III Tydzień Adwentu 2018

   

Sobota - 15 grudnia 2018

REKOLEKCJE ADWENTOWE

6.30 Msza św. z nauką

9.00 Msza św. z nauką

15.00 w Suchej Msza św. z nauką

17.00 Msza św. z nauką

  

3 Niedziela Adwentu GAUDETE – 16 grudnia 2018

REKOLEKCJE ADWENTOWE

7.00 Msza św. z nauką

7.00 – † ks. Stefana Kowalczyka – int. od KŻR

7.00 – † Bronisława, Bronisławę, Jakuba, Mariana, Krzysztofa Kołodyńskich

7.00 – † Jacka Zbiciaka (13. greg.) – int. od uczestników pogrzebu

7.00 – † Kazimierza Kroka (25. greg.)

7.00 – † Zdzisława Wasila (28. greg.) – int. od uczestników pogrzebu

 

9.00 Msza św. z nauką

9.00 – † Weronikę, Jana Kurenda

9.00 – † Stanisława Kacperkiewicza (w rocz. śmierci)

9.00 – † Annę, Władysława, Józefa Trojanowskich

9.00 – † Tadeusza Makowieckiego – int. od uczestników pogrzebu

9.00 – † Juliana Ostrochulskiego

 

10.15 Msza św. z nauką

10.15 – Dz.-błag. w int. Łucji Kurkiewicz (w 18 rocz. urodzin)

10.15 – † Pawła (w 10. rocz. śmierci), Kazimierza, Helenę, Józefa Federowiczów, Asię Kalicińską

10.15 – † Mario Meola, Stanisława Wincentaka, zm. z rodz. Sieków, Wincentaków i Sikorów

10.15 – † Ewę Jabłońską z d. Fatek (w 1. rocz. śmierci) – int. od uczestników pogrzebu

 

12.15 Msza św. z nauką

12.15 – Za Parafian

12.15 – Dz.-błag. w int. Tadeusza Romanowskiego (w 60. rocz. urodzin), o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski

12.15 – † Martę Koperską (w 1. rocz. śmierci) – int. od uczestników pogrzebu

12.15 – † Zygmunta (w 4. rocz. śmierci), Stefanię Barszczów, Genowefę, Władysława Kacprzaków

12.15 – † Stefana, Emilię Cieślaków, Kazimierę, Jana, Stanisławę Leśniewskich, Piotra Kucharskiego

 

14.00 Służba Boża w obrządku wschodnim i jęz. ukraińskim

 

15.00 w Suchej Msza św. z nauką

† Danielę Krzesińską – int. od uczestników pogrzebu

 

17.00 Msza św. z nauką

17.00 – † Mariannę (w 20. rocz. śmierci), Leona, Stefanię, Bolesława Paliwodów, Piotra Wlazło

17.00 – † Annę, Stanisława Żuchowskich (24. greg.)

 

Poniedziałek 17 grudnia 2018

spowiedź w kościele od 8.00 do 12.30, od 14.30 do 17.00

spowiedź chorych w domach od 10.00

6.30 – † Jacka Zbiciaka (14. greg.) – int. od uczestników pogrzebu

6.30 – † Annę, Stanisława Żuchowskich (25. greg.)

6.30 – † Błażeja Mikulskiego – int. od uczestników pogrzebu

7.15 – † Helenę Siedlecką – int. od uczestników pogrzebu

7.15 – † Kazimierza Kroka (26. greg.)

7.15 – † Zdzisława Wasila (29. greg.) – int. od uczestników pogrzebu 

7.15 – † Józefa Suleja (w 30. dzień po śmierci) – int. od uczestników pogrzebu

17.00 – † Mirosława Gingold – int. od uczestników pogrzebu

17.00 – † Stanisława Gołębia (w 30. dzień po śmierci) – int. od uczestników pogrzebu

17.00 – † Zygmunta w rocz. śmierci i Stanisławę Prokopczyków

 

Wtorek 18 grudnia 2018

6.30 – † Mateusza Nowaka – int. od uczestników pogrzebu

6.30 – † Jacka Zbiciaka (15. greg.) – int. od uczestników pogrzebu

6.30 – † Kazimierza Kroka (27. greg.)

7.15 – † Janusza Kucharskiego (w 1. rocz. śmierci) – int. od uczestników pogrzebu

7.15 – † Barbarę Leszczyńską – int. od uczestników pogrzebu

7.15 – † Zdzisława Wasila (30. greg. - zakończenie) – int. od uczestników pogrzebu 

17.00 – † Annę, Stanisława Żuchowskich (26. greg.)

17.00 – † Celinę i Stanisława Pytków – int. od uczestników pogrzebu

17.00 – † Małgorzatę Domz (w 2. rocz. śmierci)

 

Środa 19 grudnia 2018

6.30 – † Jacka Zbiciaka (16. greg.) – int. od uczestników pogrzebu

6.30 – † Wandę Olszewską – int. od uczestników pogrzebu

6.30 – † Ewę Jabłońską – int. od uczestników pogrzebu

6.30 – † Hannę Miros – int. od Janiny

7.15 – † Annę, Stanisława Żuchowskich (27. greg.)

7.15 – † Kazimierza Kroka (28. greg.)

7.15 – † Mariusza Chrzanowskiego – int. od uczestników pogrzebu

17.00 – † Zbigniewa Bartosiaka (w 1. rocz. śmierci) – int. od uczestników pogrzebu

17.00 – † Zofię Michalską – int. od uczestników pogrzebu

 

Czwartek 20 grudnia 2018

6.30 – † Jacka Zbiciaka (17. greg.) – int. od uczestników pogrzebu

6.30 – † Annę, Stanisława Żuchowskich (28. greg.)

6.30 – † Mariannę Kośla – int. od uczestników pogrzebu

7.15 – † Kazimierę Musiał-Salvadori – int. od uczestników pogrzebu

7.15 – † Kazimierza Kroka (29. greg.)

7.15 – † Katarzynę Szatan – int. od uczestników pogrzebu

17.00 – † Ireneusza Makowskiego – int. od uczestników pogrzebu

17.00 – † Romana Lubońskiego

 

Piątek 21 grudnia 2018

6.30 – † Jacka Zbiciaka (18. greg.) – int. od uczestników pogrzebu

6.30 – † Annę, Stanisława Żuchowskich (29. greg.)

6.30 – † Edwarda-Rocha Trzosińskiego – int. od uczestników pogrzebu

7.15 – † Janusza Bidzińskiego – int. od uczestników pogrzebu

7.15 – † Jadwigę Suwałę – int. od uczestników pogrzebu

7.15 – † Juliannę Bińkowską – int. od uczestników pogrzebu

17.00 – † Jana Kazałę (w 4. rocz. śmierci)

17.00 – † Kazimierza Kroka (30. greg. - zakończenie)

17.00 – † Mariana, Zofię, Witolda, Ryszarda Kruków, Jadwigę Kaczmarczyk

 

Sobota 22 grudnia 2018

6.30 – † Janinę Grzegorczyk (w 14. rocz. śmierci), Marię, Franciszka Barszczów (w rocz. śmierci, Jana Maj

6.30 – † Jacka Zbiciaka (19. greg.) – int. od uczestników pogrzebu

6.30 – † Jadwigę, Jana, Marię Wilk, Stanisława Draba, Jadwigę Krupa

6.30 – † Józefa Barszcza (w 30. dzień po śmierci) – int. od uczestników pogrzebu

7.15 – † Janinę Grzegorczyk (w rocz. śmierci)

7.15 – † Czesława Kacprzaka – int. od uczestników pogrzebu

7.15 – † Zofię Owczarek – int. od uczestników pogrzebu

7.15 – † Jacka Trojanowskiego – int. od uczestników pogrzebu

17.00 – † Annę, Stanisława Żuchowskich (30. greg. - zakończenie)

17.00 – † Marka Krzcota, Kazimierę, Stanisława Radomskich

 

4 Niedziela Adwentu 23 grudnia 2018

7.00 – † Tadeusza, Helenę, Józefa Ziębów

7.00 – † Adasia Kacprzaka, Stanisławę Majkowskich, Stanisława Strzelczyka, Stefana Kawińskiego

9.00 – † Antoniego (w rocz. śmierci), Stanisława, Genowefę, Franciszkę, Stanisława Cybulskich, Franciszkę, Stanisława, Tadeusza Lisiewskich

9.00 – † Mariana Kacprzaka (w 16. rocz. śmierci)

10.15 – † Tadeusza (w 46. rocz. śmierci), Stanisławę, Jana Staszewskich, Jadwigę, Tadeusza Nader. Andrzeja Kolczyńskiego

10.15 – † Stanisława (w 50. rocz. śmierci), Helenę, Tadeusza Jastrzębskich, Stanisława Pietrasika, Tadeusza, Mariannę Jarząbków, Zbigniewa, Andrzeja Choińskich

12.15 – Za Parafian

 

12.15 – int. dziękczynna za wszystkich wykonujących i pomagających w wykonaniu dekoracji w kościele na święta i uroczystości

12.15 – † Jacka Zbiciaka (20. greg.) – int. od uczestników pogrzebu

14.00 Służba Boża w obrządku wschodnim i jęz. ukraińskim

17.15 – † Helenę, Franciszka Więckowskich

17.15 – † Ewę Jabłońską z d. Fatek – int. od uczestników pogrzebu

 

Poniedziałek 24 grudnia 2018, Wigilia Bożego Narodzenia

6.30 – † Jana Rąbkowskiego (w 15. rocz. śmierci)

6.30 – † Jacka Zbiciaka (21. greg.) – int. od uczestników pogrzebu

6.30 – † Martę Kowalską w 30 dzień po śmierci – int. od uczestników pogrzebu

7.15 – † Adama, Janinę Krzesińskich

7.15 – † Zofię, Adama Drożdżał

7.15 – † Waldemara Chyca (w 5. rocz. śmierci)

 

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA

Wtorek 25 grudnia 2018

0.00 – Pasterka – w int. PARAFIAN I GOŚCI

7.00 – † Rafała Ziółka

7.00 – † Bolesława, Jana, Weronikę Pośnik, Antoniego, Mariannę, Jana Rąbkowskich, zm. z rodz. Rąbkowskich i Pośników

7.00 – † Jacka Zbiciaka (22. greg.) – int. od uczestników pogrzebu

9.00 † Adama Kadzińskiego, Zofię, Tadeusza, Dariusza Kępków, Annę Krzyżanowską (powtarza się na godz. 10.15)

9.00 – † Jerzego Zasławskiego

9.00 – † Czesława Kozłowskiego, Zofię Majcher, Józefa Kucharczyka, Mariannę, Apolonię, Michała Ziółek

9.00 – † Mariannę (w 10. rocz. śmierci), Józefa Kowalczyków

10.15 – Dz.-błag. w int. Jagody Jeżowskiej (w 11. rocz. urodzin)

10.15 – † Teresę, Mariana Macierzyńskich

10.15 † Adama Kadzińskiego, Zofię, Tadeusza, Dariusza Kępka, Annę Krzyżanowską (powtarza się na godz. 9.00)

10.15 – † Marzenę Kowalczyk

12.15 – Dz.-błag. w int. Wiktorii (w 18. rocz. urodzin)

12.15 – Dz.-błag. w int. Artura i Danusi i ich dzieci

12.15 – Dz.-błag. w int. Lidii i Marcina Kucharskich (w 23. rocz. ślubu)

12.15 – Dz.-błag. w int. Kacpra Kubicy (w 18. rocz. urodzin), o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego w dorosłym życiu

14.00 Służba Boża w obrządku wschodnim i jęz. ukraińskim

17.00 – † Krystynę, Jana Bartosiak

 

26 grudnia 2018, środa

Św. SZCZEPANA, PIERWSZEGO MĘCZENNIKA

7.00 – † Józefę, Józefa Pośników

7.00 – † Martę, Romana, Stanisława Szczepaniaków, Stanisława, Annę Żuchowskich, zm. z rodz. Szczepaniaków i Chmielewskich

7.00 – † Zofię, Piotra Leśniaków

7.00 – † Wacławę Nowicką (w 6. rocz. śmierci), zm. z rodz. Kaczorków

9.00 – † Pawła Sułkowskiego

9.00 – † Władysławę (w 12. rocz. śmierci), Michała Barwickich, Franciszkę, Wojciecha Tkaczyków

9.00 – † Halinę Michalską

9.00 – † Jacka Zbiciaka (23. greg.) – int. od uczestników pogrzebu

10.15 – † Janinę, Kazimierza Krawczyków

10.15 – † Władysławę (w rocz. śmierci), Bronisława Krzciuków

10.15 – † Mariannę Dąbrowską, Zofię, Franciszka Opiłowskich

10.15 – Dz.-błag. w int. Jadwigi i Jana (w 50. rocz. ślubu), o Boże błogosławieństwo, opieke Matki Bożej dla jubilatów, ich dzieci i wnuków

12.15 – Dz.-błag. za otrzymane łaski w rodzinie Seligów

12.15 – Dz.-błag. w int. Marianny i Henryka Nader (w 50. rocz. ślubu), o Boże błogosławieństwo, opieke Matki Bożej dla jubilatów, ich dzieci i wnuków

12.15 – † Waldemara Pałczyńskiego (w 3 rocz. śmierci)

12.15 – † Zofię, Antoniego Romanowskich, Aleksandrę Wieśniak

14.00 Służba Boża w obrządku wschodnim i jęz. ukraińskim

17.00 – † Władysława Wielusińskiego i zm. z rodziny

 

Czwartek 27 grudnia 2018, św. Jana Apostoła i Ewangelisty

6.30 – † Zdzisława Owczarskiego – int. od uczestników pogrzebu

6.30 – † Pawła Kopcia – int. od uczestników pogrzebu

7.15 – † Łukasza Kowalczyka – int. od uczestników pogrzebu

7.15 – † Jacka Zbiciaka (24. greg.) – int. od uczestników pogrzebu

7.15 – † Mariana Pałczyńskiego – int. od uczestników pogrzebu

17.00 – † Krzysztofa Jarosińskiego – int. od uczestników pogrzebu

 

Piątek 28 grudnia 2018, Świętych Młodzianków Męczenników

6.30 – † Zdzisława Warzechę– int. od uczestników pogrzebu

6.30 – † Leopolda Dukaczewskiego– int. od uczestników pogrzebu

6.30 – † Ewelinę-Danutę Jasiorowską– int. od uczestników pogrzebu

7.15 – † Janusza Grelę– int. od uczestników pogrzebu

7.15 – † Irenę Sarniak– int. od uczestników pogrzebu

7.15 – † Jana Barszcza– int. od uczestników pogrzebu

17.00 – † Jacka Zbiciaka (25. greg.) – int. od uczestników pogrzebu

19.00 – Dz.-błag. w int. Elżbiety i Adama Brodziaków (w 50. rocz. ślubu)

 

Sobota 29 grudnia 2018, V dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego

6.30 – † Wiesława Kacprzaka – int. od uczestników pogrzebu

6.30 – † Marka Chrzanowskiego – int. od uczestników pogrzebu

6.30 – † Lidię Domańską – int. od uczestników pogrzebu

7.15 – † Jacka Zbiciaka (26. greg.) – int. od uczestników pogrzebu

7.15 – † Tomasza Krawczyka (w 1. rocz. śmierci) – int. od uczestników pogrzebu

7.15 – † Adama Koconia – int. od uczestników pogrzebu

7.15 – † Zofię Owczarek – int. od uczestników pogrzebu

16.00 – ślub: Magdalena Kot i Mateusz Nowacki

17.00 – † Juliannę (w 17. rocz. śmierci), Elżbietę, Kazimierza, Jerzego, Wacława, Stanisława, Janusza Krzysztoszków

 

Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa

Niedziela 30 grudnia 2018

7.00 – † Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny Pośników i Kobzów

7.00 – † Jacka Zbiciaka (27. greg.) – int. od uczestników pogrzebu

9.00 – † Annę, Zygmunta Cybulskich

9.00 – Dz.-błag. w 45. rocz. ślubu, o Boże błogosławieństwo dla jubilatów

9.00 – † Tadeusza, Janinę, Józefa, Henryka Wrzecionów

9.00 – † Adama Makucha

10.15 – † Krzysztofa (w 6. rocz. śmierci), Mariana Nowaków

10.15 – † Leokadię, Eugeniusza Petrykowskich, Janinę, Zygmunta Stolarczyków

10.15 – † Apolonię, Mieczysława Macierzyńskich

10.15 – † Jana, Bronisławę Ziółków, Mariana Strzelczyka

12.15 – Za Parafian

12.15 – † Aleksandra Pękackiego (w 1. rocz. śmierci) – int. od uczestników pogrzebu

12.15 – W int. rodziny, dzieci i wnucząt

14.00 Służba Boża w obrządku wschodnim i jęz. ukraińskim

17.00 – † Wiesławę, Edwarda, Radosława Popielów

 

Poniedziałek 31 grudnia 2018, VII dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego

6.30 – † Tomasza Krawczyka (w 1. rocz. śmierci) – int. od uczestników pogrzebu

6.30 – † Jacka Zbiciaka (28. greg.) – int. od uczestników pogrzebu

6.30 – † Katarzynę Szatan – int. od uczestników pogrzebu

7.15 – † Genowefę (w 11. rocz. śmierci), Władysława Kacprzaków, Ewę, Wojciecha, Józefa, Wacława, Piotra Palaczów

7.15 – † Wandę Olszewską – int. od uczestników pogrzebu

17.00 – Dziękczynna na zakończenie Roku Pańskiego 2018

Po mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo dziękczynne