: pijaństwa, narkomanii, lekomanii, nieczystości i innych.

 

1 Sobota m-ca – 3 stycznia 2015  

Najświętszego Imienia Jezus

6.30 +Zbysława Gutkiewicza – od uczestników pogrzebu.

7.00 +Józefę w rocznicę śmierci i Stefana Wlazło.

7.30 int. wynagradzająca za zniewagi wyrządzone Niepokalanemu Sercu Maryi z racji pierwszej soboty miesiąca – od KŻR. Po Mszy św. wystawienie Najśw. Sakr. i lit. loretańska do NMP.

17.00 +Krystynę Zając – od uczestników pogrzebu.

 

Druga NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM – 4 stycznia 2015  

7.00 +Mariannę, Janinę, Stanisława, Kazimierza Tępiaków, Stanisława Owczarka.

7.00 +Jadwigę Kaczmarczyk – od uczestników pogrzebu.

 

9.00 ............... tu można zamówić intencję mszalną: arturhejda@wp.pl 

9.00 ............... tu można zamówić intencję mszalną: arturhejda@wp.pl 

  

10.15 +Mariana, Stanisławę, Franciszka, Henryka, Jana, Michała Pośników, Helenę Federowicz.

10.15 +Mieczysława w 7 rocznicę śmierci, Zofię, Władysława Budzikowskich, Janinę, Mariana Wlazło.

10.15 +Feliksę, Tadeusza, Janusza Kaczmarków.

 

12.15 za Parafian.

12.15 w int. Artura Bednarka w 18 rocznicę urodzin – dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie, siły duchowe oraz potrzebne łaski w dorosłym życiu.

 

17.00 +Halinę Kwatek.

 

Poniedziałek – 5 stycznia 2015  

6.30 +Andrzeja Dąbrowskiego – od uczestników pogrzebu.

7.00 +Mieczysława Kacprzaka – od uczestników pogrzebu.

7.00 +Janinę Czech w 30 dzień po śmierci – od uczestników pogrzebu.

7.30 +Wiesława Gintera – od uczestników pogrzebu.

7.30 +Katarzynę Górską – od uczestników pogrzebu.

17.00 ............... tu można zamówić intencję mszalną: arturhejda@wp.pl 

 

Wtorek – 6 stycznia 2014  

OBJAWIENIE PAŃSKIE (Trzech Króli)

7.00 +Genowefę, Bronisława Michalaków.

7.00 ……………………….. tu można zamówić intencję za zmarłych: arturhejda@wp.pl 

7.00 ……………………….. tu można zamówić intencję za zmarłych: arturhejda@wp.pl 

 

9.00 +Leokadię Szymańską w rocznicę śmierci.

9.00 +Reginę, Mariana Jastrzębskich, Reginę Wójcik.

9.00 ……………………….. tu można zamówić intencję za zmarłych: arturhejda@wp.pl 

 

10.15 +Stanisława, Mariannę, Antoniego Chochlewiczów, Stanisława, Stanisławę Sołtys.

10.15 +Krystynę Kacprzak w 4 rocznicę śmierci, Zofię, Mariannę, Jana Ambroziaków.

10.15 ……………………….. tu można zamówić intencję za zmarłych: arturhejda@wp.pl 

 

12.15 za Parafian.

12.15 w int. Karoliny Kucharskiej w 18 rocznicę urodzin – dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie, siły duchowe oraz potrzebne łaski w dorosłym życiu.

 

17.00 +Stanisława Leksińskiego w 9 rocznicę śmierci.


w kancelarii parafialnej można zamawiać

terminy Mszy św. na 2015 rok 

 

 

 

 

 

PATRON

Imię wywodzi się z germańskiego słowa oznaczającego - spokój lub ze skandynawskiego - silny, dzielny. Św. Roch, pielgrzym żył prawdopodobnie w latach 1295-1327 lub 1345-1379. więcej