OKRES ZWYKŁY

W CIĄGU ROKU

      

Czwartek 17 października 2019, św. Ignacego z Antiochii

 

..........................

17.15 – nabożeństwo różańcowe

18.00 – † Krzysztofa Jarosińskiego (17. greg.)

18.00 – † Katarzynę Jeżewską (17. greg.) – int. od uczestników pogrzebu

18.00 – † Marię Plesiewicz – int. od uczestników pogrzebu

 

Piątek 18 października 2019, św. Łukasza Ewangelisty

6.30 – † Mariana (w 8. rocz. śmierci) i Lucjana Bernaciak

6.30 – † Annę Rak – int. od uczestników pogrzebu

6.30 – † Edwarda Piekarskiego (w 30. dzień po śmierci) – int. od uczestników pogrzebu

7.00 – † Janinę Pytka – int. od uczestników pogrzebu

7.00 – † Genowefę Kołodyńską (18. greg.)

7.30 – † Andrzeja Cieślaka – int. od uczestników pogrzebu

17.15 – nabożeństwo różańcowe

18.00 – W int. Pracowników Samorządowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach – z racji św. Łukasza – Patrona Służby Zdrowia

18.00 – † Ryszarda Dudę (w rocz. śmierci)

18.00 – † Krzysztofa Jarosińskiego (18. greg.)

18.00 – † Katarzynę Jeżewską (18. greg.) – int. od uczestników pogrzebu

 

Sobota 19 października 2019

6.30 – † Aleksandrę Drapską – int. od uczestników pogrzebu

6.30 – † Genowefę Kołodyńską (19. greg.)

7.15 – † Stefana (w 38. rocz. śmierci), Lucynę Giedyków, Alinę Lis

7.15 – † Marię Wilk

8.00 – † Krzysztofa Jarosińskiego (19. greg.)

8.00 – † Juliannę, Stanisława, Józefa, Annę Sobstyl, Jana Mizelskiego

8.00 – † Wiesława (w 5 rocz. śmierci), Jana, Józefę Pikulskich

8.30 – nabożeństwo różańcowe

18.00 – † Katarzynę Jeżewską (19. greg.) – int. od uczestników pogrzebu

18.00 – † Józefa, Zofię, Lucynę, Helenę Cieślak, Emilię, Leokadię, Kazimierza Kowalskich

 

 

 

XXIX niedziela zwykła 20 października

rozpoczyna się TYDZIEŃ MISYJNY, zbiórka ofiar na potrzeby misji

7.00 – † Władysława, Jerzego, Krystynę, Ryszarda Zwierzchowskich

7.00 – † Katarzynę Jeżewską (20. greg.) – int. od uczestników pogrzebu

7.00 – † Marcina Zbiciaka – int. od mieszkańców ul. Polna 8 i 8a

7.00 – † Genowefę Kołodyńską (20. greg.)

9.00 – † Zdzisława Klusia

9.00 – † Krzysztofa Jarosińskiego (20. greg.)

9.00 – † Artura i Zygmunta Tkaczyków

9.00 – † Justynę, Mariana Puc

9.00 – † Rafała Perendyka (w 26. rocz. śmierci), Janinę, Wacława Pośników, Mariannę, Antoniego Chochlewiczów

9.00 – † Jerzego (w 11. rocz. śmierci), Józefę, Franciszka Zasławskich, Stanisława, Helenę Kucharskich, Lucjana, Bronisławę Jabłońskich, Jacka Kacprzaka.

10.15 intencje dziękczynno-błagalne z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie i potrzebne łaski:

ü    w int. Jadwigi i Krzysztofa Dąbrowskich (w 30. rocz. zawarcia sakramentu małżeństwa) oraz w int. ich dzieci i całej rodziny;

ü    w int. Julity i Rafała Zjawińskich (w 15. rocz. zawarcia sakramentu małżeństwa) oraz w int. ich dzieci Kuby i Wiktorii;

ü    w int. Maksymiliana Michalaka (w 10. rocz. urodzin) i potrzebne łaski w służbie ołtarza;

ü    W intencji absolwentów rocznika 1986 i 1987 i wykładowców Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie oraz za zmarłego w tym roku Henryka Budzikowskiego

10.15 int. za zmarłych: † Tadeusza Bystrzyckiego (w 5. rocz. śmierci);

† Janinę, Adama Babik

12.15 – za Parafian – odprawia ks. Proboszcz na pielgrzymce

12.15 intencje dziękczynno-błagalne z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie i potrzebne łaski:

w int. Stanisławy Sapała (w 75 rocz. urodzin) oraz w int. dzieci i wnuków;

w int. Jolanty i Mariusza Wójcików (w 25. rocz. zawarcia sakramentu małżeństwa);

w int. Weroniki Matysiak (w 18. rocz. urodzin);

w int. Oskara (w 1 rocz. urodzin)

12.15 int. za zmarłych:  +ks. Marka Adamskiego, Darię, Wiktora Adamskich, Jana, Marię Badowskich (w 2. rocz. śmierci); † Mariusza Mienkina

17.15 – nabożeństwo różańcowe

18.00 – † Genowefę, Antoniego, Annę, Andrzeja Wietesków, Karolinę, Józefa Skrzypków, Julię Jamrozińską

 

Poniedziałek, 21 października 2019, bł. Jakuba Strzemię

6.30 – † Genowefę Kołodyńską (21. greg.)

6.30 – † Józefa Bednarka (w 30. dzień po śmierci) – int. od uczestników pogrzebu

6.30 – † Pelagię Lewandowską (w 30. dzień po śmierci)

7.00 – † Urszulę Remigrońską, Władysławę, Stanisława, Szczepana i zm. z rodz. Greliaków

7.00 – † Paulinę, Stanisława Turzyńskich, Teodora Koperskiego

7.30 – † Wiesława Chyca (w 8. rocz. śmierci)

7.30 – † Bożenę Fołtyn (w 3. rocz. śmierci)

17.15 – nabożeństwo różańcowe

18.00 – † Katarzynę Jeżewską (21. greg.) – int. od uczestników pogrzebu

18.00 – † Krzysztofa Jarosińskiego (21. greg.)

18.00 – † Zofię Banakiewicz (w 4. rocz. smierci), Genowefę Kocuń, Józefę, Walentego, Helenę Wrzecionów, Leszka, Ryszarda, Mariana, Tadeusza, Zbigniewa Gołębiowskich

 

Wtorek, 22 października 2019, św. Jana Pawła II

6.30 – † Elżbietę-Ewę Pieniążek – int. od uczestników pogrzebu

7.00 – † Henrykę Wasilewską – int. od uczestników pogrzebu

7.30 – † Krzysztofa Jarosińskiego (22. greg.)

7.30 – † Genowefę Kołodyńską (22. greg.)

17.15 – różaniec prowadzą Pracownicy Banku Spółdzielczego w Białobrzegach 

18.00 – w int. Pracowników Banku Spółdzielczego w Białobrzegach o Boże błogosławieństwo i opiekę św. Jana Pawła II 

18.00 – † Adama Witkowskiego (w 9. rocz. śmierci)

18.00 – † Katarzynę Jeżewską (22. greg.) – int. od uczestników pogrzebu

18.00 – † Jana Leśnowolskiego – int. od uczestników pogrzebu

 

Środa, 23 października 2019

6.30 – † Genowefę Kołodyńską (23. greg.)

6.30 – † Zofię Kokieć (w 30. dzień po śmierci) – int. od uczestników pogrzebu

7.00 – † Annę, Juliana Miros (1. greg.) – int. od wnuków

7.00 – † Zygmunta Woźniaka – int. od uczestników pogrzebu

7.30 – † Józefa Krzciuk (w 33 rocz. śmierci), Jana, Paulinę Jastrzębskich

17.15 – nabożeństwo różańcowe

18.00 – † Krzysztofa Jarosińskiego (23. greg.)

18.00 – † Katarzynę Jeżewską (23. greg.) – int. od uczestników pogrzebu

18.00 – † Grzegorza Kustrę – int. od uczestników pogrzebu

 

Czwartek, 24 października 2019

6.30 – † Jana Cybulę – int. od uczestników pogrzebu

6.30 – † Genowefę Kołodyńską (24. greg.)

7.00 – † Krzysztofa Jarosińskiego (24. greg.)

7.00 – † Annę, Juliana Miros (2. greg.) – int. od wnuków

7.30 – † Helenę, Jana, Ewę, Jerzego Federowiczów, Zofię Piętowską, Bronisława Kazanę

17.15 – nabożeństwo różańcowe

18.00 – † Marcina Burdach

18.00 – † Katarzynę Jeżewską (24. greg.) – int. od uczestników pogrzebu

18.00 – † Ewę, Jerzego Pieniążków

 

Piątek, 25 października 2019

6.30 – † Danutę Kuriata – int. od uczestników pogrzebu

6.30 – † Genowefę Kołodyńską (25. greg.)

7.00 – † Krzysztofa Jarosińskiego (25. greg.)

7.00 – † Annę, Juliana Miros (3. greg.) – int. od wnuków

7.00 – † Aleksandra Kazanę (w 30. dzień po śmierci) – int. od ucz. pogrzebu

7.30 – † Juliana Dolezińskiego

7.30 – † Mieczysława Sytę (1. nowenna)

17.15 – nabożeństwo różańcowe

18.00 – † Józefa Gębskiego

18.00 – † Katarzynę Jeżewską (25. greg.) – int. od uczestników pogrzebu

18.00 – † Marię Plesiewicz – int. od uczestników pogrzebu

 

Sobota, 26 października 2019

6.30 – † Ryszarda Krutul, Sabinę, Bronisława, Romana Fronczyków

6.30 – † Genowefę Kołodyńską (26. greg.)

7.15 – † Annę, Juliana Miros (4. greg.) – int. od wnuków

7.15 – † Mariannę, Tadeusza Popisów

8.00 – † Krzysztofa Jarosińskiego (26. greg.)

8.00 – † Jacka Trojanowskiego (w 1. rocz. śmierci) – int. od uczestników pogrzebu

8.00 – † Katarzynę Jeżewską (26. greg.) – int. od uczestników pogrzebu

8.00 – † Mieczysława Sytę (2. nowenna)

8.30 – nabożeństwo różańcowe

16.00 – ślub: Maja Jatsuk i Dominik Kucharski

17.00 – Dz.-błag. w int. Anny i Wiesława (w 50. rocz. zawarcia sakramentu małżeństwa) z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie i potrzebne łaski

18.00 – † Tadeusza Zielińskiego, Stanisławę, Józefa, Cezarego Biniszewskich

 

XXX Niedziela zwykła, 27 października 2019

Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła

7.00 – † Stefana, Józefę Wlazło, Witolda Szumigaja

7.00 – † Ryszarda Machalskiego (w 4. rocz. śmierci)

7.00 – † Mieczysława Sytę (3. nowenna)

7.00 – † Bolesława Pośnika, Antoniego, Mariannę Rąbkowskich, zm. z rodz. Rąbkowskich i Pośników

7.00 – † Stefana Lao, Piotra Wlazło, zm. z rodz. Lao, Wlazłów, Zjawińskich, Budzikowskich i Senatorów

9.00 – Dz.-błag. w int. Zofii i Tadeusza Zgiep (w 47. rocz. zawarcia sakramentu małżeństwa) z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie i potrzebne łaski

9.00 – † Stanisława (w rocz. śmierci), Jadwigę, Władysława Kacprzaków

9.00 – † Katarzynę Jeżewską (27. greg.) – int. od uczestników pogrzebu

9.00 – † Helenę Kucharską – int. od uczestników pogrzebu

10.15 – † Józefa Kacprzaka (w 6. rocz. śmierci), Zbigniewa, Wacława Komarów, Dariusza Guta

10.15 – † Jerzego Sikorskiego, Mariana Żurawskiego

10.15 – † Annę, Juliana Miros (5. greg.) – int. od wnuków

10.15 – † Genowefę Kołodyńską (27. greg.)

10.15 – † Józefę, Mariana Rupniewskich, zm. z rodz. Rupniewskich i Skowronów

12.15 – za Parafian

12.15 intencje dziękczynno-błagalne z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie i potrzebne łaski:

ü  w int. Marty Musielak;

ü  w int. Magdaleny i Pawła Głasek (w 10 rocz. zawarcia sakramentu małżeństwa) oraz w int. ich dzieci;

12.15 intencje za zmarłych:

† Krzysztofa Jarosińskiego (28. greg.);

† Feliksę, Tadeusza, Janusza Kaczmarków

17.15 – nabożeństwo różańcowe

18.00 – † Stefanię, Józefa Szewczyk, zm. z rodz. Szewczyków i Chruścińskich

 

Poniedziałek, 28 października 2019, św. Szymona i Judy Tadeusza Apostołów

6.30 – † Sabinę, Tadeusza Furmańskich (imieninowa)

6.30 – † Mieczysława Sytę (3. nowenna)

6.30 – † Genowefę Kołodyńską (28. greg.)

7.00 – † Tadeusza Staszewskiego (w 34. rocz. śmierci) [intencja taka sama była 14 X g. 7.3o]

7.00 – † Annę, Juliana Miros (6. greg.) – int. od wnuków

7.00 – † Tadeusza Jarząbka (imieninowa)

7.30 – † Krzysztofa Jarosińskiego (28. greg.)

7.30 – † Tadeusza, Henrykę Klejmanów

7.30 – † Sabinę Śmietana – int. od uczestników pogrzebu

17.15 – nabożeństwo różańcowe

18.00 – † Tadeusza, Zuzannę Brodziaków

18.00 – † Katarzynę Jeżewską (28. greg.) – int. od uczestników pogrzebu

18.00 – † Józefa Gębskiego

 

Wtorek, 29 października 2019

6.30 – † Juliannę Bińkowską – int. od uczestników pogrzebu

6.30 – † Mieczysława Sytę (4. nowenna)

6.30 – † Waldemara-Stanisława Walkiewicza w 30 dzień po pogrzebie – int. od uczestników pogrzebu

7.00 – † Katarzynę Jeżewską (29. greg.) – int. od uczestników pogrzebu

7.00 – † Annę, Juliana Miros (7. greg.) – int. od wnuków

7.00 – † Genowefę Kołodyńską (29. greg.)

7.30 – † Tadeusza Feligę – int. od uczestników pogrzebu

7.30 – † Kazimierę Barszcz (w 12. rocz. śmierci), Aleksandrę i Józefa Kacprzaków

17.15 – nabożeństwo różańcowe

18.00 – Dz.-błag. w int. Marysi (w 18. rocz. urodzin), z prośbą o Boże błogosławieństwo, powierzenie Opatrzności Bożej i Matce Bożej, dary Ducha Świętego w dorosłym życiu

18.00 – † Krzysztofa Jarosińskiego (29. greg.)

18.00 – † Tadeusza Antoszewskiego (w 54. rocz. śmierci)

18.00 – † Mariana Wincewicza (w 26. rocz. śmierci)

 

Środa, 30 października 2019

6.30 – † Mariannę Pośnik – int. od uczestników pogrzebu

6.30 – † Mieczysława Sytę (6. nowenna)

7.00 – † Annę, Juliana Miros (8. greg.) – int. od wnuków

7.00 – † Kamila Praska (w 10. rocz. śmierci)

7.00 – † Genowefę Kołodyńską (30. greg.)

7.30 – † Andrzeja Mazura – int. od uczestników pogrzebu

7.30 – † Dariusza (w 3. rocz. śmierci), Ewę i Adama Jaroszów

Od 17.00 spowiedź dla obchodzących pierwsze piątki; W PIERWSZY PIĄTEK PAMIĘTAJ PRZYSTĄPIĆ DO KOMUNII ŚW.

17.15 – nabożeństwo różańcowe

18.00 – Dz.-błag. w int. Marysi, z prośbą o Boże błogosławieństwo, powierzenie Opatrzności Bożej i Matce Bożej, dary Ducha Świętego w dorosłym życiu

18.00 – † Krzysztofa Jarosińskiego (30. greg.)

18.00 – † Katarzynę Jeżewską (30. greg.) – int. od uczestników pogrzebu

 

Czwartek, 31 października 2019

6.30 – † Jadwigę Kaczmarczyk (w 5 rocz. śmierci), Jana, Juliannę, Stanisława, Włodzimierza Gruszczyńskich

7.00 – † Annę, Juliana Miros (9. greg.) – int. od wnuków

7.00 – † Mieczysława Sytę (7. nowenna)

7.30 – † Mariannę, Tadeusza Jarząbków

7.30 – † Mirosława Galbarczyka – int. od uczestników pogrzebu

Od 17.00 spowiedź dla obchodzących pierwsze piątki; W PIERWSZY PIĄTEK PAMIĘTAJ PRZYSTĄPIĆ DO KOMUNII ŚW.

17.15 – nabożeństwo różańcowe

18.00 – Dz.-błag. w int. Marysi, z prośbą o Boże błogosławieństwo, powierzenie Opatrzności Bożej i Matce Bożej, dary Ducha Świętego w dorosłym życiu

18.00 – † zm. z rodz. Huzarów, Leszczyńskich, Korczaków, Żaków i Krajewskich

18.00 – † Mieczysława (w rocz. śmierci), Anastazję, Ryszarda, Piotra Sikorskich

 

Pierwszy Piątek m-ca, 1 listopada 2019

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Pamiętaj! Jeśli obchodzisz pierwsze piątki m-ca i wcześniej byłeś u spowiedzi, to dzisiaj PRZYJMIJ KOMUNIĘ ŚW. PIERWSZO-PIĄTKOWĄ

7.00 – † Leokadię, Wiesława Błesznowskich, Pawła, Genowefę, Bronisława Michalaków.

7.00 – † Jana, Małgorzatę, Marię, Stanisława Witkowskich, Rozalię, Zofię, Tadeusza Dąbrowskich.

7.00 – † Annę, Juliana Miros (10. greg.) – int. od wnuków.

7.00 – † Elżbietę Hilowską w 3 rocz. śmierci – int. od uczestników pogrzebu.

7.00 – w int. zmarłych spoczywających na starym cmentarzu za kościołem – od Kółek Żywego Różańca, int. pierwszo-piątkowa.

Po Mszy św. wystawienie Najśw. Sakramentu i litania do Serca Pana Jezusa.

9.00 – + Władysława, Emilię, Stanisława Pawęzkich, Magdalenę, Juliana Molaków.

9.00 – † Krystynę, Jana Bartosiak, Natalię, Edwarda Sytów, Zofię, Stefana Popiel, zmarłych dziadków Błesznowskich, Bartosiaków, Sytów, Kramków.

9.00 – † Pawła, Mariannę Klejmanów i zmarłych z rodziny.

9.00 – † Kacpra Wielusińskiego – int. od uczestników pogrzebu.

9.00 – 8 nowenna za † Mieczysława Sytę.

10.30 za zmarłych PARAFIAN Msza św. i modlitwy wypominkowe na cmentarzu komunalnym

12.00 – za zmarłych PARAFIAN Msza św. i modlitwy wypominkowe na cmentarzu parafialnym

17.00 – † Jana w rocz. śmierci, Eleonorę, Mieczysława, Mariana Matuszczaków, Michała Polnego, Zdzisława Warzechę.

17.00int. pierwszo-piątkowa od Kółek Żywego Różańca - o wolność od nałogów: pijaństwa, narkomanii, lekomanii, nieczystości, hazardu, dopalaczy i innych.

 

Pierwsza Sobota m-ca, 2 listopada 2019

WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH, DZIEŃ ZADUSZNY

6.30 – † Elżbietę, Helenę, Ignacego, Jana Kaweckich, Teresę, Andrzeja Bińkowskich, Mariannę, Wincentego Pawlików.

6.30 – † Annę, Juliana Miros (11. greg.) – int. od wnuków.

6.30 – † Adama Marszałka.

6.30 – † Jana, Janinę, Halinę, Jacka Kopyckich, braci Mariana, Tadeusza Kopyckich.

7.15 – † za dusze w czyśćcu cierpiące z rodz. Pośników.

7.15 – † Zofię, Adama Drożdżał, Apolonię, Józefa, Mariana, Stanisława Kacprzaków.

7.15 – † zmarłych z rodz. Pawlików, Gądków, Hannę, Romana Chrząszcz, Marię Wróbel, Roberta Wójsa.

7.15 – † Jana Dąbrowskiego, Józefa, Mariannę, Janinę  Ogonowskich, Elżbietę Weli, Mariannę, Leona Krynickich.

8.30 – wystawienie Najśw. Sakramentu, różaniec za zmarłych i litania loretańska z racji 1-szej soboty m-ca.

9.00 – † int. od Kółek Żywego Różańca - wynagradzająca za zniewagi wyrządzane Niepokalanemu Sercu Maryi z racji 1-szej soboty m-ca.

9.00 – † Tadeusza Popiela, Genowefę, Edwarda Romanowskich.

9.00 – † Jana, Janinę, Józefa, Helenę Jaszczyków.

9.00 – † Helenę, Franciszka, Kazimierza Szczęsnych, Grzegorza, Stefana Konopkę, Ryszarda Saczuka.

9.00 – † Salomeę Ślufarską.

9.00 – † Zenona Zapalskiego – int. od uczestników pogrzebu.

10.15 – † Tadeusza w 16 rocz. śmierci i Kazimierę Kołaczów.

10.15 – 9 nowenna za † Mieczysława Sytę.

10.15 – † Henrykę, Tadeusza Wasilewskich.

10.15 – † Kazimierza w 18 rocz. śmierci i Magdalenę Kiljanowskich, Józefa, Tadeusza Czwarno.

17.00 – † Tadeusza Popiela, Genowefę, Edwarda Romanowskich.

17.00 – † Dominika Hersza.

 

XXXI Niedziela zwykła, 3 listopada 2019

7.00 – † Marię w 10 rocz. śmierci, Józefa, Jerzego Krzemińskich, zmarłych dziadków Borkowskich.

7.00 – † Janinę w rocz. śmierci i Mariana Nogów, Huberta, Henryka, Jadwigę Borowskich.

7.00 – † Stanisława, Katarzynę Muszyńskich, Stanisławę, Tadeusza Walczaków.

7.00 – † Piotra, Aleksandrę Trzmielów, Henryka Bernaciaka, Jana Jabłońskiego.

9.00 – + Katarzynę w 4 rocz. śmierci i Tadeusza w 34 rocz. śmierci Górskich.

9.00 – † Ryszarda Druszcz, Jana, Władysławę Ambroziak i zmarłych dziadków.

9.00 – † Natalie, Józefa, Bronisława Nocuniów, Jana, Annę Wichów.

9.00 – † Helenę w 2 rocz. śmierci, Wacława, Józefa, Antoninę Karolak, Ludwika, Mariannę Sokołowskich.

10.15 – † Józefa, Mariannę, Stanisława w 7 rocz. śmierci Olszewskich.

10.15 – † Mariannę, Ludwika Kucharskich, Józefa Chrzanowskiego.

10.15 – † Annę, Juliana Miros (12. greg.) – int. od wnuków

10.15 – † Zofię w 30 rocz. śmierci i Edwarda w rocz. śmierci Kuszyńskich, zmarłych z rodz. Kuszyńskich.

12.15 – za Parafian

12.15 intencja dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św., opiekę Matki Bożej, zdrowie i potrzebne łaski w dorosłym życiu dla Wiktora Jarosińskiego w 18 rocz. urodzin.

12.15 intencje za zmarłych:

† Stanisława Wujaka (1. greg.).

† Natalię Pałczyńską  – int. od uczestników pogrzebu.

16.15 – różaniec za zmarłych, najstarszy cmentarz parafialny za kościołem

17.00 – † Huberta Świdzińskiego.