XXXIII TYDZIEŃ ZWYKŁY

 

 

XXXIII Niedziela Zwykła – 18 listopada 2018

zbiórka ofiar  na Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu 

7.00 – † Jana, Jolantę Więckowskich, Franciszkę, Stanisława, Tadeusza Lisiewskich, zm. z rodz. Więckowskich i Lisiewskich

7.00 – † Józefa Świsłowskiego (w rocz. śmierci), Józefa, Mariannę Chojnackich

7.00 – † Krystynę Czechowicz, zm. z rodz. Czechowiczów

7.00 – † Jana Lewandowskiego (w 10. rocz. śmierci)

 

9.00 – † Tadeusza Barańskiego

9.00 – † Kazimierę, Jana, Ryszarda, Jerzego Bednarków, Zofię Kiljańską

9.00 – † Tadeusza (w 18. rocz. śmierci), Annę, Józefa, Zofię Owczarków, Stefanię, Jana Rupniewskich

9.00 – † Leszka (w 17. rocz. śmierci), Kazimierę, Stanisława, Andrzeja, Mirosława Bilskich

 

10.15 – Dz.-błag. w int. Gabriela (ministranta), z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej  i potrzebne łaski

10.15 – † Jana Witkowskiego (18. greg.) – int. od uczestników pogrzebu

10.15 – † Teresę Kujawiak, Jerzego Kucharskiego, Kazimierę Musiał-Salvadori – int. od mieszkańców z ul. Reymonta 42

10.15 – † Leszka Wronę (w 2 rocz. śmierci), Stefanię, Władysława, Henryka Szczepańskich, zm. z rodz. Szczepańskich, Kozerów i Wronów

10.15 – † Krzysztofa Rudzkiego - od Radnych Miasta i Gminy Białobrzegi

 

12.15 – Za Parafian

12.15 – Dz.-błag. w int. ks. Grzegorza Potrzebowskiego z okazji imienin z prośbą o błog. Boże i potrzebne łaski

12.15 – Dz.-błag. w int. Marii Wójcik (w 80. rocz. urodzin), z prośbą o potrzebne łaski

12.15 – Dz.-błag. w int. Tadeusza Budnera (w 75. rocz. urodzin), z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej  i potrzebne łaski

 

14.00 Służba Boża w obrządku wschodnim i jęz. ukraińskim

 

17.00 – † Genowefę Macierzyńską i zm. z rodziny

 

 

Poniedziałek - 19 listopada 2018

6.30 – † Helenę Tereszczenko (w rocz. śmierci)

7.00 – † Zbigniewa Bartosiaka – int. od uczestników pogrzebu

7.00 – † Zdzisława Wasila (1. greg.) – int. od uczestników pogrzebu

7.30 – † Jadwigę Szczepanik – int. od uczestników pogrzebu

7.30 – Błagalna o łaskę zdrowia

17.00 – † Jana Witkowskiego (19. greg.) – int. od uczestników pogrzebu

17.00 – † Krzysztofa Jarosińskiego – int. od uczestników pogrzebu

  

 

Wtorek - 20 listopada 2018,

św. Rafała Kalinowskiego

6.30 – † Marię Bidzińską – int. od uczestników pogrzebu

6.30 – † Mariannę Kośla – int. od uczestników pogrzebu

7.00 – † Kazimierę Musiał-Salvadori – int. od uczestników pogrzebu

7.00 – † Zdzisława Wasila (2. greg.) – int. od uczestników pogrzebu

7.30 – † Wiesława Kacprzaka – int. od uczestników pogrzebu

17.00 – † Jana Witkowskiego (20. greg.) – int. od uczestników pogrzebu

17.00 – † Adama Jarosza – int. od uczestników pogrzebu

  

 

Środa - 21 listopada 2018,

Ofiarowanie NMP

6.30 – † Izabelę-Martę Łuszczyńską – int. od uczestników pogrzebu

6.30 – † Helenę, Zygmunta Gutkiewiczów, Janinę-Wandę, Zygmunta Siedleckich, Kazimierza Popławskiego

7.00 – † Pawła Kopcia – int. od uczestników pogrzebu

7.00 – † Zdzisława Wasila (3. greg.) – int. od uczestników pogrzebu

7.30 – † Jadwigę Łabędzką – int. od uczestników pogrzebu

17.00 – † Jana Witkowskiego (21. greg.) – int. od uczestników pogrzebu

17.00 – † Jana, Bronisławę Ziółków

  


Czwartek - 22 listopada 2018,

św. Cecylii

6.30 – † Mirosława Sulika – int. od uczestników pogrzebu

6.30 – † Jana Barszcza (w 30. dzień po śmierci) – int. od uczestników pogrzebu

7.00 – † Józefa Czwarno – int. od uczestników pogrzebu

7.00 – † Zdzisława Wasila (4. greg.) – int. od uczestników pogrzebu

7.30 – † Danutę Rzeczkowską – int. od uczestników pogrzebu

7.30 – † Kazimierza Kroka (1. greg.) – int. od uczestników pogrzebu

7.30 – † Stanisława Kacprzaka – int. od uczestników pogrzebu

17.00 – † w int. zmarłych chórzystów - z okazji św. Cecylii

17.00 – † Jana Witkowskiego (22. greg.) – int. od uczestników pogrzebu

17.00 – † Józefa Nader (w 17. rocz. śmierci)

 

Piątek 23 listopada 2018

6.30 – † Mariannę, Piotra Bednarków, Helenę, Reginę, Piotra Kołackich

6.30 – † Leopolda Dukaczewskiego – int. od uczestników pogrzebu

7.00 – † Annę, Stanisława Żuchowskich (1. greg.)

7.00 – † Zdzisława Wasila (5. greg.) – int. od uczestników pogrzebu

7.00 – † zm. z rodz. Płaszczyńskich i Dźwigulskich

7.30 – † Piotra Wlazło – int. od uczestników pogrzebu

7.30 – † Kazimierza Kroka (2. greg.) – int. od uczestników pogrzebu

7.30 – † Juliannę Bińkowską – int. od uczestników pogrzebu

17.00 – † Jana Witkowskiego (23. greg.) – int. od uczestników pogrzebu

17.00 – † Zdzisława Owczarskiego – int. od uczestników pogrzebu

17.00 – † Wiesława (w 31. rocz. śmierci), Józefę (w 1. rocz. śmierci) Jakubczyków

 

Sobota 24 listopada 2018,

św. Andrzeja Dung-Lac i socjuszy męczenników wietnamskich

6.30 – † Annę, Stanisława Żuchowskich (2. greg.)

6.30 – † Jacka Trojanowskiego (w 30. dzień po śmierci) – int. od uczestników pogrzebu

7.00 – † Józefa (w 28. rocz. śmierci), Reginę Kacprzaków

7.00 – † Czesława Kacprzaka – int. od uczestników pogrzebu

7.00 – † Zdzisława Wasila (6. greg.) – int. od uczestników pogrzebu

7.30 – † Genowefę Ziółek (w 16. rocz. śmierci)

7.30 – † Martę Koperską – int. od uczestników pogrzebu

7.30 – † Zofię Owczarek – int. od uczestników pogrzebu

17.00 – † Jana Witkowskiego (24. greg.) – int. od uczestników pogrzebu

17.00 – † Kazimierza Kroka (3. greg.) – int. od uczestników pogrzebu

 

XXXIV Niedziela Zwykła – 25 listopada 2018

JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

7.00 – Za Parafian

7.00 – † Annę, Stanisława Żuchowskich (3. greg.)

7.00 – † Janinę, Józefa, Andrzeja, Zofię Galbarczyków, Wandę, Józefa Cybulskich

7.00 – † Zdzisława Wasila (7. greg.) – int. od uczestników pogrzebu

 

9.00 – † Tadeusza Mołczanowskiego (w 17. rocz. śmierci)

9.00 – † Stanisława Wąsika (w 9. rocz. śmierci)

9.00 – † Antoniego Minkina (w rocz. śmierci)

9.00 – † Kazimierza Kroka (4. greg.) – int. od uczestników pogrzebu

 

10.15 – Dz.-błag. w int. Marianny Federowicz (w 95. rocz. urodzin)

10.15 – Dz.-błag. w int. Jakuba, Janusza Krzesińskich, cioci Mirki, wnucząt Jana, Matyldy, Marii i Stanisława

10.15 – † Dagmarę Król (w 16. rocz. śmierci), Alicję Kaczorek (8. rocz. śmierci)

10.15 – † Józefa (w 6. rocz. śmierci), Helenę, Kazimierza, Pawła Federowiczów

 

12.15 – Dz.-błag. w int. Jadwigi i Kazimierza Kowalczyków (w 50. rocz. ślubu), prośbą o błogosławieństwo dla jubilatów, dzieci, wnuczek i całej rodziny

12.15 – Dz.-błag. w int. Igi Olszewskiej (w 18. rocz. urodzin)

12.15 – Dz.-błag. w int. Krystyny i Konstantego Feruś (w 40. rocz. ślubu), o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski i zdrowie dla jubilatów

12.15 – † Zofię (18. rocz. śmierci), Stanisława Adamiec

odnowienie – tak jak w całej Polsce

Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

 

14.00 Służba Boża w obrządku wschodnim i jęz. ukraińskim

 

17.00 – † Jana Witkowskiego (25. greg.) – int. od uczestników pogrzebu