XI TYDZIEŃ ZWYKŁY

  

XI NIEDZIELA ZWYKŁA - 17 czerwca

7.00 – † Stanisławę, Edwarda, Zofię, Franciszka Pośników

7.00 – † Genowefę (w rocz. śmierci), Stanisława, Antoniego, Franciszkę, Stanisława Cybulskich, Stanisława, Franciszkę, Tadeusza Lisiewskich, Jana, Zbigniewa Wysotów

7.00 – † Artura Milczarka (w 3. rocz. śmierci)

7.00 – † Lucynę Giedyk (17. greg.) – int. od uczestników pogrzebu

9.00 – † Pawła Bomba (w 9. rocz. śmierci)

9.00 – † Alicję Stępień

9.00 – † Jana, Zofię, Feliksa, Małgorzatę i Adama

9.00 – † Juliana Dolezińskiego (17. greg.) – int. od uczestników pogrzebu

10.15 – o zdrowie i błog. Boże dla osoby znanej Bogu

10.15 – † Antoniego, Józefa Zielińskich

10.15 – † Janinę, Adama Krzesińskich

10.15 – † Genowefę (w 1. rocz. śmierci) i Józefa (w 10. rocz. śmierci) Gołębiowskich

10.15 – † Mariana Macierzyńskiego (25. greg.) – int. od uczestników pogrzebu

10.15 – Dz.-błag. w int. Macieja Jankowskiego (w 18. rocz. rodzin)

12.15 – Za Parafian

12.15 – Dz.-błag. w int. Agnieszki i Pawła Dudków (w 8. rocz. ślubu) z prośbą o Boże błogosławieństwo dla jubilatów i ich synów Filipa i Karola

12.15 – Dz.-błag. w int. Artura (w 50. rocz. urodzin)

12.15 – † Tadeusza Odrowskiego (17. greg.)

14.oo Służba Boża w obrządku wschodnim i jęz. ukraińskim

17.30 nabożeństwo czerwcowe do Serca Pana Jezusa

18.00 – † Antoniego Minkina (imieninowa)

18.00 – Dz.-błag. w int. Krzysztofa (w 8. rocz. urodzin)

 

Poniedziałek 18 czerwca

6.30 – † Irenę Sarniak – int. od uczestników pogrzebu

6.30 – † Dominikę Borkowską – int. od uczestników pogrzebu

7.00 – † Lucynę Giedyk (18. greg.)

7.00 – † Tadeusza Odrowskiego (18. greg.)

7.00 – † Janusza Łabędzkiego (w 11. rocz. śmierci)

7.30 – † Juliana Dolezińskiego (18. greg.) – int. od uczestników pogrzebu

7.30 – † Wiesława Kacprzaka – int. od uczestników pogrzebu

17.30 nabożeństwo czerwcowe do Serca Pana Jezusa

18.00 – † Mariana Macierzyńskiego (26. greg.) – int. od uczestników pogrzebu

18.00 – † Henrykę Bożenę Koślę – int. od uczestników pogrzebu

18.00 – † Pawła Kopcia – int. od uczestników pogrzebu

 

Wtorek 19 czerwca

6.30 – † Lucynę Giedyk (19. greg.)

6.30 – † Zdzisława Owczarskiego – int. od uczestników pogrzebu

7.00 – † Zbigniewa Bartosiaka – int. od uczestników pogrzebu

7.00 – † Tadeusza Odrowskiego (19. greg.)

7.30 – † Juliana Dolezińskiego (19. greg.) – int. od uczestników pogrzebu

7.30 – † Mariana Popiela – int. od uczestników pogrzebu

17.30 nabożeństwo czerwcowe do Serca Pana Jezusa

18.00 – † Jana Szymańskiego

18.00 – † Mariana Macierzyńskiego (27. greg.) – int. od uczestników pogrzebu

18.00 – † Józefę Żardecką – int. od uczestników pogrzebu

 

Środa 20 czerwca

6.30 – † Juliana Dolezińskiego (20. greg.) – int. od uczestników pogrzebu

6.30 – † Barbarę (w 20. rocz. śmierci) i Cecylię Grzejszczyk, Wacławę Gruszczyńską

7.00 – † Leokadię Michalczewską – int. od uczestników pogrzebu

7.00 – † Jana, Janinę Ziółków, zm. z rodziny Ziółków i Baranowskich

7.00 – † Marię, Stefana Ulijaszów, Adama Fołtyna

7.30 – † Janusza Kucharskiego – int. od uczestników pogrzebu

7.30 – † Jana, Stanisławę Ziółków

17.30 nabożeństwo czerwcowe do Serca Pana Jezusa

18.00 – † Lucynę Giedyk (20. greg.) oraz Mariana Bolska i Wiesława Lisa

18.00 – † Mariana Macierzyńskiego (28. greg.) – int. od uczestników pogrzebu

18.00 – † Tadeusza Odrowskiego (20. greg.)

 

Czwartek 21 czerwca, św. Alojzego Gonzagi

6.30 – † Lucynę Giedyk (21. greg.)

6.30 – † Mariannę Grochala – int. od uczestników pogrzebu

7.00 – † Jana, Stanisławę Zalewskich

7.00 – † Juliana Dolezińskiego (21. greg.) – int. od uczestników pogrzebu

7.00 – † Danutę Rzeczkowską – int. od uczestników pogrzebu

7.30 – † Krzysztofa Fonfarę – int. od uczestników pogrzebu

7.30 – † Mariannę, Jana, Kazimierza Migdałów, Zofię, Władysława Kowalczyków

17.30 nabożeństwo czerwcowe do Serca Pana Jezusa

18.00 – † Pawła (w 23. rocz. śmierci) i Krzysztofa Chorosiów

18.00 – † Mariana Macierzyńskiego (29. greg.) – int. od uczestników pogrzebu

18.00 – † Tadeusza Odrowskiego (21. greg.)

 

Piątek 22 czerwca

6.30 – † Jana, Helenę, Weronikę, Antoniego Siedleckich, Annę, Franciszka Rogalskich

6.30 – † Lucynę Giedyk (22. greg.)

7.00 – † Zofię, Jana Korczak, Katarzynę, Adama Federowicz

7.00 – † Juliana Dolezińskiego (22. greg.) – int. od uczestników pogrzebu

7.00 – † Jana Grochalę (imieninowa) i zm. z rodziny Grochalów

7.30 – † Genowefę Przybylską (w 30. dzień po śmierci) – int. od uczestników pogrzebu

7.30 – † Tadeusza, Mariannę Jarząbków

7.30 – † Tadeusza Odrowskiego (22. greg.)

8.00 – Na zakończenie roku szkolnego - dziekczynna

17.30 nabożeństwo czerwcowe do Serca Pana Jezusa

18.00 – † Jana, Antoniego, Mariannę Rąbkowskich, Irenę Pytkę

18.00 – † Mariana Macierzyńskiego (30. greg.) – int. od uczestników pogrzebu

18.00 – † Krzysztofa Jarosińskiego  - int. od Jacka Rudomino

 

Sobota 23 czerwca

6.30 – † Janinę, Jana Zgiep, zm. z rodzin Zgiepów i Fetrasiów

6.30 – † Adama Marszałka (w 27. rocz. śmierci)

6.30 – † Lucynę Giedyk (23. greg.)

6.30 – † Juliana Dolezińskiego (23. greg.) – int. od uczestników pogrzebu

7.00 – † Barbarę, Józefa Walasik

7.00 – † Stefana Kaczmarka – int. od dzieci

7.00 – † Jana Kaweckiego (imieninowa)

7.00 – † Tadeusza Odrowskiego (23. greg.)

7.30 – † Annę, Piotra, Tadeusza Włodarczyków, Danutę Gapys

7.30 – † Kazimierza Krawczyka – int. od córek

7.30 – † Wandę Olszewską – int. od uczestników pogrzebu

7.30 – † Michała Kostrzewę

8.00 nabożeństwo czerwcowe do Serca Pana Jezusa

15.15 – Dz.-błag. w int. Wiktorii Kapusta (w 18. rocz. urodzin)

16.00 – ślub: Anna Setniewska i Igor Kalinowski

17.00 – ślub: Małgorzata Trzaskacz i Antoni Murawski

18.00 – ślub: Paulina Konecka i Mateusz Konecki

 

XII Niedziela Zwykła 24 maja,

Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

7.00 – † Mariannę, Jana Kalafarskich, zm. z rodz. Kalafarskich i Zuwałów

7.00 – † Sławomira Dudka (w 14. rocz. śmierci)

7.00 – † Janinę, Władysława, Jana Milczarskich, Stanisławę, Tadeusza Ciarkowskich, Stanisława Kołodziejczyka

7.00 – † Piotra i Józefę Trześniewskich

7.00 – † Juliana Dolezińskiego (24. greg.) – int. od uczestników pogrzebu

 

9.00 – † Jana, Józefę, Tadeusza Kalbarczyk, Jana, Janinę Matysiak, Bożenę Fołtyn

9.00 – † Jana Malchrowicza (imieninowa)

9.00 – † Mariannę, Stefana Dawiczewskich, Weronikę, Franciszka Kopyckich

9.00 – Dz.-błag. w int. Sabiny i Stanisława Gutkiewiczów (w 40. rocz. ślubu) oraz Anety i Rafała Gutkiewiczów (w 15. rocz. ślubu) i ich syna Marcela

9.00 – † ks. Andrzeja, Marię, Jana Olszewskich, Janinę, Jana, Zbigniewa Berkietów

9.00 – † Tadeusza, Zuzannę Brodziaków, zm. z rodz. Brodziaków, Sztybków, Charzewskich

 

10.15 – † Jana, Janinę, Józefa, Helenę Jaszczyków

10.15 – † Stanisława, Jana Rogalskich, Zofię, Michała Sieradzkich

10.15 – † Janinę, Wacława, Sobierajów, Renatę, Henryka, Leszka Rudeckich

10.15 – † Lecha Tomalę

 

12.15 – Za Parafian

12.15 – † Tadeusza Odrowskiego (24. greg.)

12.15 – Dz.-błag. w int. Teresy i Leona Pytków (w 40. rocz. ślubu) z prośbą o błog. Boże dla jubilatów, dzieci i wnuków

12.15 – Dz.-błag. w int. Magdaleny i Michała Jeżowskich (w 15. rocz. ślubu) z prośbą o błog. Boże dla jubilatów i dzieci

12.15 – † Władysławę, Antoniego, Marka Kostrzewskich

 

14.oo Służba Boża w obrządku wschodnim i jęz. ukraińskim

 

17.30 nabożeństwo czerwcowe do Serca Pana Jezusa

18.00 – † Jana Kowalczyka (imieninowa)

18.00 – † Lucynę Giedyk (24. greg.)