20 Niedziela Zwykła – 20 sierpnia 2017

 

1.               Intencje Mszy św. w nadchodzącym tygodniu można odnaleźć w gablocie i internecie.

2.               Od poniedziałku 28 sierpnia msze św. wieczorne o g. 18.00.

3.               Dziękuję za życzliwą pomoc w przyjęciu 7 sierpnia na odpoczynek i posiłek pieszych pielgrzymów: panu Danisowi i rodzinie za podarowanie mleka; Starostwu Powiatowemu za użyczenie kuchni polowej i strażakom za jej transport - Bóg zapłać!  

4.               Serdecznie dziękuję uczestnikom i organizatorom naszej pieszej pielgrzymki do Częstochowy grupy 17A. Było ok. 150 osób. Dzisiaj dziękujemy tym dobrodziejom, którzy przyczynili się do dobrego przeżycia pieszej pielgrzymki: Państwu Annie i Sławomirowi Jaroszom za użyczenie samochodu do transportu bagaży i panu kierowcy Tadeuszowi Żardeckiemu; Starostwu Powiatowemu i Urzędowi Miasta i Gminy za użyczenie busów jako pojazdów pomocniczych ambulansów, za nawiedzenie pielgrzymów na trasie i kierowcom tych pojazdów p. Janowi Kozłowskiemu i p. Jackowi Traczykowi; Panu Henrykowi Wieczorkowi za użyczenie i kierowanie pojazdem gospodarczym oraz paniom Krystynie Podwysockiej i Krystynie Kaczmarek za obsługę kuchni polowej, przygotowywanie posiłków oraz ciepłej wody; sponsorom napojów firmie pana Zbyszka Bojanowicza; Zarządowi Banku Spółdzielczego w Białobrzegach z panią Prezes za wsparcie finansowe; fundatorom różnych posiłków: pani Ewie Błesznowskiej, Nelli Grodeckiej, Janinie Dolezińskiej, Stanisławie i Kazimierzowi Kępka, Irminie i Jarkowi Traczyk, Jolancie Kostrzewa, Tadeuszowi Sarniakowi,   firmie Helenka z Mikówki iinnym ofiarodawcom, którzy chcą pozstać bezimienni; za podarowanie paliwa do samochodów pielgrzymkowych Stacji Paliw Wiesława i Janusza Maliszewskich oraz p. Grzegorzowi Koryckiemu, Rafałowi Błaszczyk; za podarowanie leków aptekom pp. Wojciechowskich, aptekom Przyjazna i Rodzinna - Wszystkim serdeczne Bóg zapłać!

5.               Duszpasterz obrządku grekokatolickiego Ks. Igor Małysz ZAPRASZA obywateli Ukrainy mieszkających na naszym terenie na SŁUŻBĘ BOŻĄ w Ukraińskim języku i wschodnim obrządku w niedziele w kościele w Białobrzegach o g. 16.00.

6.               Tegoroczne parafialne dożynki będą w trzecią niedzielę września czyli 17 na sumie.

7.               Wpłaty pozostałej kwoty na wycieczkę parafialną „śladami zamków krzyżackich” proszę dokonywać do środy; we środę o 19.30 spotkanie organizacyjne w salce nowej plebanii. Wyjazd na wycieczkę sprzed kościoła w piątek o g. 4.00.

8.               W kancelarii parafialnej można zamawiać terminy intencji mszalnych. 

9.               Od września rozpoczniemy nowy program pomocy żywnościowej dla potrzebujących. Prosimy zgłaszać się do końca sierpnia do opieki społecznej w celu uzyskania potwierdzenia, że dana osoba zakwalifikowała się do tego programu. W minionym sezonie objęliśmy pomocą żywnościową 850 osób, dla których wydaliśmy ok. 70 ton żywności pozyskanej z Radomskiego Banku Żywności.

10.            Zarząd Rejonowy PCK w Białobrzegach składa serdeczne podziękowanie za zbiórkę krwi 16 VIII. Pozyskano ponad 13 litrów tego bezcennego leku, daru życia od 29 osób – wszystkim serdeczne Bóg zapłać!

11.            Dziękuję za ofiary z ubiegłej niedzieli na KUL.

12.            Msza św. w int. ks. Bartłomieja i ks. Jacka z okazji imienin będzie na sumie w 1 niedzielę września.

13.            W przyszłą niedzielę po mszach św. zbiórka ofiar na poszkodowanych w  huraganie w Polsce.

 

14.            Przyjmijmy błogosławieństwo …