OGŁOSZENIA PARAFIALNE

I Niedziela Adwentu – 3 grudnia 2017

1.              Intencje Mszy św. można znaleźć w gablocie i internecie.

2.              Składamy serdeczne PODZIĘKOWANIE ofiarodawcom za żywność złożoną podczas zbiórki w miniony piątek i sobotę w sklepach Biedronka, Dominium, Grosik, Lonka, Tesco i Witaminka; podziękowanie właścicielom sklepów za życzliwość, wolontariuszom za pomoc podczas zbiórki.

3.              PACZKA OD ŚW. MIKOŁAJA – jest jeszcze na choince przy ołtarzu pewna ilość wywieszek z informacjami o dziecku, dla którego możemy przygotować paczkę jako dar naszego dobrego serca. Paczki będą rozdawane tym dzieciom we środę 6 grudnia w dzień św. Mikołaja w kościele o g. 15.3o. Paczki prosimy składać w kancelarii lub w zakrystii. Serdecznie dziękujemy pani Dyrektor PSP B-gi oraz dzieciom za wykonanie zawieszek mikołajkowych.

4.              W dzisiejszą, pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny, który przeżywać będziemy pod hasłem: „Duch, który umacnia miłość”. 

5.              Przez cały adwent kancelaria parafialna NIE BĘDZIE CZYNNA WE ŚRODY RANO, tylko od 15.45 do 16.45.

6.              W dni powszednie Adwentu o godz. 6.30 będziemy sprawować „RORATY”, czyli Mszę Świętą dedykowaną Matce Bożej Niepokalanej. Zachęcamy do licznego udziału w „roratach”, a rodziców prosimy, by pomogli swoim dzieciom wykonać lub nabyć lampiony adwentowe i w miarę swoich możliwości zechcieli towarzyszyć im w drodze do kościoła. Dzieci na roraty przynoszą karteczki ze swoimi imionami i nazwiskami do losowania FIGURKI. Przed „roratami” o g. 6.05 zapraszam na Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP, będzie też możliwość skorzystania z sakramentu pokuty. Przez cały adwent druga Msza św. poranna o 7.30.

7.              W tym tygodniu pierwszy czwartek m-ca.

8.              W piątek uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Roraty o 6.30 a potem Msze św. o 9.00 , 10.15, 17.00. Jest to wielkie święto maryjne. Zachęcam do udziału we Mszy św. Tego dnia będziemy zbierać ofiary na pomoc par. MB Nieust. Pomocy w Końskich, gdzie spłonął kościół drewniany i mieszkanie księdza oraz kancelaria. Zapraszam pielgrzymów naszej grupy 17A do zorganizowania wolontariuszy, którzy będą zbierać pieniądze przed kościołem.  

9.              Jest jeszcze kilka wolnych miejsc na ZIMOWISKO, które organizuje nasza parafia na Słowacji.

10.           REKOLEKCJE ADWENTOWE w sobotę przed i w trzecią niedzielę adwentu poprowadzi ks. Łukasz Cybuch. Spowiedź przedświąteczna w kościele w poniedziałek 18 XII. Czwarta niedziela adwentu jest jednocześnie dniem wigilijnym; dlatego ostatnia Msza św. będzie wtedy o g. 15.00. Potem czas na wieczerzę wigilijną. 

11.           4 grudnia w poniedziałek odbędzie się spotkanie dzieci klas trzecich na pobranie miar na alby Komunijne w świetlicy szkolnej o g. 15.00 w Suchej;  w Białobrzegach  g. 16.00; zaprasza Komitet Rodzicielski.

12.           W następną niedzielę 10 grudnia na Mszy św. o g. 10.15 odbędzie się POŚWIĘCENIE MEDALIKÓW dla dzieci 1-Komunijnych, a po Mszy św. jak zawsze spotkanie formacyjne z rodzicami i dziećmi klas trzecich; obecność obowiązkowa.

13.           Dzisiaj jest przewidziana ZBIÓRKA SOLIDARNOŚCI Z KOŚCIOŁEM PRZEŚLADOWANYM a w 2-gą niedzielę adwentu 10 XII jest przewidziana zbiórka na Pomoc Kościołowi na Wschodzie. Od II niedzieli adwentu będziemy też rozprowadzać świece na stół wigilijny w ramach WIGILIJNEGO DZIEŁA POMOCY DZIECIOM. Młodzież z Publicznego Gimnazjum w Białobrzegach im. Jana Kochanowskiego będzie rozprowadzała kartki świąteczne w dzień spowiedzi 18 grudnia.

14.           Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi Adam Bolek, Starosta Białobrzeski Andrzej Oziębło, serdecznie zapraszają mieszkańców na WIGILIĘ MIEJSKĄ, która odbędzie się 17 grudnia o godz. 13.30 na Placu Zygmunta Starego. Będzie nam niezmiernie miło złożyć Państwu życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia, przełamać się Świątecznym opłatkiem i przy dźwiękach kolęd degustować Wigilijne potrawy.

15.           POŚWIĘCONE OPŁATKI na stół wigilijny będzie można nabywać przez cały adwent w domu naszych sióstr zakonnych przy ul. Poświętnej. Ofiarą wspieramy różne dzieła charytatywne prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służek i mamy możliwość okazać życzliwość naszym siostrom.

16.      Życzę dobrej niedzieli, miłych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół; Przyjmijmy błogosławieństwo … 

 

 

 

WYPOMINKI ROCZNE 2017/2018 od niedzieli 12 listopada 2017

PAR. ŚWIĘTEJ TRÓJCY BIAŁOBRZEGI RADOMSKIE

 

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Wszechmogący i wieczny Boże, polecamy Tobie w tych wypominkach dusze wszystkich zmarłych, sług i służebnic Twoich, którzy odeszli ze znakiem wiary i śpią w pokoju. 

Ojcze nasz ...

 

Modlimy się za zmarłych papieża +Jana Pawła I, zmarłych biskupów: +Jana Kantego Lorka, Franciszka Jopa, Stanisława Sygneta, Walentego Wójcika, Jana Chrapka, Edwarda Materskiego, Stefana Siczka, Zygmunta Zimowskiego;

++zmarłych kapłanów, diakonów, alumnów, za tych którzy udzielali nam sakramentów świętych i głosili Słowo Boże, za kapłanów którzy pracowali w naszej parafii, za proboszczów: +Juliana Śliwińskiego, Józefa Janiszewskiego, Józefa Kołaczewskiego, Antoniego Rudzkiego, Hieronima Cieślakowskiego, Antoniego Niemotko, Antoniego Zajdlera, Prospera Malinowskiego, Stanisława Kowalczewskiego, Stanisława Jakóbowskiego, Józefa Dziadowicza, Wincentego Młodożeńca, Stefana Kowalczyka; za zmarłych wikariuszy: +Władysława Rondudę,  Franciszka Matysiaka, Józefa Zybałę, Aleksandra Szczęsnego, Stefana Mroczka, Mieczysława Pragę, Eugeniusza Cieślakowskiego, Kazimierza Jarochę, Mariana Magdziaka; za księży, którzy pochodzili z naszej parafii: +Marka Adamskiego, Erwina Burskiego, Andrzeja Olszewskiego, Józefa Kubickiego; za zmarłych księży: Kazimierza Mazura, Stanisława Piekarskiego, Henryka Kiemonę, Józefa Nitę, Piotra Karbowiaka, Józefa Suligowskiego, Bolesława Szymańskiego, Stanisława Stańka, Juliana Barańskiego, Czesława Tatara, Władysława Kosieca.

Modlimy się za +Stefana Szyllera architekta, fundatorów, dobrodziejów i budowniczych naszego kościoła, zmarłych chórzystów, organistów i kościelnych, zmarłych rodziców, rodzeństwo, nauczycieli i wychowawców, przyjaciół, znajomych i sąsiadów, za ofiary wypadków drogowych.

Polecamy: +Annę i Józefa Puchalskich, Antoniego i Marię Puchalskich, Annę i Jana Żelaznych, Marię i jej mężów, Stefana Puchalskiego, zmarłych z rodz. Puchalskich, Żelaznych i Niedzielów.

+Kazimierza, Józefę, Wacława, Stanisława Hejdów, Władysława, Zofię Korepto, Andrzeja, Elizę Radziszewskich, Henryka Ruta, Stanisława Ślusarczyka

+Zygmunta, Stanisławę, Józefa, Mariannę Prokopczyków, Barbarę, Stanisława Szymańskich, Adama Wójcickiego, Omeliana Antoniuka, Teodora i Annę Gajdaj, zmarłych z rodziny Antoniuków i Gajdajów, Annę Kukułenko.  

+Józefa, Jana i Jadwigę Grzebułów, Stanisławę i Stanisława Bródkę, Antoniego i Wiktorię Fituchów, Annę i Antoniego Sakowiczów, Jana i Mariannę Więcaszków, Helenę Bieniek, Jana i Mariannę Piskorz, Dawida Perłowskiego, Teresę Tabor.

+ Józefa Wierzbickiego, Franciszkę, Józefa, Kazimierza, Marka Wierzbickich, Anielę, Józefa, Małgorzatę, Mariana, Krystynę, Andrzeja Kiepielów, Roberta Wasilewskiego.

+Mariannę, Wincentego Sadowskich, Elżbietę Chlebak, Hannę, Ottona, Zbigniewa, wszystkich zmarłych z rodziny Sadowskich i Tomalów.

+Helenę, Stefana i wszystkich zmarłych z rodziny Sekulskich, Karolinę, Andrzeja, Genowefę i Franciszka Kaczorów, zmarłych z rodziny Kaczorów, Piszczków, Kowalskich.

+Jana i Janinę Bardziak, zmarłych z rodziny Bardziaków i Cieślińskich.

+Ewę i Józefa Krętów, Katarzynę i Jana Ćwieków, Mariana Rożka, zmarłych z rodziny Krętów, Ćwieków, Lipców.

+Elżbietę, Stanisława, Franciszkę, Józefa Koper, Józefę, Tadeusza Ostap, Helenę, Józefa Król, dusze w czyśćcu cierpiące.

++za zmarłe siostry służki pracujące w naszej parafii: Łucję Kołakowską, Mariannę Białek, Rozalię Jońca, Marię Pawelec, Marię Wójcik, Adolfinę Tchórzewską, Aleksandrę Czopek, Bogumiłę Jurkiewicz, Stefanię Bomba, Marię Sobaszek, Ewę Bogusz, Leokadię Luterek, Janinę Zagdańską, Mariannę Skiba, Władysławę Kosowską, Annę Kołtunowicz, Marię Famuła, Bronisławę Janiuk, Katarzynę Bulzak, Marię Skrodzką, Katarzynę Gałka, Marię Jędrzejczak, Helenę Ukleja, Cecylię Banaś, Teresę Grodzicką, Władysławę Kucharczyk.

Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...

 

za zmarłych z BIAŁOBRZEGÓW

+Lucynę, Stefana Giedyków, Mariannę, Michała Jaworskich.

+Jacka, Marcjannę, Mieczysława Napieraj.

+Salomeę Ślufarską.

+Tadeusza Zielińskiego.

+Mariana, Helenę, Zbigniewa Molaków.

+Adama, Teodozję, Stanisława Witkowskich, Marię, Franciszka Szymańskich, Bogdana Dyngusa.

+Wandę, Mieczysława, Halinę Sarniak, Mirosławę Komisarczyk, Helenę Bąba.

+Janinę, Franciszka Jaworskich, Mieczysława Sikorskiego, Ryszarda Dudę.

+Wiesława Piwowarczyka i dusze w czyśćcu cierpiące.

+Jana, Natalię, Bronisławę, Tadeusza Frączkiewiczów, Zenona Bednarka.

+Romana Sałka.

+Franciszka FOLTYNA.

+Stanisława Owczarka, Mariannę, Janinę, Stanisława Tępiaków.

+zmarłych z rodziny Głowackich: Czesława, Jana, Benedykta, Bronisława, Bolesława, Stanisława, Benedyktę, Jakuba, Albina, Mariana, Jana, Eudoksję, Franciszka, Benedykta.

+Stanisława, Józefa, Leokadię Wójcików, Ignacego, Stanisławę, Mariannę Kacperkiewiczów.

+Stanisława Szczepaniaka, Bronisławę, Stanisława Palaczów.

+Stanisława Mielaka.

+Janinę Miziołek

+Teresę, Zygmunta Mrozińskich, Annę, Floriana Świtalskich

+Tadeusza Plesiewicza

+Kazimierza Strzelaka

+Mariana, Leona Chmielewskich, Piotra Wlazło

+Helenę, Stanisława, Tadeusza Jastrzębskich, Stanisława Pietrasika, Zbigniewa, Andrzeja Choińskich, Mariannę, Tadeusza Jarząbków

+Teresę Mikulską

+Kazimierza Kuropa i zmarłych z rodziny, Danutę Szymańską i zmarłych z rodziny

+Zofię, Jerzego Ślusarskich

+Stanisława Szczepaniaka, Bronisławę, Stanisława Palaczów

+Jana, Joannę, Wiesława, Zygmunta Ber, Jana, Hermenegilda, Genowefę Kacprzaków

+Jana, Zbigniewa Wysotów, Stanisława, Genowefę, Antoniego Cybulskich

+Zmarłych z rodz. Herników oraz Anielę, Tadeusza Wilewskich, poległych w obronie Ojczyzny

+Genowefę, Henryka Młodawskich

+Tadeusza Nowickiego

+Mieczysława, Zenobię, Wawrzyńca Kacprzaków, Janinę, Edwarda Gutkiewiczów

+Rafała Ziółka

+Stanisława, Jana Wincewiczów

+Leokadię Błesznowską, Pawła Michalaka

+Juliana Ostrochulskiego, Natalię, Stanisława Góralskich

+Zmarłych z rodz. Pawlików i Gondków, Hannę, Romana Chrząszcz

+ks. Andrzeja, Jana, Marię Olszewskich, Jana, Janinę, Zbigniewa Berkietów

+Feliksę, Tadeusza, Janusza Kaczmarków, Barbarę, Adolfa Pałków, Zdzisławę Wojtak

+Janusza, Jerzego Sieczkowskich, zmarłych dziadków Lewickich i Sieczkowskich, Zofię, Lucjana Topolskich, Zdzisława, Halinę Lewickich

+Kazimierę, Aleksandra Pośnik

+Teresę, Zofie, Piotra Mikulskich

+Kazimierza, Tadeusza, Ireneusza, Annę, Jana Barańskich, Helenę, Władysława, Tadeusza Furmańskich

+ Janinę, Bolesława, Jana Lipka, Reginę, Stefana Gutkiewicz, Zofię, Piotra Leśniak,

Stanisława Trześniewskiego.

+ Tadeusza Jabłońskiego.

+ Teresę i Mariana Macierzyńskich.

+ Juliannę, Elżbietę, Kazimierza, Jerzego, Wacława, Janusza Krzysztoszków.

+ Genowefę, Jana Sitarków, Zofię, Piotra Dolezińskich, Franciszkę, Józefa Fronczyków,

Józefa Bronickiego, Janinę Górnicką.

+ Tadeusza Barańskiego.

+ Stanisławę, Stanisława Petrzak.

+ Z Rodziny Narożniaków i Kaczmarskich.

+ Stefanię, Stanisława Frączyk.

+ Tadeusza Kubicę.

+ Stanisławę, Bogdana, Tomasza Zawiszów.

+ Marka Krzcota.

+ Michała i Władysławę Barwickich.

+ Andrzeja Podymniaka.

+ Stanisławę i Stanisława Jarosz.

+ Krystynę Leszczyńską.

+ Józefę, Mariana, Mikołaja, Helenę Rupniewskich.

+ Jacka, Kazimierza Błesińskich.

+ Zygmunta, Natalię, Władysława Danielewiczów, Stanisława, Mariannę, Zygmunta, Jerzego, Łukasza Kowalczyków, Edwarda, Danutę Mendyków, Paulinę Kalicińską.

+ Michała, Mariannę, Helenę Pytków.

+ Dariusza Kowalczyka.

+ Wandę, Stanisława Olszewskich.

+ Władysława Pawęzkę, Magdalenę, Juliana Molaków.

+ Darię i Wiktora Adamskich, ks. Marka Adamskiego.

+ Zofię, Zygmunta Matysiaków.

+ Zofię, Stanisława, Henryka, Ryszarda Piwowarczyków.

+ Alicję, Jana Rupniewskich.

+ Franciszkę, Wacława Wincentaków, Martę, Henryka Jarząbek.

+ Stanisława Koślę.

+ Mariana, Katarzynę, Jana Boczków, Marię, Jana Zapalskich.

+ Urszulę Remigrońską.

+ Lecha Radka, zmarłych z Rodziny Radków i Talkowskich.

+ Jerzego, Barbarę Federowicz.

+ Jerzego Strzelczyka.

+ Stanisławę, Franciszka Wieteska.

+ Martę i Henryka Malczewskich.

+ Halinę Archanowicz.

+ Zofię, Józefa Piskorz, Janinę Rola.

+ Kazimierza Wojtunika.

+ Jadwigę, Tadeusza, Jerzego Krawczyków.

+ Antoniego, Józefę, Mariana Grusieckich, Zdzisława Wincewicza.

+ Jana, Paulinę Jastrzębskich, Józefa, Zofię Krzciuk, Zenona, Barbarę Czechowskich,

Jana, Jadwigę Romanowskich, Józefa, Stefanię Świąder, Leokadię, Józefa Kołacińskich,

Jana, Teresę Legasińskich, Jadwigę, Ryszarda Czechowskich, Marzenę Gancarczyk,

Helenę Spoczyńską.

+ Józefa, Janinę, Józefa, Bronisławę, Lucjana Wincewiczów.

+ Stanisława Draba, Jadwigę Krupa, Marię, Jadwigę, Jana Wilków.

+ Mariannę, Jana Lenartowicz.

+ Zofię, Władysława Dębniak.

† Mariannę Dąbrowską

† Halinę Michalską,

† Jana, Antoniego, Mariannę Rąbkowskich, Genowefę, Antoniego Wietesków

† Zdzisława Brzeskiego

† Adama, Juliannę Prasków

† Eugeniusza, Wandę, Edwarda Piotrowskich, Franciszkę, Kajetana Wypysków, Anielę, Józefa, Marię Kuźmów, Franciszkę, Mikołaja Pełków

† Mariannę, Ludwika Kucharskich, Kamila, Jana Prasek, Józefa Chrzanowskiego

† Zbigniewa Malczewskiego

† Józefa, Annę, Stanisława Kacprzaków, Zofię, Władysława, Mariannę, Antoniego Lisów

† Stanisława Leksińskiego, Władysławę, Stanisława Skoczkowskich

† Stanisława Podwysockiego, Stanisławę, Józefa Kacprzyk, Halinę, Stanisławę, Józefa, Kazimierza Malec

† Mariannę, Stanisława Zychowskich, Czesława Kucharczyka

† Ryszarda Gajdę

† Stanisławę, Mariana Woźniaków

† Janinę, Henryka Jankowskich, Mariannę, Mikołaja Prasków

† Jana Leśnowolskiego, Tadeusza Fołtyna, Mariannę, Stanisława Zbiciak

† Kazimierza Bartosza, Stanisławę, Stanisława Tomczyńskich

† Wiesława Kłosiewicza

† Marię, Franciszka, Andrzeja Sapałów, Edmunda Dziwulskiego

† Jana, Annę, Piotra Koślów

† Marcina Burdach

† Renatę Wójcik

 † Kazimierza Palacza

† Katarzynę, Stanisława, Otylię, Władysława, Henryka, Janinę, Bronisława Michalczewskich, Zofię, Edmunda Turczyn

† Zofię, Stanisławę, Hieronima Jodłowskich, Beatę, Jerzego Gruszczyńskich

† Henryka, Tadeusza Kacprzaków

† Tadeusza Molak

† Alicję, Joannę, Aleksandra, Władysława Strzelczyk

† Genowefę, Józefa Jankowskich, Stanisławę, Władysława Prasków

+Jerzego Zasławskiego;

+Teresę, Mariannę, Adama Kujawiaków, Mariannę Kołtunowicz;

+Franciszka i Ryszarda Gregier, Irenę i Czesława Tomczyk;

+Leszka Wronę;

+Mariana Podwysockiego, Elżbietę Senator, Stefana, Stanisławę Kowalik, Pawła, Jana Stefańskich, Mariannę, Józefa Stępień;

+Zofię Banakiewicz, Helenę, Walentego, Józefę Wrzecionów, Genowefę Kocuń, Tadeusza, Zbigniewa, Mariana, Leszka, Ryszarda Gołębiowskich, Jana i Władysławę Wrzecionów, Henryka, Józefa Wrzecionów;

+Leokadię i Stanisława Korczaków;

+Genowefę i Henryka Stolarczyków;

+Krzysztofa Słoneckiego;

+Małgorzatę Świderską, Kazimierza Lewandowskiego, Janinę, Ignacego Wincewiczów;

+Mariana Kowalczyka;

+Mariana, Stanisława, Krzysztofa Trojanowskich;

+Edwarda, Michalinę, Mariannę, Mariana Wincewiczów, Stanisława Krzemińskiego, Jana Czyrnka, Janinę, Tadeusza Pośników, dziadków i babcię, Maksymiliana Fonfarę, Wacława Krajewskiego, Stanisława i Stefana Zawiszów, Michała, Helenę Krajewskich;

+Krystynę Chmielewską;

+Alicje Kacprzak, Genowefę, Piotra Gajdów;

+Zygmunta Sytę;

+Anastazję, Ryszarda, Piotra Sikorskich, Józefa Gębskiego;

+Jerzego Korebko, Jana, Tadeusza Żuchowskich, Stanisława Krawczyk;

+Antoniego i Franciszkę Barszcz, Martę i Mieczysława Majewskich, Piotra i Antoninę Gagackich;

+Stanisława i Zofię Bienias, Józefa Fonfarę;

+Aleksandra i Jerzego Zielińskich, Elżbietę i Jerzego Hilowskich, dziadków Zielińskich i Trzosińskich;

Wypominki półroczne

+Kazimierza Barana

 Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...

 

za zmarłych z BOREK

 

za zmarłych z BRZESKIEJ WOLI i LEOPOLDOWA

+Michała Kostrzewę. 

+Stanisława Wąsika, Józefa, Józefę Tkaczyk, Stanisława, Mariannę Chłopeckich.

+Tadeusza, Zofię, Bronisława Majcher  

+Lucynę, Tadeusza Podymniaków

+Annę, Stefana Jędrzejewskich, Honoratę, Wacława, Stefana Kądrowskich

+Zofię, Władysława, Mariana, Tadeusza Traczyków, Mariannę, Franciszka, Jana Palczewskich

+Tadeusza, Danutę, Sylwestra, Waldemara Pałczyńskich

+ Jana, Helenę, Weronikę, Antoniego Siedleckich, Annę, Franciszka Rogalskich.

+  Helenę, Stanisława Kalicińskich, Ignacego, Cecylię Wieczorków, Józefę Kalicińską.

+ Zofię, Stanisława Michalczewskich.

+ Tadeusza Federowicza, Jana, Mariannę, Józefa, Franciszka Ziółków, Juliannę Janus,

Władysława Tkaczyka.

+ Zofię, Antoniego Romanowskich, Aleksandrę Wieśniak.

+ Jana, Janinę Ziółek.

† Jana Mielaka

† Mariana, Janusza, Jana, Juliannę Pałczyńskich, Piotra Rosłaniec, Jana, Mariannę Chojnackich, Janinę Kłosińską (półroczne)

† Mariannę, Józefa, Mariannę, Szymona Pałczyńskich, Walerię, Józefa Dróżdż

+Henryka Rotuskiego, Antoniego, Mariannę Podymniaków;

 Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...

 

za zmarłych z BRZEZIEC

+Monikę Chydzińską, Helenę, Stanisława, Stefanię, Antoniego Matysiaków, Juliannę Furmańską, Genowefę, Jana Łukasiaków.                                                                

+Stanisława Klejmana, Józefę, Jana Furmańskich.   

+Stanisławę, Józefa Zawiszów         

+Marka Chmielewskiego i zmarłych z rodz. Kępczyńskich   

                                                                    Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...

          

za zmarłych z KAMIENIA

+Mariannę, Feliksa Przyborków.

+Helenę, Jana, Stanisława Sobolów

+Krystynę, Jana Bartosiak

+Mariannę, Wincentego, Ryszarda Kozieł

+ Mariannę, Józefa, Tadeusza Mazurkiewiczów, Józefę, Henryka Prasków,

Franciszkę Lichowską, Zofię, Jana Prasków.

+ Mariannę, Władysława, Helenę Trześniewskich, Stanisława Migdała.

† Mariana, Przemysława Gumowskich, Helenę, Jana Paprockich

† Teresę, Tadeusza Dąbrowskich

† Helenę, Lucjana Trzasków

† Janinę, Antoniego, Jana, Mariana Pośników

† Helenę, Franciszka Jaworskich

+Janinę, Stanisława Dąbrowskich, Mariannę, Kazimierza Tkaczyk;

+Helenę Wlazło, Aleksandra Wlazło i zm. z rodz. Wlazło i Cieślaków;

 Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...

 

za zmarłych z MIKÓWKI i WOJCIECHÓWKI

+Stanisławę, Zofię, Franciszka, Edwarda Pośników i zmarłych dziadków

+ Stanisławę, Tadeusza Staszewskich.

+ Stanisława, Edmunda, Walentego, Bronisławę Ziółków, Jana, Annę Herników.

+ Franciszkę, Helenę, Władysława Górków, Janinę Ćwik, Jadwigę Bąba,

Jana, Katarzynę, Jana Bednarczyków, Jakuba, Mariannę Majów.

+ Stanisławę, Franciszka, Józefę, Józefa Pośników, dziadków Pośników i Płaszczyńskich.

+ Mariana Pośnika.

+Leokadię, Piotra Pałczyńskich, Genowefę, Wincentego Gozdyrów;

+Kazimierę i Wacława Pośników;

 Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...

 

za zmarłych z SUCHEJ

+Jana, Janinę, Genowefę Majów, Józefa Romanowskiego, Józefa, Henryka, Genowefę Zbiciaków, Józefa, Helenę, Zofię, Lucynę Cieślaków, Jana, Józefę Puców, Józefa, Helenę, Stanisławę, Franciszka Jarząbków, Leona Węgłowskiego, Genowefę, Henryka Gazdów.

+Stanisława, Mariannę, Michała Kwiatkowskich, Antoniego Ślęzaka, Jadwigę, Władysława, Helenę, Jana Kacprzaków.

+Zygmunta, Artura Jarząbków, Helenę, Stanisława Duranc

+Jana, Jolantę Więckowskich, Franciszkę, Stanisława, Tadeusza Lisiewskich, Jana, Ewę Kopyckich

+ Krystynę Kacprzak.

+ Janinę, Wacława Sobierajów.

+ Stanisława Żelińskiego.

+ Tadeusza i Zuzannę Brodziaków.

+ Tadeusza Owczarka.

+ Tadeusza Jarząbka, Jana, Weronikę Kurendów.

+ Mariana Federowicza.

+ Mariana, Józefę, Zbigniewa Kacprzaków, Teresę Fołtyn.

† Tadeusza Kacprzaka

† Stanisława Leśniewskiego

† Wacława Bolka

† Stanisławę, Michała Macierzyńskich, Jana Połczyńskiego

† Michała, Stanisławę Sieków, zm. z rodz. Sikorów, Mario Meola, Stanisława, Franciszkę, Wacława Wincentaków, Zofię, Władysława Matysiaków

+Irenę, Zygmunta, Krzysztofa, Stanisława, Andrzeja Banachowiczów, Józefę, Stefana Traczyków;

+Wiesława Kilanowskiego;

+Anetę Marszałek-Lipiec, Józefa Lipiec;

+Leokadię Zarychta i zm. z rodz. Zarychtów i Jarząbków;

+Mariannę i Józefa Kacprzaków;

+Helenę, Franciszka Więckowskich;

 Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...

 

za zmarłych ze SZCZYTÓW               

+Mariannę, Krystiana, Mariusza Szatanów, Jadwigę Leloch. 

+Stanisławę, Józefa Błesznowskich

+Janinę, Józefa, Tadeusza Bednarków

+Franciszka, Stanisławę Stępniaków, Stanisława, Józefę Skrzypków, Józefa Zielonego,                                                                            

+ Stanisławę, Wiesława, Jacka Wietesków, Mariannę, Jana, Genowefę, Jana Jasiorowskich,

Wandę, Stanisława Federowiczów.

+ Zofię, Juliannę, Franciszka, Stanisława Błesznowskich,

Mariannę, Zofię, Wincentego Bednarków.

+ Tadeusza Duranca, Katarzynę, Henrykę, Stanisława Okolus.

+ Marcelinę, Walentego Wasilewskich, Henryka Więckowskiego.

+ Józefa Szymanowicza, Martę, Błażeja Trześniewskich, Zmarłych z Rodziny Trześniewskich.

+ Zofię, Władysława Zwierzchowskich.

+ Helenę, Jana Federowiczów, Zofię Piętowską, Bronisława Kazanę.

+ Jana, Jana, Tadeusza, Stanisława, Wandę, Henryka, Jerzego Federowiczów,

Feliksę, Władysława Ziółków, Stanisława Kucharskiego.

+ Jacka, Walentego, Mariannę Wietesków.

+ Zofię, Jana Korczak, Katarzynę, Jana Federowiczów.

† Pawła, Mariannę Klejmanów

† Asię Kalicińską, Józefa Wziątka

† Pawła, Kazimierza Federowicz

+Rozalię, Jana, Józefa Góździów, Bronisława Kołodyńskiego, Mariannę, Henryka, Piotra Kozłowskich, Stanisława, Janinę Płaszczynskich, Tadeusza Odrowskiego;

 Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...

 

za zmarłych z INNYCH MIEJSC

+ Renatę, Henryka, Leszka Rudeckich

+Jana i Helenę Stasiewicz;

+Stanisława i Helenę Kowalczyk;

+Marzenę Kowalczyk;

 Zdrowaś Maryjo ... Wieczny odpoczynek ...

 


Módlmy się:

 

Abyś im cierpienia czyśćcowe skrócić raczył - Ciebie prosimy …

Abyś ich do swojego królestwa niebieskiego przyjąć raczył - Ciebie prosimy …

Abyś im Swoje Boskie Oblicze ukazać raczył - Ciebie prosimy …

 

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.
albo:
Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.