�?adowanie....


Intencje

Uwaga!  Ewentualne pomyłki w intencjach proszę wcześniej zgłaszać bezpośrednio w kancelarii lub drogą elektroniczną na adres parafii. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

 

 

I N T E N C J E    MSZY ŚWIĘTYCH

 

terminy Mszy św. na 2016 i 2017 rok 

można zamawiać w kancelarii parafialnej 

 

Sobota – 30 kwietnia 2016

6.30 16 greg. za +Stanisławę i Franciszka Wieteska.

7.00 14 greg. za +Mariannę i Antoniego Rąbkowskich.

7.30 +Małgorzatę Stachera – od uczestników pogrzebu.

7.30 +Józefa Skrzypka w 7 rocz. śmierci.

7.30 13 greg. za +Adama-Tadeusza Federowicza.

7.30 +Karola H. Krawczyka w 30 dzień po śmierci – od uczestników pogrzebu.

18.00 +Alicję Kucharską w rocz. śmierci – od uczestników pogrzebu i od syna Zenona.

 

6 Niedziela Wielkanocna – 1 maja 2016

7.00 +Jana Galbarczyka w 20 rocz. śmierci, Jana, Annę, Feliksa Galbarczyków, Lucynę, Franciszka Kaczmarków.

7.00 +Pawła Sułkowskiego w 7 rocz. śmierci.

7.00 +Genowefę Mołczanowską w 4 rocz. śmierci.

7.00 15 greg. za +Mariannę i Antoniego Rąbkowskich.

 

9.00 +Adama w 23 rocz. śmierci i Janinę Krzesińskich.

9.00 +Józefę, Mariana Rupniewskich, zmarłych z rodz. Rupniewskich i Skowronów.

9.00 +Natalię, Józefa Nocuń, Jana, Annę Wichów.

9.00 17 greg. za +Stanisławę i Franciszka Wieteska.

 

10.15 +Joannę Skrzypczyńską, Jadwigę, Wiktora Turczynów.

10.15 14 greg. za +Adama-Tadeusza Federowicza.

10.15 przeniesiona z 12.15 +Radosława, Wiesławę, Edwarda Popielów.

10.15 przeniesiona z 12.15 +Feliksę, Józefa Pałczyńskich, Marię Krukowską.

 

12.15 za Parafian.

12.15 przeniesiona z 10.15 w int. Iwony i Edmunda w 20 rocz. zawarcia sakramentu małżeństwa – dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo w małżeństwie i rodzinie, opiekę Matki Bożej, zdrowie, siły duchowe i potrzebne łaski.

12.15 w int. maturzystów o Światło i Dary Ducha Św. na czas egzaminów i wyborów życiowych oraz opiekę Matki Bożej Stolicy Mądrości.                    

 

17.30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE; po litanii loretańskiej procesja eucharystyczna wokół kościoła; zapraszamy do feretronów, chorągwi, sztandarów, baldachimu.

18.00 w int. Marii i Piotra Tarnowskich 40 rocz. zawarcia sakramentu małżeństwa – dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo w małżeństwie i rodzinie, opiekę Matki Bożej, zdrowie, siły duchowe i potrzebne łaski.

18.00 +Małgorzatę Stachera w 2 rocz. śmierci.


Poniedziałek – 2 maja 2016

6.30 18 greg. za +Stanisławę i Franciszka Wieteska.

7.00 16 greg. za +Mariannę i Antoniego Rąbkowskich.

7.00 +Zygmunta Mazura.

7.30 +Juliana, Kazimierza Mirosów, Łukasza Kwatka.

18.00 15 greg. za +Adama-Tadeusza Federowicza.

18.00 +Irenę, Stanisława, Dariusza Smagłowskich, Stanisława Kucharczyka.

18.00 w int. Weroniki Król o Dary Ducha Św., opiekę MB Stolicy Mądrości i pomyślne zdanie egzaminów maturalnych.

18.30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE 


Wtorek – 3 maja 2016

NMP Królowej Polski, Rocznica Konstytucji 3 Maja

7.00 17 greg. za +Mariannę i Antoniego Rąbkowskich.

7.00 19 greg. za +Stanisławę i Franciszka Wieteska.

7.00 +Tadeusza Więckowskiego w 8 rocz. śmierci.

7.00 +Ryszarda Piwowarczyka w 20 rocz. śmierci, Zofię, Stanisława, Henryka Piwowarczyków.

7.00 +Władysława w 23 rocz. śmierci, Genowefę, Łucję, Józefa Kacprzaków.

 

9.00 16 greg. za +Adama-Tadeusza Federowicza.

9.00 +Jana Bartosiaka w 25 rocz. śmierci i Krystynę Bartosiak.

9.00 +Władysława, Feliksę Ziółków, Stanisława Kucharskiego.

9.00 o Boże błogosławieństwo, opiekę MB, zdrowie i potrzebne łaski dla członkiń KŻR z Suchej.

 

10.15 w int. OJCZYZNY z okazji Rocznicy Konstytucji 3 Maja - od Burmistrza i Starosty. Zapraszamy poczty sztandarowe i delegacje z wiązankami.

10.15 w int. STRAŻAKÓW z Ochotniczych Straży Pożarnych w Białobrzegach i Suchej, z Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach i w int. RZEMIOSŁA.

10.15 w int. Beaty (śpiewa w chórze podczas tej uroczystości) i Michała Natorskich w 20 rocz. zawarcia sakramentu małżeństwa – dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo w małżeństwie i rodzinie, opiekę Matki Bożej, zdrowie, siły duchowe i potrzebne łaski.

10.15 w int. Aleksandry Kornet w 18 rocz. urodzin (gra w orkiestrze podczas tej uroczystości) - dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie, siły duchowe i potrzebne łaski.

 

12.15 za Parafian.

12.15 w int. dla dzieci i wnuków z rodz. Pośników - dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie, siły duchowe i potrzebne łaski.

 

18.00 +Zofię w 18 rocz. śmierci i Wacława Leszczyńskich.

18.30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE  


Środa – 4 maja 2016, św. Floriana

6.30 20 greg. za +Stanisławę i Franciszka Wieteska.

6.30 18 greg. za +Mariannę i Antoniego Rąbkowskich.

7.00 +Jadwigę w 10 rocz. śmierci, Józefa Śnieguckich i zmarłych z rodziny Śnieguckich.

7.30 +Jacka Glegołę.

7.30 +Marka Sapała w 30 dzień po śmierci – od uczestników pogrzebu.

18.00 +Waldemara Chyca.

18.00 1 greg. za +Krzysztofa Chorosia.

18.00 17 greg. za +Adama-Tadeusza Federowicza.

 18.30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE  


1 Czwartek m-ca – 5 maja 2016

6.30 21 greg. za +Stanisławę i Franciszka Wieteska.

6.30 19 greg. za +Mariannę i Antoniego Rąbkowskich.

6.30 2 greg. za +Krzysztofa Chorosia.

7.00 +Michała Kostrzewę – od uczestników pogrzebu.

7.30 +Janinę, Zygmunta Muzińskich.

18.00 int. pierwszoczwartkowa - o powołania kapłańskie, misyjne i zakonne.

18.00 za ++zmarłych pracowników Kolumny Transportu Sanitarnego i Pogotowia Ratunkowego w Białobrzegach.

18.00 18 greg. za+Adama-Tadeusza Federowicza.

 18.30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE  


1 Piątek m-ca – 6 maja 2016, Św. Apostołów Filipa i Jakuba

6.30 22 greg. za +Stanisławę i Franciszka Wieteska.

6.30 20 greg. za +Mariannę i Antoniego Rąbkowskich.

6.30 3 greg. za +Krzysztofa Chorosia.

6.30 w int. Światowych Dni Młodzieży w Polsce o dobre przygotowanie, dobry przebieg i dobre owoce – od Kółek Żywego Różańca int. pierwszopiątkowa.

Po Mszy św. wystawienie Najśw. Sakramentu i litania do Serca PJ.

7.15 +Jana Szymańskiego w 30 dzień po śmierci - od uczestników pogrzebu.

7.15 +Mariannę, Walentego Wietesków, Stanisława Federowicza.

7.15 +Krystiana Jarząbka – od uczestników pogrzebu.

17.45 spowiedź dzieci obchodzących pierwsze piątki, litania do Serca Pana Jezusa

18.00 int. pierwszopiątkowa od Kółek Żywego Różańca - o wolność od nałogów: pijaństwa, narkomanii, lekomanii, nieczystości i innych.

18.00 19 greg. za +Adama-Tadeusza Federowicza.

 18.30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE 

 

1 Sobota m-ca – 7 maja 2016

6.30 21 greg. za +Mariannę i Antoniego Rąbkowskich.

6.30 +Stanisława Chochlewicza imieninowa, Stanisławę, Stanisława Sołtysów. 

7.00 +Stanisława Wincewicza, Stanisława Pietrasika.

7.00 +Janinę, Annę Rzeczkowskie.

7.00 +Stanisława Migdała.

7.30 20 greg. za +Adama-Tadeusza Federowicza.

7.30 +Wacława, Annę, Barbarę Grudzińskich.

7.30 +Stanisławę, Józefa, Stanisława Słoneckich, Stanisława, Józefa, Mariannę Olszewskich.

9.00 23 greg. za +Stanisławę i Franciszka Wieteska.

9.00 4 greg. za +Krzysztofa Chorosia.

9.00 z racji pierwszej soboty miesiąca int. wynagradzająca za zniewagi wyrządzane Niepokalanemu Sercu Maryi – od Kółek Żywego Różańca.

Po Mszy św. ok. 9.30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.00 +Helenę, Józefa, Pawła, Piotrusia Bomba.


7 Niedziela Wielkanocna - 8 maja 2016

Wniebowstąpienie Pańskie

7.00 +Zenona, Jadwigę Wieteska, Rafała Kazanę.

7.00 22 greg. za +Mariannę i Antoniego Rąbkowskich.

7.00 +Stanisławę, Franciszka Pośników i zmarłych dziadków Płaszczyńskich i Pośników.

7.00 +Jerzego w 6 rocz. śmierci, Marię, Józefa Krzemińskich.

7.00 +Zofię, Wacława Lisów, Annę, Stanisława Kacprzaków.

7.00 +Stanisława Pałczyńskiego – imieninowa.

 

9.00 +Stanisława Wójcika, Stanisławę, Stanisława Petrzak, Stanisławę, Stanisława Kacperkiewiczów.

9.00 +Stanisława Kalicińskiego i dusze w czyśćcu cierpiące.

9.00 +Marię, Franciszka Szymańskich, Annę Paprocką, Marię Majewską.

9.00 22 greg. za +Stanisławę i Franciszka Wieteska.

9.00 5 greg. za +Krzysztofa Chorosia.

9.00 +Józefa Szmyta w rocz. śmierci.

 

10.15 +Janusza, Zofię, Mariana Lewandowskich.

10.15 +Henryką, Stanisława Okolus, dziadków Błesznowskich.

10.15 +Zygmunta Syta.

10.15 21 greg. za +Adama-Tadeusza Federowicza.

10.15 przeniesiona z 12.15: +Stanisława Wąsika, Józefa, Józefę Tkaczyk.

 

12.15 za Parafian.

12.15 w int. Anny i Jana Sitarz w 40 rocz. zawarcia sakramentu małżeństwa oraz w int. dzieci i wnuków - dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo, wstawiennictwo Matki Bożej, zdrowie, siły duchowe i potrzebne łaski.

12.15 przeniesiona z 10.15: w int. Doroty i Roberta Bień w 15 rocz. zawarcia sakramentu małżeństwa oraz w int. dzieci - dziekczynno-błagalna z prośbą o błogosławieństwowsta Boże, wstawiennictwo Matki Bożej, zdrowie, siły duchowe i potrzebne łaski Boże.

 

17.30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.00 +Stanisława Podwysockiego, Stanisławę Kacprzyk.

18.00 +Dominika Hersza.

 PATRON

Imię wywodzi się z germańskiego słowa oznaczającego - spokój lub ze skandynawskiego - silny, dzielny. Św. Roch, pielgrzym żył prawdopodobnie w latach 1295-1327 lub 1345-1379. więcej