OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 14 kwietnia 2019 roku

Niedziela PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ - VI Wielkiego Postu

 

1.              Intencje Mszy św. w nadchodzącym tygodniu można odnaleźć w gablocie i Internecie.

2.              Dziękuję wolontariuszom Caritas za pomoc podczas wydawania żywności w minionym tygodniu; ofiarodawcom żywności, w tym firmie Helenka z Mikówki – Bóg zapłać!

3.              Jutro DZIEŃ SPOWIEDZI CHORYCH W DOMACH od 9.oo lub od 15.oo; prosimy zgłaszać adresy do chorych.

4.              Przesłanie Niedzieli Palmowej, czyli niedzieli Męki Pańskiej, można streścić w dwóch słowach: hosanna i ukrzyżuj Go! Rozpoczynając Wielki Tydzień, starajmy się nie pozostawać obojętni na wydarzenia, które będziemy na nowo przeżywali i uobecniali w liturgii.

5.              Dzisiaj GORZKIE ŻALE o g. 17.15.

6.              W Wielki Czwartek w naszej katedrze biskup ordynariusz podczas uroczystej Mszy Św. o g. 10.oo dokona poświęcenia oleju krzyżma do sprawowania sakramentów świętych: chrztu, bierzmowania, święceń kapłańskich i oleju chorych do namaszczenia chorych.

7.              Od czwartkowego wieczoru rozpoczyna się obchód TRIDUUM PASCHALNEGO. Zapraszamy na MSZĘ WIECZERZY PAŃSKIEJ – pamiątkę Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa – o g. 18.oo, potem 1-sza cześć GORZKICH ŻALI i adoracja do g. 21.oo. Tego dnia przynosimy jako ofiarę dary żywnościowe.

8.              W Wielki Piątek, dzień męki i śmierci Zbawiciela na krzyżu; g. 17.15 droga krzyżowa; g. 18.oo LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ z uczczeniem krzyża i Komunią św. Po jej zakończeniu, zgodnie ze staropolską tradycją, będziemy czuwać przy Grobie Pańskim. Najpierw 2-ga cześć GORZKICH ŻALI potem adoracja. Ofiary z tego dnia przeznaczmy na bazylikę Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Przypominamy, że obowiązuje w Wielki Piątek post ścisły.

9.              W Wielką Sobotę, przynosząc do pobłogosławienia pokarmy na stół wielkanocny, pamiętajmy, aby choć na chwilę zatrzymać się i w duchu podziękować Panu Jezusowi złożonemu do grobu za dzieło odkupienia. BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW w kościele rozpocznie się o g. 8.oo do g. 12.30. ŚWIĘCENIE NA WIOSKACH od g. 8.3o w następującej kolejności: Brzeźce 2 miejsca (8.30 do 9.00), Szczyty 4 miejsca (9.00 do 10.00), potem Sucha 4 miejsca (10.15 do 11.15), Kamień 2 miejsca (11.15 do 11.45), Brzeska Wola 2 miejsca (11.45 do 12.15), Leopoldów 1 miejsce (12.15 do 12.30), Mikówka 2 miejsca (12.30 do 13.00), Wojciechówka 1 miejsce (13.15). Na święcenie pojedzie Jeden Ksiądz, ok. 15 minut trwa każde poświęcenie. W tym czasie poświęcenie pokarmów w kościele i spowiedź.

10.           Uroczystości WIGILII PASCHALNEJ rozpoczniemy o g. 20.oo. Podczas liturgii odnowimy przyrzeczenia chrzcielne dlatego przychodzimy tego dnia ze świecami.

11.           Radosna PROCESJA REZUREKCYJNA o 6.oo. Zapraszam do udziału w procesji poczty sztandarowe, chorągwie, feretrony, orkiestrę i chór parafialny, dzieci do sypania kwiatków.

12.           W Poniedziałek Wielkanocny czytamy tradycyjnie List Rektora KUL i zbieramy ofiary na tę katolicką uczelnię.

13.           Zapraszamy Apostolat Margaretka oraz wszystkich, którzy modlą się za kapłanów oraz inne osoby chętne na pielgrzymkę do Niepokalanowa w sobotę 27 kwietnia o g. 6.30. Powrót ok. 19.00. Zapisy w zakrystii lub w kancelarii. Koszt 30, zł. Program w gablocie.

14.           Zostały ukończone prace przy schodach prowadzących do kościoła … dziękuję za pamięć o pracach parafialnych: wszystkim ofiarodawcom Bóg zapłać!

15.           Dzisiejsze ofiary z tacy podzielimy na potrzeby parafii jako, że jest niedziela gospodarcza, na wykonanie dekoracji świątecznej i kwiaty do Grobu Pańskiego w naszym kościele; po Mszach św. rozprowadzamy małe chlebki do koszyczka pokarmów wielkanocnych.

 

16.           Na zakończenie przyjmijmy błogosławieństwo kapłańskie.

 

 

 

 POST

trzy główne rodzaje postów:

Post ścisły – obowiązuje w Kościele łacińskim (rzymskim), także w Polsce, w Środę Popielcową oraz w Wielki Piątek. Polega na powstrzymaniu się od spożywania mięsa i pokarmów mięsnych oraz ograniczeniu posiłków. Post ścisły polegający na powstrzymywaniu się od spożywania mięsa i pokarmów mięsnych oraz ograniczeniu posiłków obowiązuje wszystkich pełnoletnich do rozpoczęcia 60. roku życia (wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych w Środę Popielcową i w Wielki Piątek obowiązuje od 14. roku życia do końca życia). Konferencje Episkopatu i ordynariusze mają prawo przez własne zarządzenia określać szczegóły zachowania postu. W Polsce post ścisły oznacza spożycie w ciągu dnia wyłącznie jednego posiłku do syta i dwóch niepełnych. Zasady postu w Polsce określa Kodeks prawa kanonicznego: „Prawem o wstrzemięźliwości są związane osoby, które ukończyły czternasty rok życia, prawem zaś o poście są związane wszystkie osoby pełnoletnie, aż do rozpoczęcia sześćdziesiątego roku życia. Duszpasterze oraz rodzice winni zatroszczyć się o to, ażeby również ci, którzy z racji młodszego wieku nie związani jeszcze prawem postu i wstrzemięźliwości, byli wprowadzeni w autentyczny duch pokuty.” (kan. 1252).

Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych – obowiązująca m.in. w Polsce, polega na powstrzymaniu się od spożycia mięsa i pokarmów mięsnych we wszystkie piątki całego roku (z wyjątkiem uroczystości, czyli dni liturgicznych najwyższej rangi), a także w Środę Popielcową i Wielki Piątek (osoby pełnoletnie do rozpoczęcia 60. roku życia obowiązuje w Środę Popielcową i Wielki Piątek post ścisły) dla wszystkich od 14. roku życia do końca życia.

W Liście Episkopatu Polski na temat przykazań kościelnych z 2003 r. polscy biskupi piszą także [2]: "Zachęcamy też, zgodnie z postanowieniem II Polskiego Synodu Plenarnego, do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w Wigilię Bożego Narodzenia, ze względu na wyjątkowy charakter tego dnia w Polsce." Z przestrzegania wstrzemięźliwości (na mocy dyspensy Prymasa Polski) zwolnione są: osoby stołujące się w zakładach zbiorowego żywienia, w których nie są przestrzegane kościelne przepisy postne i ci, którzy nie mają możliwości czynienia wyboru potraw, a muszą spożywać to, co jest dostępne. Dyspensa ta nie dotyczy Wielkiego Piątku i Środy Popielcowej oraz Wigilii Bożego Narodzenia. Wierni korzystający z dyspensy tej winni zastępczo pomodlić się w intencjach Ojca Świętego i złożyć ofiarę do skarbonki "Jałmużna postna" lub spełnić inny uczynek miłosierdzia. W szczególnych przypadkach, ze słusznych powodów, dyspensy od zachowania wstrzemięźliwości może udzielić proboszcz własny bądź miejsca poszczególnym wiernym, rodzinom lub grupom wiernych, nakładając wówczas formę zadośćuczynienia do wypełnienia przez wiernych, np. jałmużnę albo modlitwę w intencjach Kościoła.

Postem nazywa się również dobrowolnie podejmowane przez wiernych postanowienia odmawiania sobie określonych przyjemności, czy też pewnych rodzajów jedzenia albo ograniczania jego ilości.

Według oficjalnej wykładni do IV przykazania kościelnego, w przypadku uzasadnionej niemożliwości zachowania postu w piątek chrześcijanin może podjąć inne formy pokuty.