KANCELARIA PARAFIALNA

 parafii Św. Trójcy w Białobrzegach

w roku szkolnym 2018/2019

CZYNNA

RANO od wtorku do czwartku od 8.30 do 9.30,

                                      w piątki od 8.30 do 10.00

PO POŁUDNIU

od kwietnia do końca września

od poniedziałku do czwartku od g. 16.45 do 17.45,

od października do końca marca od g. 16.00 do g. 16.55.

Podczas wizyty duszpasterskiej koniec grudnia i w styczniu będzie podany porządek urzędowania kancelarii.

NIECZYNNA

w piątki po południu przez cały rok oraz w poniedziałki rano

oraz w następujące święta kościelne:

8 września 2018 Narodzenie NMP,

1 listopada WW Świętych i 2 listopada 2018 Dzień Zaduszny,

8 grudnia 2018 Niepokalane Poczęcie NMP,

Nabożeństwo Eucharystyczne tzw. 40-godzinne w 2019 roku: poniedziałek i wtorek przed środą popielcową i we środę popielcową,

podczas rekolekcji adwentowych 2018 ... i wielkopostnych 2019 (piątek przed V niedzielą Wielkiego Postu, poniedziałek i wtorek po V niedzieli Wielkiego Postu).

W dni, gdy kancelaria parafialna jest nieczynna możliwy jest kontakt w sprawach pogrzebowych i do chorych; bezpośrednio zgłaszać do któregoś z księży

 

 

 WYPOMINKI ROCZNE 2017/2018

PAR. ŚWIĘTEJ TRÓJCY BIAŁOBRZEGI RADOMSKIE

 

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Wszechmogący i wieczny Boże, polecamy Tobie w tych wypominkach dusze wszystkich zmarłych, sług i służebnic Twoich, którzy odeszli ze znakiem wiary i śpią w pokoju.

 Modlimy się za zmarłych papieża +Jana Pawła I, zmarłych biskupów: +Jana Kantego Lorka, Franciszka Jopa, Stanisława Sygneta, Walentego Wójcika, Jana Chrapka, Edwarda Materskiego, Stefana Siczka, Zygmunta Zimowskiego;

++zmarłych kapłanów, diakonów, alumnów, za tych którzy udzielali nam sakramentów świętych i głosili Słowo Boże, za kapłanów którzy pracowali w naszej parafii, za proboszczów: +Juliana Śliwińskiego, Józefa Janiszewskiego, Józefa Kołaczewskiego, Antoniego Rudzkiego, Hieronima Cieślakowskiego, Antoniego Niemotko, Antoniego Zajdlera, Prospera Malinowskiego, Stanisława Kowalczewskiego, Stanisława Jakóbowskiego, Józefa Dziadowicza, Wincentego Młodożeńca, Stefana Kowalczyka; za zmarłych wikariuszy: +Władysława Rondudę,  Franciszka Matysiaka, Józefa Zybałę, Aleksandra Szczęsnego, Stefana Mroczka, Mieczysława Pragę, Eugeniusza Cieślakowskiego, Kazimierza Jarochę, Mariana Magdziaka; za księży, którzy pochodzili z naszej parafii: +Marka Adamskiego, Erwina Burskiego, Andrzeja Olszewskiego, Józefa Kubickiego; za zmarłych księży: Kazimierza Mazura, Stanisława Piekarskiego, Henryka Kiemonę, Józefa Nitę, Piotra Karbowiaka, Józefa Suligowskiego, Bolesława Szymańskiego, Stanisława Stańka, Juliana Barańskiego, Czesława Tatara, Władysława Kosieca.

Modlimy się za +Stefana Szyllera architekta, fundatorów, dobrodziejów i budowniczych naszego kościoła, zmarłych chórzystów, organistów i kościelnych, zmarłych rodziców, rodzeństwo, nauczycieli i wychowawców, przyjaciół, znajomych i sąsiadów, za ofiary wypadków drogowych.

Polecamy: +Annę i Józefa Puchalskich, Antoniego i Marię Puchalskich, Annę i Jana Żelaznych, Marię i jej mężów, Stefana Puchalskiego, zmarłych z rodz. Puchalskich, Żelaznych i Niedzielów.

+Kazimierza, Józefę, Wacława, Stanisława Hejdów, Władysława, Zofię Korepto, Andrzeja, Elizę Radziszewskich, Henryka Ruta, Stanisława Ślusarczyka

+Zygmunta, Stanisławę, Józefa, Mariannę Prokopczyków, Barbarę, Stanisława Szymańskich, Adama Wójcickiego, Omeliana Antoniuka, Teodora i Annę Gajdaj, zmarłych z rodziny Antoniuków i Gajdajów, Annę Kukułenko.   

+Józefa, Jana i Jadwigę Grzebułów, Stanisławę i Stanisława Bródkę, Antoniego i Wiktorię Fituchów, Annę i Antoniego Sakowiczów, Jana i Mariannę Więcaszków, Helenę Bieniek, Jana i Mariannę Piskorz, Dawida Perłowskiego, Teresę Tabor.

+ Józefa Wierzbickiego, Franciszkę, Józefa, Kazimierza, Marka Wierzbickich, Anielę, Józefa, Małgorzatę, Mariana, Krystynę, Andrzeja Kiepielów, Roberta Wasilewskiego.

+ Mariana Kowalczyka, Helenę, Stanisława, Andrzeja Potrzebowskich, Teresę Korzeniowską, Stanisławę i Franciszka Piwowarczyków.

+Mariannę, Wincentego Sadowskich, Elżbietę Chlebak, Hannę, Ottona, Zbigniewa, wszystkich zmarłych z rodziny Sadowskich i Tomalów.

+Helenę, Stefana i wszystkich zmarłych z rodziny Sekulskich, Karolinę, Andrzeja, Genowefę i Franciszka Kaczorów, zmarłych z rodziny Kaczorów, Piszczków, Kowalskich.

+Jana i Janinę Bardziak, zmarłych z rodziny Bardziaków i Cieślińskich.

+Ewę i Józefa Krętów, Katarzynę i Jana Ćwieków, Mariana Rożka, zmarłych z rodziny Krętów, Ćwieków, Lipców.

+Elżbietę, Stanisława, Franciszkę, Józefa Koper, Józefę, Tadeusza Ostap, Helenę, Józefa Król, dusze w czyśćcu cierpiące.

++za zmarłe siostry służki pracujące w naszej parafii: Łucję Kołakowską, Mariannę Białek, Rozalię Jońca, Marię Pawelec, Marię Wójcik, Adolfinę Tchórzewską, Aleksandrę Czopek, Bogumiłę Jurkiewicz, Stefanię Bomba, Marię Sobaszek, Ewę Bogusz, Leokadię Luterek, Janinę Zagdańską, Mariannę Skiba, Władysławę Kosowską, Annę Kołtunowicz, Marię Famuła, Bronisławę Janiuk, Katarzynę Bulzak, Marię Skrodzką, Katarzynę Gałka, Marię Jędrzejczak, Helenę Ukleja, Cecylię Banaś, Teresę Grodzicką, Władysławę Kucharczyk.

 

 

za zmarłych z BIAŁOBRZEGÓW

+ Lucynę, Stefana Giedyków, Mariannę, Michała Jaworskich.

+ Jacka, Marcjannę, Mieczysława Napieraj.

+ Salomeę Ślufarską.

+ Tadeusza Zielińskiego.

+ Mariana, Helenę, Zbigniewa Molaków.

+ Adama, Teodozję, Stanisława Witkowskich, Marię, Franciszka Szymańskich, Bogdana Dyngusa.

+ Wandę, Mieczysława, Halinę Sarniak, Mirosławę Komisarczyk, Helenę Bąba.

+ Janinę, Franciszka Jaworskich, Mieczysława Sikorskiego, Ryszarda Dudę.

+ Wiesława Piwowarczyka i dusze w czyśćcu cierpiące.

+ Jana, Natalię, Bronisławę, Tadeusza Frączkiewiczów, Zenona Bednarka.

+ Romana Sałka.

+ Franciszka FOLTYNA.

+ Stanisława Owczarka, Mariannę, Janinę, Stanisława Tępiaków.

+ zmarłych z rodziny Głowackich: Czesława, Jana, Benedykta, Bronisława, Bolesława, Stanisława, Benedyktę, Jakuba, Albina, Mariana, Jana, Eudoksję, Franciszka, Benedykta.

+ Stanisława, Józefa, Leokadię Wójcików, Ignacego, Stanisławę, Mariannę Kacperkiewiczów.

+ Stanisława Szczepaniaka, Bronisławę, Stanisława Palaczów.

+ Stanisława Mielaka.

+ Janinę Miziołek

+ Teresę, Zygmunta Mrozińskich, Annę, Floriana Świtalskich

+ Tadeusza Plesiewicza

+ Kazimierza Strzelaka

+ Mariana, Leona Chmielewskich, Piotra Wlazło

+ Helenę, Stanisława, Tadeusza Jastrzębskich, Stanisława Pietrasika, Zbigniewa, Andrzeja Choińskich, Mariannę, Tadeusza Jarząbków

+ Teresę Mikulską

+ Ewę Jabłońską

+ Kazimierza Kuropa i zmarłych z rodziny, Danutę Szymańską i zmarłych z rodziny

+ Zofię, Jerzego Ślusarskich

+ Stanisława Szczepaniaka, Bronisławę, Stanisława Palaczów

+ Jana, Joannę, Wiesława, Zygmunta Ber, Jana, Hermenegilda, Genowefę Kacprzaków

+ Jana, Zbigniewa Wysotów, Stanisława, Genowefę, Antoniego Cybulskich

+ Zmarłych z rodz. Herników oraz Anielę, Tadeusza Wilewskich, poległych w obronie Ojczyzny

+ Genowefę, Henryka Młodawskich

+ Tadeusza Nowickiego

+ Mieczysława, Zenobię, Wawrzyńca Kacprzaków, Janinę, Edwarda Gutkiewiczów

+ Rafała Ziółka

+ Stanisława, Jana Wincewiczów

+ Leokadię Błesznowską, Pawła Michalaka

+ Juliana Ostrochulskiego, Natalię, Stanisława Góralskich

+ Zmarłych z rodz. Pawlików i Gondków, Hannę, Romana Chrząszcz

+ ks. Andrzeja, Jana, Marię Olszewskich, Jana, Janinę, Zbigniewa Berkietów

+ Feliksę, Tadeusza, Janusza Kaczmarków, Barbarę, Adolfa Pałków, Zdzisławę Wojtak

+ Janusza, Jerzego Sieczkowskich, zmarłych dziadków Lewickich i Sieczkowskich, Zofię, Lucjana Topolskich, Zdzisława, Halinę Lewickich

+ Kazimierę, Aleksandra Pośnik

+ Teresę, Zofie, Piotra Mikulskich

+ Kazimierza, Tadeusza, Ireneusza, Annę, Jana Barańskich, Helenę, Władysława, Tadeusza Furmańskich

+ Janinę, Bolesława, Jana Lipka, Reginę, Stefana Gutkiewicz, Zofię, Piotra Leśniak,

Stanisława Trześniewskiego.

+ Tadeusza Jabłońskiego.

+ Teresę i Mariana Macierzyńskich.

+ Juliannę, Elżbietę, Kazimierza, Jerzego, Wacława, Janusza Krzysztoszków.

+ Genowefę, Jana Sitarków, Zofię, Piotra Dolezińskich, Franciszkę, Józefa Fronczyków,

Józefa Bronickiego, Janinę Górnicką.

+ Tadeusza Barańskiego.

+ Stanisławę, Stanisława Petrzak.

+ zm. z rodz. Narożniaków i Kaczmarskich.

+ Stefanię, Stanisława Frączyk.

+ Tadeusza Kubicę.

+ Stanisławę, Bogdana, Tomasza Zawiszów.

+ Marka Krzcota.

+ Michała i Władysławę Barwickich.

+ Andrzeja Podymniaka.

+ Stanisławę i Stanisława Jarosz.

+ Krystynę Leszczyńską.

+ Józefę, Mariana, Mikołaja, Helenę Rupniewskich.

+ Jacka, Kazimierza Błesińskich.

+ Zygmunta, Natalię, Władysława Danielewiczów, Stanisława, Mariannę, Zygmunta, Jerzego, Łukasza Kowalczyków, Edwarda, Danutę Mendyków, Paulinę Kalicińską.

+ Michała, Mariannę, Helenę Pytków.

+ Dariusza Kowalczyka.

+ Wandę, Stanisława Olszewskich.

+ Władysława Pawęzkę, Magdalenę, Juliana Molaków.

+ Darię i Wiktora Adamskich, ks. Marka Adamskiego.

+ Zofię, Zygmunta Matysiaków.

+ Zofię, Stanisława, Henryka, Ryszarda Piwowarczyków.

+ Alicję, Jana Rupniewskich.

+ Franciszkę, Wacława Wincentaków, Martę, Henryka Jarząbek.

+ Stanisława Koślę.

+ Mariana, Katarzynę, Jana Boczków, Marię, Jana Zapalskich.

+ Urszulę Remigrońską.

+ Lecha Radka, zmarłych z Rodziny Radków i Talkowskich.

+ Jerzego, Barbarę Federowicz.

+ Jerzego Strzelczyka.

+ Stanisławę, Franciszka Wieteska.

+ Martę i Henryka Malczewskich.

+ Halinę Archanowicz.

+ Zofię, Józefa Piskorz, Janinę Rola.

+ Kazimierza Wojtunika.

+ Jadwigę, Tadeusza, Jerzego Krawczyków.

+ Antoniego, Józefę, Mariana Grusieckich, Zdzisława Wincewicza.

+ Jana, Paulinę Jastrzębskich, Józefa, Zofię Krzciuk, Zenona, Barbarę Czechowskich,

Jana, Jadwigę Romanowskich, Józefa, Stefanię Świąder, Leokadię, Józefa Kołacińskich,

Jana, Teresę Legasińskich, Jadwigę, Ryszarda Czechowskich, Marzenę Gancarczyk,

Helenę Spoczyńską.

+ Józefa, Janinę, Józefa, Bronisławę, Lucjana Wincewiczów.

+ Stanisława Draba, Jadwigę Krupa, Marię, Jadwigę, Jana Wilków.

+ Mariannę, Jana Lenartowicz.

+ Zofię, Władysława Dębniak.

† Mariannę Dąbrowską

† Halinę Michalską,

† Jana, Antoniego, Mariannę Rąbkowskich, Genowefę, Antoniego Wietesków

† Zdzisława Brzeskiego

† Adama, Juliannę Prasków

† Eugeniusza, Wandę, Edwarda Piotrowskich, Franciszkę, Kajetana Wypysków, Anielę, Józefa, Marię Kuźmów, Franciszkę, Mikołaja Pełków

† Mariannę, Ludwika Kucharskich, Kamila, Jana Prasek, Józefa Chrzanowskiego

† Zbigniewa Malczewskiego

† Józefa, Annę, Stanisława Kacprzaków, Zofię, Władysława, Mariannę, Antoniego Lisów

† Stanisława Leksińskiego, Władysławę, Stanisława Skoczkowskich

† Stanisława Podwysockiego, Stanisławę, Józefa Kacprzyk, Halinę, Stanisławę, Józefa, Kazimierza Malec

† Mariannę, Stanisława Zychowskich, Czesława Kucharczyka

† Ryszarda Gajdę

† Stanisławę, Mariana Woźniaków

† Janinę, Henryka Jankowskich, Mariannę, Mikołaja Prasków

† Jana Leśnowolskiego, Tadeusza Fołtyna, Mariannę, Stanisława Zbiciak

† Kazimierza Bartosza, Stanisławę, Stanisława Tomczyńskich

† Wiesława Kłosiewicza

† Marię, Franciszka, Andrzeja Sapałów, Edmunda Dziwulskiego

† Jana, Annę, Piotra Koślów

† Marcina Burdach

† Renatę Wójcik

† Kazimierza Palacza

† Katarzynę, Stanisława, Otylię, Władysława, Henryka, Janinę, Bronisława Michalczewskich, Zofię, Edmunda Turczyn

† Zofię, Stanisławę, Hieronima Jodłowskich, Beatę, Jerzego Gruszczyńskich

† Henryka, Tadeusza Kacprzaków

† Tadeusza Molak

† Alicję, Joannę, Aleksandra, Władysława Strzelczyk

† Genowefę, Józefa Jankowskich, Stanisławę, Władysława Prasków

+ Jerzego Zasławskiego;

+ Teresę, Mariannę, Adama Kujawiaków, Mariannę Kołtunowicz;

+ Franciszka i Ryszarda, Ewę Gregier, Irenę i Czesława Tomczyk;

+ Leszka Wronę;

+ Mariana Podwysockiego, Elżbietę Senator, Stefana, Stanisławę Kowalik, Pawła, Jana Stefańskich, Mariannę, Józefa Stępień;

+ Zofię Banakiewicz, Helenę, Walentego, Józefę Wrzecionów, Genowefę Kocuń, Tadeusza, Zbigniewa, Mariana, Leszka, Ryszarda Gołębiowskich, Jana i Władysławę Wrzecionów, Henryka, Józefa Wrzecionów;

+ Leokadię i Stanisława Korczaków;

+ Genowefę i Henryka Stolarczyków;

+ Krzysztofa Słoneckiego;

+ Małgorzatę Świderską, Kazimierza Lewandowskiego, Janinę, Ignacego Wincewiczów;

+ Mariana Kowalczyka;

+ Mariana, Stanisława, Krzysztofa Trojanowskich;

+ Edwarda, Michalinę, Mariannę, Mariana Wincewiczów, Stanisława Krzemińskiego, Jana Czyrnka, Janinę, Tadeusza Pośników, dziadków i babcię, Maksymiliana Fonfarę, Wacława Krajewskiego, Stanisława i Stefana Zawiszów, Michała, Helenę Krajewskich;

+ Krystynę Chmielewską;

+ Alicje Kacprzak, Genowefę, Piotra Gajdów;

+ Zygmunta Sytę;

+ Anastazję, Ryszarda, Piotra Sikorskich, Józefa Gębskiego;

+ Jerzego Korebko, Jana, Tadeusza Żuchowskich, Stanisława Krawczyk;

+Antoniego i Franciszkę Barszcz, Martę i Mieczysława Majewskich, Piotra i Antoninę Gagackich;

+ Stanisława i Zofię Bienias, Józefa Fonfarę;

+ Aleksandra i Jerzego Zielińskich, Elżbietę i Jerzego Hilowskich, dziadków Zielińskich i Trzosińskich;

+ Helenę, Ignacego Kaweckich, Walentego Rokicińskiego

+ Tadeusza Michalaka, Weronikę, Władysława Brzyskich

+ Stanisława Kacperkiewicza

+ Barbarę Leszczyńską

+ Leokadię, Mieczysława, Zdzisława, Mariana, Jana Drapała, Dzidków Traczyków i Drapałów

+ zm. z rodz. Koronkiewiczów, Charzewskich, Brodziaków, Flakiewiczów

+ Czesława Pytlę

+ Henryka, Tadeusza Klejmanów, Juliannę, Stanisława Federowiczów, Marię, Włądysława, Stanisława Płaszczyńskich

+ Helenę, Arkadiusza Bożuta

+ Zofię, Stanisława Pękackich, Macieja, Andrzeja Kowalików

+ Czesława Pytlę

+ Rocha Bębna, Irenę, Janusza Popielów, Ryszarda Nemsia

+ Rafała Kacprzaka

+ Monikę Matysiak

Wypominki półroczne

+ Kazimierza Barana

  

za zmarłych z BRZESKIEJ WOLI i LEOPOLDOWA

+ Michała Kostrzewę. 

+ Stanisława Wąsika, Józefa, Józefę Tkaczyk, Stanisława, Mariannę Chłopeckich.

+ Tadeusza, Zofię, Bronisława Majcher  

+ Lucynę, Tadeusza Podymniaków

+ Annę, Stefana Jędrzejewskich, Honoratę, Wacława, Stefana Kądrowskich

+ Zofię, Władysława, Mariana, Tadeusza Traczyków, Mariannę, Franciszka, Jana Palczewskich

+ Tadeusza, Danutę, Sylwestra, Waldemara Pałczyńskich

+ Jana, Helenę, Weronikę, Antoniego Siedleckich, Annę, Franciszka Rogalskich.

+  Helenę, Stanisława Kalicińskich, Ignacego, Cecylię Wieczorków, Józefę Kalicińską.

+ Zofię, Stanisława Michalczewskich.

+ Tadeusza Federowicza, Jana, Mariannę, Józefa, Franciszka Ziółków, Juliannę Janus,

Władysława Tkaczyka.

+ Zofię, Antoniego Romanowskich, Aleksandrę Wieśniak.

+ Jana, Janinę Ziółek.

† Jana Mielaka

† Mariana, Janusza, Jana, Juliannę Pałczyńskich, Piotra Rosłaniec, Jana, Mariannę Chojnackich, Janinę Kłosińską (półroczne)

† Mariannę, Józefa, Mariannę, Szymona Pałczyńskich, Walerię, Józefa Dróżdż

+ Henryka Rotuskiego, Antoniego, Mariannę Podymniaków

+ Jana, Adelę Glinków

+ Stefana, Aleksandra Markiewicz

+Feliksę, Józefa Pałczyńskich 

 

 

za zmarłych z BRZEZIEC

+ Monikę Chydzińską, Helenę, Stanisława, Stefanię, Antoniego Matysiaków, Juliannę Furmańską, Genowefę, Jana Łukasiaków.                                                                                                                    + Stanisława Klejmana, Józefę, Jana Furmańskich.   

+ Stanisławę, Józefa Zawiszów         

+ Marka Chmielewskiego i zmarłych z rodz. Kępczyńskich   

                                                                               

za zmarłych z KAMIENIA

+Mariannę, Feliksa Przyborków.

+Helenę, Jana, Stanisława Sobolów

+Krystynę, Jana Bartosiak

+Mariannę, Wincentego, Ryszarda Kozieł

+ Mariannę, Józefa, Tadeusza Mazurkiewiczów, Józefę, Henryka Prasków,

Franciszkę Lichowską, Zofię, Jana Prasków.

+ Mariannę, Władysława, Helenę Trześniewskich, Stanisława Migdała.

† Mariana, Przemysława Gumowskich, Helenę, Jana Paprockich

† Teresę, Tadeusza Dąbrowskich

† Helenę, Lucjana Trzasków

† Janinę, Antoniego, Jana, Mariana Pośników

† Helenę, Franciszka Jaworskich

+ Janinę, Stanisława Dąbrowskich, Mariannę, Kazimierza Tkaczyk;

+ Helenę Wlazło, Aleksandra Wlazło i zm. z rodz. Wlazło i Cieślaków

+ Stanisława, Mariannę, Antoniego Chochlewiczów, Wandę, Mariana Wójtowiczów

 

za zmarłych z MIKÓWKI i WOJCIECHÓWKI

+Stanisławę, Zofię, Franciszka, Edwarda Pośników i zmarłych dziadków

+ Stanisławę, Tadeusza Staszewskich.

+ Stanisława, Edmunda, Walentego, Bronisławę Ziółków, Jana, Annę Herników.

+ Franciszkę, Helenę, Władysława Górków, Janinę Ćwik, Jadwigę Bąba,

Jana, Katarzynę, Jana Bednarczyków, Jakuba, Mariannę Majów.

+ Stanisławę, Franciszka, Józefę, Józefa Pośników, dziadków Pośników i Płaszczyńskich.

+ Mariana Pośnika.

+ Leokadię, Piotra Pałczyńskich, Genowefę, Wincentego Gozdyrów;

+ Kazimierę i Wacława Pośników.

 + Mariannę, Jana, Kazimierza Migdałów.

 

za zmarłych z SUCHEJ

+ Jana, Janinę, Genowefę Majów, Józefa Romanowskiego, Józefa, Henryka, Genowefę Zbiciaków, Józefa, Helenę, Zofię, Lucynę Cieślaków, Jana, Józefę Puców, Józefa, Helenę, Stanisławę, Franciszka Jarząbków, Leona Węgłowskiego, Genowefę, Henryka Gazdów.

+ Stanisława, Mariannę, Michała Kwiatkowskich, Antoniego Ślęzaka, Jadwigę, Władysława, Helenę, Jana Kacprzaków.

+ Zygmunta, Artura Jarząbków, Helenę, Stanisława Duranc

+ Jana, Jolantę Więckowskich, Franciszkę, Stanisława, Tadeusza Lisiewskich, Jana, Ewę Kopyckich

+ Krystynę Kacprzak.

+ Janinę, Wacława Sobierajów.

+ Stanisława Żelińskiego.

+ Tadeusza i Zuzannę Brodziaków.

+ Tadeusza Owczarka.

+ Tadeusza Jarząbka, Jana, Weronikę Kurendów.

+ Mariana Federowicza.

+ Mariana, Józefę, Zbigniewa Kacprzaków, Teresę Fołtyn.

† Tadeusza Kacprzaka

† Stanisława Leśniewskiego

† Wacława Bolka

† Stanisławę, Michała Macierzyńskich, Jana Połczyńskiego

† Michała, Stanisławę Sieków, zm. z rodz. Sikorów, Mario Meola, Stanisława, Franciszkę, Wacława Wincentaków, Zofię, Władysława Matysiaków

+ Irenę, Zygmunta, Krzysztofa, Stanisława, Andrzeja Banachowiczów, Józefę, Stefana Traczyków;

+ Wiesława Kilanowskiego;

+ Anetę Marszałek-Lipiec, Józefa Lipiec;

+ Leokadię Zarychta i zm. z rodz. Zarychtów i Jarząbków;

+ Mariannę i Józefa Kacprzaków;

+ Helenę, Franciszka Więckowskich

+ Mariannę, Jana, Łukasza, Helenę, Józefa Ziółkowskich

+ Czesława Sadzika

+ Kazimierza, Grzegorza, Józefa, Mariannę, Stanisława Kaczmarków

 

za zmarłych ze SZCZYTÓW               

+Mariannę, Krystiana, Mariusza Szatanów, Jadwigę Leloch. 

+Stanisławę, Józefa Błesznowskich

+Janinę, Józefa, Tadeusza Bednarków

+Franciszka, Stanisławę Stępniaków, Stanisława, Józefę Skrzypków, Józefa Zielonego,                                                                            

+ Stanisławę, Wiesława, Jacka Wietesków, Mariannę, Jana, Genowefę, Jana Jasiorowskich,

Wandę, Stanisława Federowiczów.

+ Zofię, Juliannę, Franciszka, Stanisława Błesznowskich,

Mariannę, Zofię, Wincentego Bednarków.

+ Tadeusza Duranca, Katarzynę, Henrykę, Stanisława Okolus.

+ Marcelinę, Walentego Wasilewskich, Henryka Więckowskiego.

+ Józefa Szymanowicza, Martę, Błażeja Trześniewskich, Zmarłych z Rodziny Trześniewskich.

+ Zofię, Władysława Zwierzchowskich.

+ Helenę, Jana Federowiczów, Zofię Piętowską, Bronisława Kazanę.

+ Jana, Jana, Tadeusza, Stanisława, Wandę, Henryka, Adama Federowiczów,

Feliksę, Władysława Ziółków, Stanisława Kucharskiego.

+ Jacka, Walentego, Mariannę Wietesków.

+ Zofię, Jana Korczak, Katarzynę, Jana Federowiczów.

† Pawła, Mariannę Klejmanów

† Asię Kalicińską, Józefa Wziątka

† Pawła, Kazimierza Federowicz

+ Rozalię, Jana, Józefa Góździów, Bronisława Kołodyńskiego, Mariannę, Henryka, Piotra Kozłowskich, Stanisława, Janinę Płaszczyńskich, Tadeusza Odrowskiego

+ Helenę, Józefa i dziadków Federowiczów, Jana Wieteskę, Hieronima Przybylskiego

+ Leokadię, Józefa, Franciszka, Kazimierza, Walentego, Adelę Płaszczyńskich

+ Edwarda Barańskiego

+ Anielę, Stanisława Danisów

+ Piotra, Mariannę Bednarków

+Józefa, Józefę Wasilewskich, Edwarda, Genowefę Ziółek, Marcina Chmielewskiego, Lecha Sielskiego

+Annę, Władysława, Józefa Trojanowskich

+Wiktorię, Józefa Bednarków

+ Tadeusza Koperskiego

+ Barbarę i Mariana Matysiak

  

za zmarłych z INNYCH MIEJSC

+ Renatę, Henryka, Leszka Rudeckich

+Jana i Helenę Stasiewicz;

+Stanisława i Helenę Kowalczyk;

+Marzenę Kowalczyk;

+ Stefanię, Wojciecha, Mariana, Jana Gołębiowskich

+ Wacława, Helenę Karolak

 Módlmy się:

 Abyś im cierpienia czyśćcowe skrócić raczył - Ciebie prosimy …

Abyś ich do swojego królestwa niebieskiego przyjąć raczył - Ciebie prosimy …

Abyś im Swoje Boskie Oblicze ukazać raczył - Ciebie prosimy …

 

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.
albo:
Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.