�?adowanie....


Intencje

Uwaga!  Ewentualne pomyłki w intencjach proszę wcześniej zgłaszać bezpośrednio w kancelarii lub drogą elektroniczną na adres parafii. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

 

 

I N T E N C J E    MSZY ŚWIĘTYCH

 

terminy Mszy św. na 2015 rok 

można zamawiać w kancelarii parafialnej 

 

Poniedziałek – 15 września 2014, MB Bolesnej

6.30 +Józefa Korala – od uczestników pogrzebu (uwaga zmiana tej godziny z 7.00 na 6.30).

7.00 +Wandę, Lucjana Lipców.

7.30 +Zofię, Andrzeja Zapalskich.

18.00 +Zygmunta Dźwigulskiego w 1 rocznicę śmierci, Kamila Galla, Janinę Dźwigulską, Marię Gall.

18.00 8 greg. za +Henryka Wincewicza – od uczestników pogrzebu.

 

Wtorek – 16 września 2014, św. Korneliusza i św. Cypriana

6.30 +Apolonię Michalską.

7.00 +Roberta Morawca w 30 dzień po śmierci – od uczestników pogrzebu.

7.30 +Zofię Sowińską, Antoniego, Annę, Marię, Stanisławę Smagłowskich.

18.00 +Grażynę Marcinkowską w 1 rocznicę śmierci – od uczestników pogrzebu.

18.00 9 greg. za +Henryka Wincewicza – od uczestników pogrzebu

 

Środa – 17 września 2014

6.30 w sprawie Bogu wiadomej.

6.30 przez wstawiennictwo MB Łaskawej Uzdrowienia Chorych o błogosławieństwo Boże, szczęśliwą operację i łaskę zdrowie dla Piotra.

7.00 +Helenę, Józefa Makowskich, Zygmunta Dźwigulskiego.

7.30 +Helenę, Tadeusza Adamskich i zmarłych z rodziny Koperskich i Adamskich.

10.00 Msza św. w 75 rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej i agresji Niemiec (1 września) i Rosji (17 września) – celebruje ks. pułkownik Wiesław Okoń.

18.00 +Stanisława Koślę w 8 rocznicę śmierci i Józefa Kacprzyka.

18.00 10 greg. za +Henryka Wincewicza – od uczestników pogrzebu.

 

Czwartek – 18 września 2014, św. Stanisława Kostki

6.30 +Zbysława Gutkiewicza – od uczestników pogrzebu.

7.00 +Jadwigę Tarczyńską – od uczestników pogrzebu.

7.30 +Danutę Głaczkowską – od uczestników pogrzebu.

18.00 +Zofię, Henryka Adach.

18.00 11 greg. za +Henryka Wincewicza – od uczestników pogrzebu.

 

Piątek – 19 września 2014

6.30 +Leopolda Dukaczewskiego – od uczestników pogrzebu.

7.00 12 greg. za +Henryka Wincewicza – od uczestników pogrzebu.

7.00 +Lecha, Zofię, Antoniego Radek.

7.30 +Helenę, Piotra, Stanisława Cieślaków.

7.30 +Mariannę Szyderską – od uczestników pogrzebu.

18.00 +Edwarda Borysiewicza.

 

Sobota – 20 września 2014, św. Andrzeja Kim Taegon i św. Pawła Chong Hasang i współbraci męczenników koreańskich

6.30 za +Ryszarda Rus - od uczestników pogrzebu.

7.00 +Zbysława Gruszczyńskiego` – od uczestników pogrzebu.

7.30 13 greg. za +Henryka Wincewicza – od uczestników pogrzebu.

7.30 +Marcina Smyk – od uczestników pogrzebu.

10.00 Msza św. z okazji Zjazdu Absolwentów LO w Białobrzegach.

16.00 Msza św. ślubna: Olga Siurnik i Marcin Muranowicz.

17.00 Msza św. ślubna: Katarzyna Kuszyńska i Konrad Wąsik.

17.00 Emaus - Msza św. ślubna: Dorota Jarząbek i Łukasz Jaskólski. 

18.00 Msza św. ślubna: Anna Podymniak i Kamil Banachowicz.

 

25 Niedziela Zwykła – 21 września 2014

7.00 +Feliksa, Barbarę, Józefa, Cecylię, Szczepana Grzejszczyków.

7.00 +Wacława Żakowic, Annę, Franciszka Żakowic.

7.00 14 greg. za +Henryka Wincewicza – od uczestników pogrzebu.

9.00 +Edwarda, Franciszka, Stanisławę, Zofię Pośników.

9.00 +Leokadię, Lucjana Pośników.

9.00 +Anielę, Stanisława, Mariannę, Walentego Danisów.

9.00 +Katarzynę w rocznicę śmierci, Jana, Mariana, Józefa, Janinę, Stanisława, Genowefę, Edwarda, Mariana Boczków, Natalię i Mariana Prasków.

10.15 dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie, siły duchowe i potrzebne łaski dla Karola Sąporowskiego w 18 rocz. urodzin.

10.15 dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie, siły duchowe i potrzebne łaski dla Jakuba Ponikowskiego w 18 rocz. urodzin.

10.15 w int. Edyty i Marcina Rumniak w 7 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa – dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie, siły duchowe i potrzebne łaski i w int. Edyty z okazji urodzin.

10.15 w int. Bernadety i Artura Woźniak w 4 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa – dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie, siły duchowe i potrzebne łaski i w intencji Zuzi.

12.15 za Parafian.

12.15 w int. Marianny i Jana Świądrów w 45 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa – dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie, siły duchowe i potrzebne łaski i w int. dzieci.

12.15 w int. Elżbiety i Stanisława Stasiewiczów w 35 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa – dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie, siły duchowe i potrzebne łaski.

12.15 dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie, siły duchowe i potrzebne łaski dla Karoliny Borowskiej w 18 rocz. urodzin – od chrzestnych i Dziadków Kiechów.

18.00 +Franciszka, Helenę Więckowskich i zmarłych z rodziny Pytków i Więckowskich.

 

Poniedziałek – 22 września 2014

6.30 +Roberta Morawca – od uczestników pogrzebu.

7.00 +Jana, Helenę Nowakowskich.

7.30 +Marię Gruszczyńską – od uczestników pogrzebu.

18.00 +Józefę, Helenę, Walentego Wrzecionów, Leszka, Ryszarda, Mariana, Zbigniewa, Tadeusza Gołębiowskich.

18.00 15 greg. za +Henryka Wincewicza – od uczestników pogrzebu.

 

Wtorek – 23 września 2014, św. ojca Pio

6.30 +Jerzego Strzelczyka – od uczestników pogrzebu. 

7.00 +Henryka Skrzypczyńskiego w rocznicę śmierci, Jana, Paulinę Molendowskich, Józefa, Klarę Skrzypczyńskich. 

7.00 +Leokadię Kiech w 30 dzień po śmierci – od uczestników pogrzebu.

7.30 +Andrzeja Dąbrowskiego – od uczestników pogrzebu.

18.00 +Mirosława Markiewicza w 5 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny Markiewiczów, Łosiów i Kawaczów.

18.00 16 greg. za +Henryka Wincewicza – od uczestników pogrzebu.

 

Środa – 24 września 2014

6.30 +Krystynę Zając – od uczestników pogrzebu (uwaga! zmiana godziny tej Mszy św. z 7.00 na 6.30). 

7.00 +Stanisława Migdała – od uczestników pogrzebu.

7.30 +Helenę Michalską – od uczestników pogrzebu.

18.00 +Waldemara Chyca.

18.00 17 greg. za +Henryka Wincewicza – od uczestników pogrzebu.

 

Czwartek – 25 września 2014, bł. Władysława z Gielniowa

6.30 +Józefa Marcinkowskiego – od uczestników pogrzebu.

7.00 +Stanisława Leśniewskiego – od uczestników pogrzebu.

7.00 +Henryka Stolarczyka – od uczestników pogrzebu.

7.30 18 greg. za +Henryka Wincewicza – od uczestników pogrzebu.

18.00 +Reginę Kacprzak.

 

Piątek – 26 września 2014

6.30 +Zbysława Gruszczyńskiego – od uczestników pogrzebu. 

7.00 +Mirosława Glegołę – od uczestników pogrzebu.

7.00 +Janinę Ziółek w 30 dzień po śmierci – od rodziny Jastrzębskich.

7.30 +Jana Jaworskiego – od uczestników pogrzebu.

18.00 19 greg. za +Henryka Wincewicza – od uczestników pogrzebu.

 

Sobota – 27 września 2014, św. Wincentego a’Paulo

6.30 +Jana Głowackiego – od uczestników pogrzebu.

7.00 +Mieczysława Kacprzaka – od uczestników pogrzebu.

7.30 +Jana w 50 rocz. śmierci, Janinę, Alicję, Marię, Małgorzatę, Waldemara Ziemnickich, Barbarę Słobodzin, Huberta Świdzińskiego.

7.30 (uwaga zmiana godziny tej Mszy św. z 8.00 na 7.30) +Renatę Wójcik.

17.00 Msza św. ślubna: Katarzyna Mich i Paweł Warda.

18.00 20 greg. za +Henryka Wincewicza – od uczestników pogrzebu.

 

26 Niedziela Zwykła – 28 września 2014

7.00 +Stanisława w 9 rocznicę śmierci, Janinę Dąbrowskich, Stanisława Wnorowskiego.

7.00 +Kazimierza Wojtunika w rocznicę śmierci, Antoniego, Mariannę Nowakowskich, Jana, Helenę Wojtuników.

7.00 +Mirosława Kopeć w 20 rocznicę śmierci, Jadwigę, Stanisława Michalczak, Elżbietę Przyrowską.

7.00 +Annę w rocznicę śmierci, Stanisława, Tadeusza Więckowskich.

9.00 +Aleksandrę, Stanisława Kacprzaków w rocz. śmierci, Józefę, Michała Szyderskich.

9.00 +Hieronima Przybylskiego.

9.00 +Wacława Żardeckiego.

9.00 +Zbigniewa Molaka w 11 rocznicę śmierci.

10.15 +Mariannę, Feliksa Przyborków, Mariannę, Wincentego Kozieł.

10.15 21 greg. za +Henryka Wincewicza – od uczestników pogrzebu.

10.15 za +Alberta Wingris.

12.15 za Parafian (odprawia ks. Proboszcz w Częstochowie).

12.15 w int. Małgorzaty i Szczepana Dąbrowskich w 30 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa i w int. syna Jarosława – dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie, siły duchowe i potrzebne łaski.

12.15 w int. Marleny i Mariusza Pytka w 10 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa i w int. dzieci Karola i Nikodema – dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie, siły duchowe i potrzebne łaski.

12.15 w int. Anity Ziółek w 18 rocz. urodzin - dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie, siły duchowe i potrzebne łaski.

18.00 +Ireneusza Aksamita, Genowefę, Zygmunta Lipińskich.

 

Poniedziałek – 29 września 2014, św. Archaniołów Michała, Gabriela, Rafała

6.30 +Balbinę w 15 rocz. śmierci i Piotra w 5 rocz. śmierci Markiewiczów.

6.30 o opiekę Archaniołów nad rodziną.

7.00 22 greg. za +Henryka Wincewicza – od uczestników pogrzebu.

7.30 +Michalinę, Jana Sławińskich i zmarłych z rodziny Włodarczyków.

18.00 +Antoniego Grusieckiego w 13 rocznicę śmierci, Józefę, Mariana Grusieckich, Zdzisława Wincewicza i zmarłych z rodziny Wincewiczów.

 

Wtorek – 30 września 2014, św. Hieronima

6.30 +Józefę, Stefana, Jana, Mariana, Kazimierza, Stanisława, Bogdana Wlazło i Witolda Szumigaja.

7.00 +Leopolda Dukaczewskiego – od uczestników pogrzebu.

7.30 +Jana w 23 rocznicę śmierci i Leszka Krężołka.

7.30 23 greg. za +Henryka Wincewicza – od uczestników pogrzebu.

18.00 1 greg. za +Henrykę Maj – od uczestników pogrzebu.

18.00 1 greg. za +Zbigniewa Gruzę – od uczestników pogrzebu.

 

Środa – 1 października 2014, św. Teresy od Dzieciątka Jezus

6.30 +Barbarę Grzyb – od rodziny z Przeworska.

7.00 +Józefa Korala – od uczestników pogrzebu.

7.30 +Genowefę Maj – od uczestników pogrzebu.

7.30 +Alinę Jasiorowską w 30 dzień po śmierci – od uczestników pogrzebu.

17.15 nabożeństwo różańcowe.

18.00 24 greg. za +Henryka Wincewicza – od uczestników pogrzebu.

18.00 2 greg. za +Henrykę Maj – od uczestników pogrzebu.

18.00 2 greg. za +Zbigniewa Gruzę – od uczestników pogrzebu.

 

1 Czwartek m-ca – 2 października 2014, św. Aniołów Stróżów

6.30 dziękczynna o Boże błogosławieństwo i opiekę Świętych Aniołów Stróżów dla całej rodziny.

7.00 +Marcina Włodarczyka.

7.00 +Mariannę, Jana Bagniewskich, Mariana Fołtyna w 8 rocz. śmierci.

7.30 +Teresę Kamińską.

17.15 nabożeństwo różańcowe w int. powołań

1800 int. pierwszoczwartkowa - o powołania kapłańskie, misyjne i zakonne.

18.00 25 greg. za +Henryka Wincewicza – od uczestników pogrzebu.

18.00 3 greg. za +Henrykę Maj – od uczestników pogrzebu.

18.00 3 greg. za +Zbigniewa Gruzę – od uczestników pogrzebu.

 

1 Piątek – 3 października 2014

6.30 …… int. pierwszopiątkowa od Kółek Żywego Różańca.

7.15 +Józefę Zielińska w rocznicę śmierci.

7.15 +Walentego Skalskiego w 42 rocznicę śmierci.

7.15 +Alicję Ziemnicką w 2 rocznicę śmierci.

7.15 26 greg. za +Henryka Wincewicza – od uczestników pogrzebu.

7.15 4 greg. za +Zbigniewa Gruzę – od uczestników pogrzebu.

17.15 nabożeństwo różańcowe, w tym czasie spowiedź dzieci obchodzących pierwsze piątki.

18.00 o trzeźwość …... int. pierwszopiątkowa od Kółek Żywego Różańca.

18.00 4 greg. za +Henrykę Maj – od uczestników pogrzebu.

 

1 Sobota – 4 października 2014, św. Franciszka z Asyżu

6.30 +Zofię, Mariana, Ryszarda, Witolda Kruków.

7.00 5 greg. za +Henrykę Maj – od uczestników pogrzebu.

7.30 5 greg. za +Zbigniewa Gruzę – od uczestników pogrzebu.

7.30 +Henryka Zbiciaka – od uczestników pogrzebu.

7.30 +Wacławę, Stanisława Feruś.

8.00 wynagradzająca z racji 1 soboty miesiąca.

8.00 dziękczynna w int. Sióstr.

8.00 +Alicję Stępień w rocznicę śmierci.

8.00 27 greg. za +Henryka Wincewicza – od uczestników pogrzebu.

8.30 nabożeństwo różańcowe.

17.00 Msza św. ślubna: Magdalena Paulina Chochlewicz i Łukasz Wiśniewski.

18.00 +Zofię, Lucynę, Helenę, Józefa Cieślaków, Helenę, Mikołaja Rupniewskich.

 

27 Niedziela Zwykła – 5 października 2014

7.00 28 greg. za +Henryka Wincewicza – od uczestników pogrzebu.

7.00 +Franciszka, Stanisława, Mariana, Michała, Henryka, Jana Pośników i Helenę Federowicz.

7.00 +Henryka Rotuskiego.

7.00 +Tadeusza, Teresę, Stanisławę, Wojciecha Dąbrowskich, Józefę, Jana Majchrów.

7.00 +Annę, Mariana Jaskólskich w rocznicę śmierci.

9.00 6 greg. za +Zbigniewa Gruzę – od uczestników pogrzebu.

9.00 +Jana Puk w rocznicę śmierci, Helenę, Zofię Puk, Irenę i Mariana Pietrzykowskich.

9.00 +Tadeusza, Annę, Stanisława Rąbkowskich, Władysławę, Józefa Frubów, Wiesława Łuszkiewicza.

9.00 +Katarzynę, Marię, Stanisława Leśnowolskich.

9.00 +Krzysztofa w 18 rocznicę śmierci, Władysławę, Stanisława Skoczkowskich, Stefanię, Stanisława, Marka, Waldemara Nowaków.

10.15 w int. Izabeli i Andrzeja w rocznicę ślubu i w int. Jadwigi Jarząbek w 60 rocz. urodzin – dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie, siły duchowe i potrzebne łaski.

10.15 w int. Alicji i Bogdana w 40 rocznicę ślubu – dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie, siły duchowe i potrzebne łaski.

10.15 w int. Marty i Jarosława Bilskich w 5 rocznicę ślubu i w 3 rocznicę urodzin córki Antosi – dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie, siły duchowe i potrzebne łaski.

10.15 w int. Dominiki Młodawskiej w 18 rocznicę urodzin – dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie, siły duchowe i potrzebne łaski.

12.15 za Parafian.

12.15 w int. Proboszcza - imieninowa.

12.15 w int. Magdaleny i Pawła Cąderek w 15 rocznicę ślubu i w 14 rocznicę urodzin syna Kacpra – dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie, siły duchowe i potrzebne łaski.

12.15 w int. Pauliny i Sebastiana Piechocińskich 1 rocznicę ślubu – dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie, siły duchowe i potrzebne łaski.

17.15 nabożeństwo różańcowe.

18.00 6 greg. za +Henrykę Maj – od uczestników pogrzebu.

18.00 +Adama, Jana Lipińskich. 

 

w kancelarii parafialnej można zamawiać

terminy Mszy św. na 2015 rok 

 

 

 

 

 

PATRON

Imię wywodzi się z germańskiego słowa oznaczającego - spokój lub ze skandynawskiego - silny, dzielny. Św. Roch, pielgrzym żył prawdopodobnie w latach 1295-1327 lub 1345-1379. więcej