XXV Niedziela Zwykła - 24 września 2017

 

7.00 – † Janinę, Władysława, Jana Milczarskich, Mariannę, Leokadię, Bolesława, Dariusza Gawrońskich

7.00 –  † Władysława Bednarskiego (21. greg.)

7.00 – † Henryka Skrzypczyńskiego (w 19. rocz. śmierci), i zm. z rodzin Skrzypczyńskich i Molendowskich

 

9.00 – † Edwarda, Franciszka, Stanisławę, Zofię Pośnik

9.00 – † Wacława, Annę, Franciszka Żakowiczów

9.00 – † Aleksandrę Kacprzak, Jadwigę, Michała Szyderskich

9.00 – † Zbigniewa Molaka (w 14. rocz. śmierci)

 

10.15 – † Kazimierza (w rocz. śmierci), Jana, Helenę Wojtuników, Antoniego, Mariannę Nowakowskich

10.15 – † Franciszka, Helenę Więckowskich

10.15 – † Pawła Michalaka (9. greg.) – int. od uczestników pogrzebu

10.15 – † Henrykę (w 1 rocz. śmierci), Krystynę i Czesława Archanowiczów

 

12.15 – W intencji Parafian

12.15 – w int. Ireny Sułkowskiej (w 70. rocz. urodzin) dziękczynno-błagalna z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, zdrowie, siły duchowe i potrzebne łaski

12.15 – w int. Elżbiety i Andrzeja Błesznowskich (w 35. rocz. zawarcia sakramentu małżeństwa) dziękczynno-błagalna z prośbą o błogosławieństwo Boże w rodzinie, opiekę Matki Bożej, zdrowie, siły duchowe i potrzebne łaski dla małżonków i dzieci

12.15  – w int. Agaty i Marcina Sieczak (w 20. rocz. zawarcia sakramentu małżeństwa) dziękczynno-błagalna z prośbą o błogosławieństwo Boże w rodzinie, opiekę Matki Bożej, zdrowie, siły duchowe i potrzebne łaski dla małżonków i dzieci

12.15 – w int. Pauliny i Kamila Barwickich (w 1. rocz. zawarcia sakramentu małżeństwa) dziękczynno-błagalna z prośbą o błogosławieństwo Boże w rodzinie, opiekę Matki Bożej, zdrowie, siły duchowe i potrzebne łaski

 

14.00 SŁUŻBA BOŻA w języku ukraińskim i w obrządku wschodnim. o. Igor Małysz tel. 739 648 132

 

18.00  – † Tadeusza Leśnowolskiego (2. greg) – int. od uczestników pogrzebu

 

 Poniedziałek 25 września 2017

 bł. Władysława z Gielniowa

6.30 – † Władysława Bednarskiego (22. greg)

7.00 – † Helenę, Zygmunta Gutkiewiczów, Janinę, Zygmunta Siedleckich, Kazimierza Popławskiego

7.30 – † Pawła Michalaka (10. greg.) – int. od uczestników pogrzebu

18.00 – Dz.-błag. w int. Agnieszki i Wojciech Wincewiczów (w 24. rocz. ślubu) o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej dla jubilatów i ich dzieci Pawła i Agnieszki

18.00 – 18.00 – † Tadeusza Leśnowolskiego (3. greg) – int. od uczestników pogrzebu

 

Wtorek 26 września 2017

– wsp. Św. Kosmy i Damiana (męczenników), bł. Pawła VI (papieża)

6.30 – † Henryka (w rocz. śmierci), Huberta Borowskich, Mariana, Janinę Nogów

6.30 – † Władysława Bednarskiego (23. greg)

7.00 – † Halinę, Kazimierza Słomków, Zofię, Wincentego Barańskich

7.00 – † Danielę Krzesińską – int. od uczestników pogrzebu

7.30 – † Pawła Michalaka (11. greg.) – int. od uczestników pogrzebu

18.00 – † Tadeusza Leśnowolskiego (4. greg) – int. od uczestników pogrzebu

 

Środa 27 września

wsp. Św. Wincentego à Paulo (prezbitera)

6.30 – † Władysława Bednarskiego (24. greg)

6.30 – † Józefa Pałkę (w 30. dzień po śmierci) – int. od uczestników pogrzebu

7.00 – † Danutę Budzik – int. od uczestników pogrzebu

7.00 – † Marię Wilim – int. od uczestników pogrzebu

7.30 – † Pawła Michalaka (12. greg.) – int. od uczestników pogrzebu

18.00 – † Dariusza Jarosza – int. od uczestników pogrzebu

18.00 – † Tadeusza Leśnowolskiego (5. greg) – int. od uczestników pogrzebu

 

Wincenty urodził się w Akwitanii w roku 1581. Po studiach przyjął święcenia kapłańskie. Aby się przyczynić do formacji duchowieństwa i otoczyć opieką ubogich, założył Zgromadzenie Księży Misjonarzy i Sióstr Miłosierdzia. Zmarł 27 września 1660 roku w Paryżu.


Czwartek 28 września

wsp. Św. Wacława (męczennika)

6.30 – † Władysława Bednarskiego (25. greg)

7.00 – † Genowefę Gołębiowską – int. od uczestników pogrzebu

7.00 – w int. Katarzyny Jabłońskiej o Dary ducha św. i pomyślne zdanie egzaminów

7.30 – † Jana (w 26. rocz. śmierci), Leszka Krężołka

18.00 – † Pawła Michalaka (13. greg.) – int. od uczestników pogrzebu

18.00 – † Tadeusza Leśnowolskiego (6. greg) – int. od uczestników pogrzebu

 

Piątek 29 września 2017

Św. Archaniołów Michała, Gabriela, Rafała – Święto

 

6.30 – † Annę (w rocz. śmierci), Stanisława, Tadeusza Więckowskich

6.30 – † Władysława Bednarskiego (26. greg)

7.00 – † Michała Kostrzewę (imieninowa)

7.00 – † Bolesława Głowackiego (w 30. dzień po śmierci) – int. od uczestników pogrzebu

7.30 – † Tadeusza Leśnowolskiego (7. greg) – int. od uczestników pogrzebu

7.30 – † Pawła Michalaka (14. greg.) – int. od uczestników pogrzebu

18.00 – † Marcina Burdach

18.00 – † Antoniego (w rocz. śmierci), Józefę, Mariana Grusieckich i zmarłych z rodziny Wincewiczów

 

Aniołowie są "duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc starającym się posiąść zbawienie", by im objawić plany Stwórcy, by ich bronić przed szatanem. W rocznicę konsekracji starożytnej bazyliki św. Michała w Rzymie Kościół czci trzech Archaniołów, którzy odegrali szczególną rolę w historii zbawienia.


Archanioł Michał ("Któż jak Bóg") stoczył walkę ze złymi duchami i nadal wspiera ludzi w walce ze złem.


Archanioł Gabriel ("Bóg jest mocą") wielokrotnie przekazywał ludziom zlecenia od Boga. To on zwiastował Pannie Maryi, że zostanie Matką Syna Bożego.


Archanioł Rafał ("Bóg uleczy"), jeden z siedmiu Aniołów, którzy stoją przed Panem, był opiekunem młodego Tobiasza.


Chrześcijanin powinien zachować w sobie głębokie poczucie niewidzialnej obecności i wspierającej go działalności aniołów.

 

Sobota 30 września

wsp. Św. Hieronima (prezbitera i Doktora Kościoła)

6.30 – † Jana, Kazimierza, Stanisława, Józefę, Stefana Wlazło, Witolda Szumigaja

6.30 – † Władysława Bednarskiego (27. greg)

7.00 – † Marię Piątkowską (w 3. rocz. śmierci)

7.00 – † Iwonę Iwańczyk (w 30. dzień po śmierci) – int. od uczestników pogrzebu

7.30 – † Pawła Michalaka (15. greg.) – int. od uczestników pogrzebu

7.30 – † Tadeusza Leśnowolskiego (8. greg) – int. od uczestników pogrzebu

15.00 – w int. Absolwentów LO Białobrzegi rocznika 1971/72 w 45-lecie matury

16.15 – w int. Janiny Włodarczyk w 95. rocz. urodzin dziękczynno-błagalna z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, zdrowie, siły duchowe i potrzebne łaski dla Jubilatki

17.00 – ślub: Katarzyna Rogalska i Arkadiusz Chmielewski

18.00 – Dz.-błag. w int. Małgorzaty i Pawła Barwickich w 15. rocz. zawarcia sakramentu małżeństwa - dziękczynno-błagalna z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, zdrowie, siły duchowe i potrzebne łaski dla jubilatów i ich dzieci

 

Hieronim urodził się w Stridonie w Dalmacji około roku 340. Odbywał studia w Rzymie i tam przyjął chrzest. Wybrawszy życie ascetyczne, udał się na Wschód i tam przyjął święcenia kapłańskie. Po powrocie do Rzymu został sekretarzem papieża Damazego i rozpoczął pracę nad łacińskim przekładem Pisma św. Następnie wyjechał do Betlejem i tam przez 35 lat studiował Pismo św., tłumaczył je na język łaciński i komentował, roztaczając równocześnie opiekę nad wieloma klasztorami. Zmarł 30 września 420 roku w Betlejem.

Wulgata (łac. versio vulgata, przekład rozpowszechniony, popularny) – przekład Biblii na łacinę, dokonany przez Hieronima ze Strydonu w latach 382–406 z języków oryginałów: hebrajskiego i greki. Przekład miał na celu dostarczenie Kościołowi jednolitego tekstu. Nowy Testament był rewizją tekstu starołacińskiego, a Stary Testament w większej części był nowym przekładem. Nie jest pewne, w jakiej części Hieronim przetłumaczył Nowy Testament. Przekład Hieronima spotkał się z krytyczną oceną współczesnych. Zarzucano mu odejście od tekstu Septuaginty, niemniej praca Hieronima stopniowo zdobyła sobie uznanie. Ponownej krytyce poddana została w wieku XVI przez humanistów, a następnie protestantów. Tekst Wulgaty szybko uległ skażeniu i w średniowieczu dokonano kilku prób jego zrewidowania, lecz żadna z nich nie była w pełni udaną ani nie zmierzała do odtworzenia oryginalnego tekstu Hieronima. Dzieło Hieronima było pierwszą książką wydaną drukiem (Biblia Gutenberga). Jedyny w Polsce egzemplarz znajduje się w Muzeum w Pelplinie.


XXVI Niedziela Zwykła – 1 października 2017

 

7.00 – † Michalinę, Jana Sławińskich, Tadeusza Włodarczyka, Danutę Gapys

7.00 – † Zdzisława Brzeskiego (w 3. rocz. śmierci)

7.00 –  † Władysława Bednarskiego (28. greg)

7.00 – † Pawła Michalaka (16. greg.) – int. od uczestników pogrzebu

7.00 – † Artura Milczarka (imieninowa)

 

9.00 – Dz.-błag. w int. Haliny i Krzysztofa Malczewskich w 55. rocz. ślubu zawarcia sakramentu małżeństwa - dziękczynno-błagalna z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, zdrowie, siły duchowe i potrzebne łaski dla jubilatów, ich dzieci i wnuków

9.00 – O potrzebne łaski dla sióstr z KŻR z Kamienia

9.00 – † Renatę Wójcik, Michała Macierzyńskiego

9.00 – † Wacława Żardeckiego (imieninowa)

 

10.15 – † Janinę, Stanisława Dąbrowskich, Stanisława Wnorowskiego, Kazimierza Tkaczyka

10.15 – † Artura (w 1. rocz. śmierci), Danutę (w 18. rocz. śmierci) Skorulskich

10.15 – † Krzysztofa Skoczkowskiego (w 21. rocz. śmierci), Władysławę, Stanisława Skoczkowskich, Stefanię, Stanisława, Marka, Waldemara, Mateusza Nowaków

10.15 – † Józefę, Bronisława, Wiesława Kłosiewiczów

10.15 – † Tadeusza Leśnowolskiego (9. greg) – int. od uczestników pogrzebu

 

12.15 – Za Parafian

12.15 – w int. dzieci i wnuków w rodzinie Pośników - dziękczynno-błagalna z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, zdrowie, siły duchowe i potrzebne łaski dla całej rodziny

12.15 – za Dominika Sznyrę w 18. rocz. urodzin - dziękczynno-błagalna z prośbą o błogosławieństwo Boże, Dary Ducha Św., opiekę Matki Bożej, zdrowie, siły duchowe i potrzebne łaski w dorosłym życiu

 

14.00 SŁUŻBA BOŻA w języku ukraińskim i w obrządku wschodnim.

o. Igor Małysz tel. 739 648 132

 

17.15 RÓŻANIEC

 

18.00 – † Leokadię, Mariana, Mariannę, Baltazara Wąsików, Mariannę, Adama Lenartowiczów