VIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 15 października 2017

7.00 – † Mariannę, Stanisława Kiech

7.00 – † Jana Siedleckiego (w 14 rocz. śmierci), Weronikę, Antoninę Siedleckich, Annę, Franciszka Rogalskich

7.00 – † Janinę, Adama Babik

7.00 – † Jadwigę, Hieronima i Lidię Szaruchów

 

9.00 – † Helenę, Piotra, Stanisława, Henryka Kucharskich, Jakuba, Antoninę Bystrzyckich

9.00 – † Krystynę Kundzicz (14. greg.) – int. od uczestników pogrzebu

9.00 – † Stanisława, Jadwigę, Władysława Kacprzaków

9.00 – † Edwarda Borysewicza

9.00 – † Jadwigę Karasińską (imieninowa)

 

10.15 – w 25 rocz. ślubu Andrzeja i Małgorzaty Sikorskich, ich dzieci i wnuczka - dziękczynno-błagalna z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, zdrowie, siły duchowe i potrzebne łaski

10.15 – † Jadwigę Kaczmarczyk (imieninowa)

10.15 – † Teresę Mikulską (13. greg)

10.15 – † Pawła Michalaka (30. greg. – zakończenie) – od uczestników pogrzebu

10.15 – † Tadeusza Leśnowolskiego (23. greg) – od uczestników pogrzebu

 

12.00 koncert poświęcony św. Janowi Pawłowi II

„Módl się za nami dziś”

w wykonaniu zespołu „Trio Cantabile”

12.15 – Za Parafian (odprawia ks. Proboszcz na wyjeździe)

12.15 – w 40 rocz. ślubu Barbary i Grzegorza Jaroszów, w 14. rocz. ślubu Beaty i Przemysława Płachetka - dziękczynno-błagalna z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, zdrowie, siły duchowe i potrzebne łaski

12.15 – w 40 rocz. ślubu Haliny i Krzysztofa Michlaków, ich dzieci i wnuków - dziękczynno-błagalna z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, zdrowie, siły duchowe i potrzebne łaski

12.15 – w 40 rocz. ślubu Ireny i Stanisława Pietrasików, ich dzieci i wnuków - dziękczynno-błagalna z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, zdrowie, siły duchowe i potrzebne łaski

12.15 – w 20 rocz. ślubu Urszuli i Sławomira Matysiaków i ich córki - dziękczynno-błagalna z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, zdrowie, siły duchowe i potrzebne łaski

12.15 – w 15 rocz. ślubu Iwony i Artura Pachniaków, ich dzieci Mai i Fabiana - dziękczynno-błagalna z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, zdrowie, siły duchowe i potrzebne łaski

 

14.00 SŁUŻBA BOŻA w języku ukraińskim i w obrządku wschodnim.

o. Igor Małysz tel. 739 648 132

 

17.15 RÓŻANIEC

18.00 – † Mieczysława, Leokadię, Mariana, Zdzisława, Jana i zmarłych z rodz. Drapałów i Traczyków

 

 

Poniedziałek 16 października 2017 – wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej

ROCZNICA WYBORU na stolicę Piotrową ŚW. JANA PAWŁA

                                                                                                                                                   

Piątek 20 października 2017, św. Jana Kantego

6.30 – † Teresę Mikulską (18. greg)

7.00 – † Krystynę Kundzicz (19. greg.) – int. od uczestników pogrzebu

7.30 – † Zbigniewa Wicika (w 2. rocz. śmierci)

7.30 – † Wiesława Chyca (w 6. rocz. śmierci)

 

17.15 RÓŻANIEC

18.00 – † Marię Wilk

18.00 – † Tadeusza Leśnowolskiego (28. greg) – od uczestników pogrzebu

 

 

Sobota 21 października  2017, wspomnienie bł. Jakuba Strzemię

6.30 – † Zofię Banakiewicz (w 2. rocz. śmierci), Leszka, Ryszarda, Mariana, Zbigniewa, Tadeusza Gołębiowskich, Helenę, Józefę, Walentego Wrzecionów, Genowefę Kocuń

7.00 – † Tadeusza Bystrzyckiego (w 3. rocz. śmierci)

7.00 – † Teresę Mikulską (19. greg)

7.30 – † Władysława, Ryszarda, Jerzego, Krystynę i zm. z rodz. Zwierzchowskich

7.30 – † Stanisława Pytkę – int. od ucz. pogrzebu

 

8.00 – † Tadeusza Leśnowolskiego (29. greg) – od uczestników pogrzebu

8.00 – † Urszulę Remigrońską, Władysławę, Stanisława, Szczepana, Mariannę, Henryka, Jana, Pawła, Wiesława, Hannę i zm. z rodz. Greliaków

8.00 – † Krystynę Kundzicz (20. greg.) – int. od uczestników pogrzebu

8.30 RÓŻANIEC

 

14.15 – chrzest

15.00 – ślub: Lidia Dudek i Tomasz Głoczkowski

16.00 – ślub: Agata Sikorska i Mateusz Błach

18.00 – † Jana Kota (w rocz. śmierci)

 

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 22 października 2017

rozpoczyna się TYDZIEŃ MISYJNY

7.00 – † Zygmunta Syta

7.00 – † Józefę, Mariana Rupniewskich, zm. z rodz. Rupniewskich i Skowronów

7.00 – † Zdzisława Klusia (w 15. rocz. śmierci)

7.00 – † Adama Witkowskiego (w 7. rocz. śmierci)

7.00 – † Teresę Mikulską (20. greg)

 

9.00 – † Mariannę, Stanisława, Józefa, Kazimierza, Henryka, Kingę i dziadków Kaczmarek, Janinę Maj, Genowefę Zbiciak, Jana, Mariannę Romanowskich

9.00 – † Jana, Helenę, Mikołaja, Mieczysława, Mariana Rupniewskich

9.00 – † Genowefę, Antoniego, Annę, Andrzeja Wietesków, Karolinę, Józefa Skrzypków, Julię Jamrozińską

 

10.15 – † Teodorę, Józefa, Henryka, Jerzego Federowiczów

10.15 – † Tadeusza Leśnowolskiego (30. greg) – od uczestników pogrzebu

10.15 – † Bożenę Fołtyn (w 1. rocz. śmierci), Józefę Kalbarczyk

 

12.15 – Za Parafian (odprawia ks. Proboszcz na wyjeździe)

12.15 – w int. Bożeny i Edwarda Michalaków (w 45. rocz. ślubu) dziękczynno-błagalna z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, zdrowie, siły duchowe i potrzebne łaski dla Jubilatów

12.15 – w int. Zofii i Tadeusza Zgiepów (w 45. rocz. ślubu) ich dzieci i wnuków - dziękczynno-błagalna z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, zdrowie, siły duchowe i potrzebne łaski

12.15 – w int. Jolanty i Władysława Kacprzaków (w 20. rocz. ślubu) i ich dzieci Mateusza i Seweryna dziękczynno-błagalna z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, zdrowie, siły duchowe i potrzebne łaski

12.15 – w int. Kazimiery, dzieci, wnuczków i prawnuczków - dziękczynno-błagalna z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, zdrowie, siły duchowe i potrzebne łaski

 

14.00 SŁUŻBA BOŻA w języku ukraińskim i w obrządku wschodnim. o. Igor Małysz tel. 739 648 132

 

17.15 RÓŻANIEC – prowadzą Pracownicy Banku Spółdzielczego z Białobrzegów, jako wyraz wdzięczności Bogu z pontyfikat św. Jana Pawła II

18.00 – † Józefa Narożnika (w 10. rocz. śmierci), zm. rodziców Kaczmarskich, Bolesława Kośkę, Stanisława Ciszewskiego

18.00 – † Krystynę Kundzicz (21. greg.) – int. od uczestników pogrzebu

 18.00 w int. Zarządu, Rady i Pracowników Banku Spółdzielczego z Białobrzegów o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski oraz w int. Zmarłych Pracowników Banku

 

Poniedziałek 23 października 2017

6.30 – † Teresę Mikulską (21. greg.)

7.00 – † Zofię, Jana Korczak, Katarzynę, Adama Federowicz

7.00 – † Genowefę Gołębiowska – int. od uczestników pogrzebu

7.30 – † Józefa Krzciuka (w 31. rocz. śmierci), Jana, Paulinę Jastrzębskich

17.15 RÓŻANIEC

18.00 – † Krystyną Kundzicz (22. greg.) – int. od uczestników pogrzebu

18.00 – † Anielę, Jana, Mariannę, Henryka, Kazimierza Gapysów

 

 

Wtorek 24 października 2017

6.30 – † Teresę Mikulską (22. greg.)

7.00 – † Jerzego Federowicza – int. od uczestników pogrzebu

7.00 – † Genowefę Gołębiowską – int. od uczestników pogrzebu

7.30 – † Krystyną Kundzicz (23. greg.) – int. od uczestników pogrzebu

7.30 – † Helenę, Jana, Ewę, Jerzego Federowiczów, Zofię Piętowską i zm. z rodz. Federowiczów i Piętowskich

17.15 RÓŻANIEC

18.00 – † Jerzego Pieniążka

18.00 – † Marcina Burdach (1. greg.) – int. od uczestników pogrzebu