II Niedziela Adwentu - 10 grudnia 2017

TACA GOSPODARCZA

po Mszach św. zbieramy ofiary na POMOC KOŚCIOŁOWI NA WSCHODZIE,

rozprowadzamy świece na stół wigilijny w ramach

WIGILIJNEGO DZIEŁA POMOCY DZIECIOM

 

7.00 – Za Parafian

7.00 – † Stanisława, Helenę, Janinę, Jana, Stanisławę, Andrzeja Korczaków

7.00 – † Stanisławę, Franciszka, Henryka, Jana, Michała, Mariana Pośników, Helenę Federowicz

7.00 – † Zenona (w 8. rocz. śmierci), Jadwigę Wietesków, Rafała Kazana

 

9.00 – † Katarzynę, Stefana Wieteska, Janinę, Mariana, Jerzego, Ryszarda, Zygmunta Trzosińskich

9.00 – † Helenę Trześniewską (w 7. rocz. śmierci)

9.00 – † Sławomira i Czesława Gondków (17. greg.)

9.00 – † Stanisława (w 17. rocz. śmierci), Genowefę, Mariana, Jana, Mariana, Katarzynę Boczków

 

10.15 – † Zofię, Mariannę, Walentego Kuklińskich, Ewę, Piotra Sadowskich

10.15 – † Wiesława Kłosiewicza

10.15 – † Janinę, Henryka Jankowskich

10.15 – O przyjęcie woli Bożej związanej ze starszym wiekiem i słabością

 

12.15 – Za Parafian (odprawiona o g. 7.00)

12.15 – Dz.-błag. w int. Bartłomieja Szymanowicza (w 18. rocz. urodzin)

12.15 – Dz.-błag. w int. Marcela Macierzyńskiego (w 2. rocz. urodzin)

12.15 – Dz.-błag. w int. Karoliny i Roberta Miszczyków w rocz. ślubu z prośbą o dary Ducha Świętego mądrości i rady

12.15 – błag. w int. Ewy o szczęśliwą operację, zdrowie i błogosławieństwo Boże

 

14.00 SŁUŻBA BOŻA w języku ukraińskim i w obrządku wschodnim. o. Igor Małysz tel. 739 648 132

 

17.00 – † Bronisława Hermana

Poniedziałek 11 grudnia

6.30 – † Irenę, Jana Przezwańskich, Irenę

6.30 – † Sławomira i Czesława Gondków (18. greg.)

6.30 – † Krzysztofa Tumanowicza w 30 dzień po śmierci – int. od uczestników pogrzebu

7.30 – † Bronisławę Glegołę – int. od uczestników pogrzebu

7.30 – † Jana Stolarskiego – int. od uczestników pogrzebu

7.30 – † Marię, Leonarda Wilim – int. od uczestników pogrzebu

17.00 – † Jana Tarczyńskiego – int. od uczestników pogrzebu

 

Wtorek 12 grudnia, NMP z Guadalupe

6.30 – † Jadwigę, Renatę, Henryka, Tadeusza, Andrzeja, Piotra Lasockich, Jerzego Mąkę

6.30 – † Stefanię, Tomasza, Elżbietę, Władysława Walczak

6.30 – † Sławomira i Czesława Gondków (19. greg.)

7.30 – † Janinę, Józefa Mrowińskich

7.30 – † Andrzeja, Zofię, Alfredę, Helenę, Władysława Zapalskich

17.00 – † Salomeę, Jana Skalskich

17.00 – † Tadeusza (w 25 rocz. śmierci), Leszka, Ryszarda, Mariana, Zbigniewa Gołębiowskich, Józefę, Helenę, Walentego Wrzecionów, Zofię Banakiewicz, Genowefę Kocuń

 

Środa 13 grudnia, wsp. Św. Łucji

6.30 – † Zbigniewa, Sabinę, Czesława, Henryka Kucharczyków

6.30 – W int. Radia Maryja

6.30 – † Sławomira i Czesława Gondków (20. greg.)

7.30 – † Zenona, Barbarę Czechowskich

7.30 – † Jacka Różyckiego w 30 dzień po śmierci – int. od uczestników pogrzebu

17.00 – † Rafała Kacprzaka – int. od mieszkańców ul. Sportowej

17.00 – † Jana Jędrzejewskiego  – int. od uczestników pogrzebu

 

Czwartek 14 grudnia, wsp. Św. Jana od Krzyża, Doktora Kościoła

6.30 – † Janinę Fołtyn – int. od uczestników pogrzebu

6.30 – † Sławomira i Czesława Gondków (21. greg.)

6.30 – † Franciszka Jarząbka – int. od uczestników pogrzebu

7.30 – † Jana Wojciecha Ambroziaka – int. od uczestników pogrzebu

7.30 – † Elżbietę Wójcicką w 30 dzień po śmierci – int. od uczestników pogrzebu

17.00 – † Mariana Strzelczyka (w 10. rocz. śmierci)

 

Piątek 15 grudnia

6.30 – † Ryszarda Pietruszkę, Walentynę, Michała Kępińskich, Jana, Helenę, Eugeniusza Thiem

6.30 – † Stefana, Emilię Cieślaków, Jana, Stanisławę, Kazimierę Leśniewskich, Piotra i zm. z rodz. Kucharskich

7.30 – † Sławomira i Czesława Gondków (22. greg.)

17.00 – † Pawła (w 58. rocz. śmierci), Mariannę Klejmanów

17.00 – † Rafała Kacprzaka – int. od mieszkańców ul. Sportowej

 

Sobota 16 grudnia

REKOLEKCJE

Msza św. z nauką rekolekcyjną

6.30 – † ks. Stefana Kowalczyka – int. od Kół Różańcowych

6.30 – † Andrzeja i zm. z rodz. Dąbrowskich

6.30 – † Zygmunta (w 3 rocz. śmierci), Stefanię Barszczów, Genowefę, Władysława Kacprzaków

Msza św. z nauką rekolekcyjną

9.00 – † Halinę (w 22 rocz. śmierci), Ryszarda, Zofię, Stanisława Kozłowskich, Janinę, Piotra Szostkiewiczów

9.00 – † Sławomira i Czesława Gondków (23. greg.)

Msza św. z nauką rekolekcyjną

15.00 (W Suchej) – † Danielę Krzesińską – int. od uczestników pogrzebu

Msza św. z nauką rekolekcyjną

17.00 – † Jadwigę Karasińską – int. od uczestników pogrzebu

17.00 – † Martę (w 25 rocz. śmierci), Marcjannę, Antoniego Kuroszów

 

III Niedziela Adwentu (GAUDETE) – 17 grudnia

REKOLEKCJE

Msza św. z nauką rekolekcyjną

7.00 – †Adasia Kacprzaka, Stanisławę Majkowską, Stanisława Strzelczyka, Stefana Kawińskiego, Barbarę Jagieło

7.00 – † Bronisława, Jakuba, Bronisławę, Mariana, Krzysztofa Kołodyńskich

Msza św. z nauką rekolekcyjną

9.00 – Dz.-błag. w int. Reginy Zbiciak w 60 rocz. urodzin, o zdrowie, błogosławieństwo i potrzebne łaski, w intencji dzieci i wnuków.

9.00 – † Andrzeja Wosia (w 9. rocz. śmierci)

9.00 – † Władysława (w rocz. śmierci), Zofię, Mariana, Tadeusza Traczyków, Mariannę, Franciszka, Jana Palczewskich

9.00 – † Weronikę, Jana Kurendów

Msza św. z nauką rekolekcyjną

10.15 – † Zofię, Wacława Wichów

10.15 – † Katarzynę Oszczędłowicz (w 36. rocz. śmierci), Jana Bednarskiego

10.15 – † Stanisława Wincentaka, Mario Meola, zm. z rodz. Sieków, Wincentaków i Sikorów

Msza św. z nauką rekolekcyjną

12.15 – Za Parafian

12.15 – Dz.-błag. w int. Stanisławy Kozieł (w 75. rocz. urodzin) – int. od dzieci i wnucząt

14.00 SŁUŻBA BOŻA w języku ukraińskim i w obrządku wschodnim. o. Igor Małysz tel. 739 648 132

Msza św. z nauką rekolekcyjną

15.00 (w Suchej) – † Mariannę Romanowską – int. od uczestników pogrzebu

Msza św. z nauką rekolekcyjną

 

17.00 – † Sławomira i Czesława Gondków (24. greg.)