PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCY

OGŁOSZENIA PARAFIALNE - 15 maja 2022

                                                                                

1.                 Dziękujemy za ofiary na potrzeby naszego seminarium duchownego w Radomiu – Bóg zapłać!

2.                 Odpowiadając na inicjatywę ogólnopolską zapraszamy dzisiaj 15 maja do udziału w pokutnej procesji różańcowej; rozpoczniemy przed odnowioną figurką Matki Bożej przy ul. Kościelnej (w pobliżu Domu Kultury) o g. 15.00 i pójdziemy mówiąc różaniec do kościoła, gdzie dalsze modlitwy; intencja procesji: błaganie o Miłosierdzie nad nami i nad całym światem, wspólnie ratujmy od niewiary polską młodzież, polskie rodziny i cały naród przed wojną realnie grożącą nam od wschodu. Zapraszamy. Nie będzie dzisiaj majówki o 17.30.

3.                 Dzisiaj 15 maja, w naszym kościele o g. 18.00 odbędzie się msza św. w 39. rocznicę zamordowania Grzegorza Przemyka, ucznia Liceum Ogólnokształcącego w Białobrzegach w roku szkolnym 1980/81 połączona z modlitwą w int. jego matki Barbary Sadowskiej oraz o pokój dla Ukrainy. Po Mszy św. o g. 19.00 koncert pt. "Żeby nie było śladów”; wykonawcy: Robert Grudzień z Zespołem Solistów z Ukrainy i Polski; g. 20.00 złożenie wieńców pod pomnikiem „Tobie Ojczyzno” m. inn. od Premiera RP, który przesłał dla uczestników słowa pozdrowienia, od Ministra Obrony Narodowej i innych. Więcej informacji w gablocie. Zapraszamy!

4.                 Dziś piąta niedziela Wielkanocy. Po raz kolejny gromadzimy się na Świętej Wieczerzy, aby pokrzepiać się słowem Bożym i Chlebem eucharystycznym.

5.                 Jutro, 16 maja, przypada święto Świętego Andrzeja Boboli, patrona Polski. Niech jego wstawiennictwo wyprasza dar jedności naszym wspólnotom oraz całej ojczyźnie.

6.                 W środę, 18 maja, przypada 102. rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II. Zapraszamy na modlitwy przed pomnikiem Świętego Jana Pawła II na Banaszce o g. 19.00.

7.                 Nabożeństwa majowe: w soboty o g. 8.30, w pozostałe dni o g. 17.30.

8.                 Pierwsza Komunia św. w niedzielę 22 maja o g. 10.15, natomiast w niedzielę 29 maja Rocznica Pierwszej Kom. Św. o g. 12.15. Zapraszamy Parafian nie związanych z tymi wydarzeniami na inne godziny mszy świętych.

9.                 Trwamy w dziele przygotowującym nas do 50. rocznicy rozpoczęcia Peregrynacji Kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego w naszej diecezji. W tym tygodniu prosimy o wypełnienie się w naszym życiu ślubu: „Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady. Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek Betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca Wszelkiego Życia i za najcenniejszy skarb Narodu. Królowo Polski – przyrzekamy!

10.            Najbliższy tydzień prowadzi nas do beatyfikacji Pauliny Jaricot (żariko)
w Lyonie), która była założycielką Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Żywego Różańca.
Przygotowaniem do tej uroczystości jest Nowenna.

11.            Policja Mazowiecka ostrzega, aby uważać na oszustów którzy wyłudzają dane osobowe i kontaktowe i dokonują kradzieży. Na plakacie w gablocie parafialnej podano jak postępować, aby się nie dać wykorzystać.

 

12.            Przyjmijmy błogosławieństwo … 

.....................................................................................................

CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCY

OGŁOSZENIA PARAFIALNE - 8 maja 2022

                                                                                

1.                 Dziś czwarta niedziela Wielkanocy, którą nazywamy popularnie Niedzielą Dobrego Pasterza; Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne; rozpoczynają się Kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. Naszą modlitwą obejmujemy wszystkich, którzy odpowiedzieli na głos Bożego wezwania. Po mszach św. zbieramy ofiary na potrzeby naszego seminarium duchownego w Radomiu.

2.                 Jutro, 9 maja, uroczystość liturgiczna Św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski, przeniesiona z 8 maja ze względu na przypadającą niedzielę wielkanocną.

3.                 W piątek, 13 maja, w liturgii będziemy wspominać Matkę Bożą Fatimską i 39. rocznicę zamachu na Świętego Jana Pawła II.  

4.                 Zapraszamy na nabożeństwa majowe: w soboty o g. 8.30, w pozostałe dni o g. 17.30., aby śpiewem Litanii loretańskiej wypraszać wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny w naszych codziennych potrzebach. Tych, którzy nie mogą uczestniczyć w nabożeństwach majowych w kościele, zachęcamy do modlitwy przy przydrożnych kapliczkach oraz domach rodzinnych.

5.                 Od dzisiejszej niedzieli rozpoczynają się 1-sze Komunie św. o g. 10.15 i 12.15. Zapraszamy Parafian nie związanych z tymi wydarzeniami na inne godziny mszy świętych.

6.                 W niedzielę 22 maja w Lyonie odbędzie się Beatyfikacja Założycielki Kółek Żywego Różańca – Pauliny Jaricot (żariko). Przygotowaniem do tej uroczystości będzie Nowenna, która rozpocznie się w piątek 13 maja na nabożeństwach majowych.

7.                 Nasza diecezja przeżywa przygotowanie do 50. rocznicy Peregrynacji Cudownego Obrazu Jasnogórskiego; prosimy o wypełnienie się w naszym życiu ślubu: „Matko Łaski Bożej, przyrzekamy Ci strzec w każdej duszy polskiej daru łaski, jako źródło Bożego życia. Pragniemy, aby każdy z nas żył w łasce uświęcającej i był świątynią Boga, aby cały Naród żył bez grzechu ciężkiego, aby stał się Domem Bożym i Bramą Niebios …”.

8.                 Odpowiadając na inicjatywę ogólnopolską zapraszamy w przyszłą niedzielę 15 maja do udziału w pokutnej procesji różańcowej; rozpoczniemy przed odnowioną figurką Matki Bożej przy ul. Kościelnej (w pobliżu Domu Kultury) o g. 15.00 i pójdziemy mówiąc różaniec do kościoła, gdzie przed obrazem MB Łaskawej, wobec Chrystusa w Najświętszym Sakramencie odmówimy Litanię Loretańską, Akt Zawierzenia Polski Bożemu Miłosierdziu, i potem modlitwy do Św. Andrzeja Boboli; intencja procesji: błaganie o Miłosierdzie nad nami i nad całym światem, wspólnie ratujmy od niewiary polską młodzież, polskie rodziny i cały naród przed wojną realnie grożącą nam od wschodu. Zapraszamy. Nie będzie wtedy majówki o 17.30.

9.                 W przyszłą niedzielę 15 maja, w naszym kościele o g. 18.00 odbędzie się msza św. w 39. rocznicę zamordowania Grzegorza Przemyka, ucznia Liceum Ogólnokształcącego w Białobrzegach w roku szkolnym 1980/81 połączona z modlitwą w int. jego matki Barbary Sadowskiej oraz o pokój dla Ukrainy. Po Mszy św. o g. 19.00 koncert pt. "Żeby nie było śladów”; wykonawcy: Robert Grudzień z Zespołem Solistów z Ukrainy i Polski; g. 20.00 złożenie wieńców pod pomnikiem „Tobie Ojczyzno”. Więcej informacji w gablocie. Zapraszamy!

10.            Policja Mazowiecka ostrzega, aby uważać na oszustów którzy wyłudzają dane osobowe i kontaktowe i dokonują kradzieży; jak postępować, aby się nie dać wykorzystać można przeczytać na plakacie w gablocie parafialnej.

11.            Przypominamy, że dzisiaj po mszach św. zbieramy ofiary na potrzeby naszego seminarium duchownego w Radomiu. Zachęcam do życzliwości.

12.            Przyjmijmy błogosławieństwo …

 

ZAPOWIEDZI 8.05.2022

Do zawarcia sakramentu małżeństwa przygotowują się:

Piotr Grzegorz Kuliński i Agata Krzemińska oboje par. tut. zap. 2-ga (9/2022).

Mateusz Włodarczyk par. tut. i Ewa Wrona par. Stromiec zap. 2-ga (10/2022).

Jacek Pałczyński par. tut. i Katarzyna Majewska par. Baniocha zap. 1-sza (11/2022).

 

Ktokolwiek znałby jakieś przeszkody zachodzące między tymi osobami uniemożliwiające zawarcie małżeństwa obowiązany jest w sumieniu powiadomić Księdza w kancelarii parafialnej.

..................................................................................................

TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCY

OGŁOSZENIA PARAFIALNE - 1 maja 2022

 

1.              Dziś trzecia niedziela Wielkanocy.

2.              W całej Polsce obchodzona jest po raz kolejny Niedziela Biblijna, rozpoczynająca Tydzień Biblijny. To zachęta do lektury i rozważania tekstów Pisma Świętego. „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa” – mówił Święty Hieronim. Niech będzie to czas szczególnego zasłuchania i rozważania słowa Pana. Trwamy w Tygodniu Biblijnym, który stanowi zachętę do poznawania i rozważania słowa Bożego. Święty Paweł w Liście do Rzymian przypominał, że „wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa” (Rz 10,17).

3.              Dziś rozpoczynamy miesiąc maj, w którym w sposób szczególny będziemy oddawać cześć Matce Zbawiciela. W naszej świątyni nabożeństwo majowe w soboty o g. 8.30, w pozostałe dni o g. 17.30. Serdecznie zapraszamy, aby śpiewem Litanii loretańskiej wypraszać wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny w naszych codziennych potrzebach. Tych, którzy nie mogą uczestniczyć w nabożeństwach majowych w kościele, zachęcamy do modlitwy przy przydrożnych kapliczkach oraz domach rodzinnych.

1.              Dziś także przypada Święto Pracy. Naszą modlitwą wspieramy wszystkich pracowników i pracodawców, także wszystkich bezrobotnych i poszukujących pracy.

2.              Jutro, 2 maja, przypada Dzień Polonii oraz Dzień Flagi Narodowej. W modlitwie pamiętajmy o naszych rodakach mieszkających poza granicami ojczyzny. Nie zapomnijmy także wywiesić flagi narodowej.

3.              We wtorek, 3 maja, uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski. To także kolejna rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791 roku. Msze Święte według porządku niedzielnego. Msza św. o 10.15 w int. Ojczyzny, w int. Klubu Sportowego Pilica z okazji 100 rocz. Powstania oraz w int. Strażaków i Rzemiosła.

4.              W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Spowiedź święta w pierwszy piątek od g. 17.15; po mszy św. wieczornej w pierwszy piątek rozpoczniemy całonocną adorację wynagradzającą do pierwszej mszy św. w sobotę, kiedy to będzie błogosławieństwo na zakończenie adoracji wynagradzającej. W sobotę wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo ku czci Matki Najświętszej na sposób fatimski jako wynagrodzenie o g. 8.30.

5.              Następna niedziela, 8 maja, czwarta niedziela Wielkanocy jest popularnie nazywana Niedzielą Dobrego Pasterza. Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie; rozpoczniemy Tydzień modlitw o powołania do służby w Kościele.

6.              Od niedzieli 8 maja rozpoczną się Pierwsze Komunie św. o g. 10.15 i 12.15 do końca maja. Zapraszamy Parafian nie związanych z tymi wydarzeniami na inne godziny mszy świętych.

7.              Odpowiadając na inicjatywę ogólnopolską zapraszamy w dniu 15 maja (niedziela) do udziału w pokutnej procesji różańcowej; rozpoczniemy przed odnowioną figurką Matki Bożej przy ul. Kościelnej (w pobliżu Domu Kultury) o g. 15.00 i pójdziemy mówiąc różaniec do kościoła, gdzie przed obrazem MB Łaskawej, wobec Chrystusa w Najświętszym Sakramencie odmówimy Litanię do Św. Andrzeja Boboli oraz Akt Zawierzenia Polski Bożemu Miłosierdziu, który został ułożony przez Bł. Ks. Michała Sopoćkę; intencja procesji: błaganie o Miłosierdzie nad nami i nad całym światem, wspólnie ratujmy od niewiary polską młodzież, polskie rodziny – by ustała plaga rozwodów i pijaństwa, by udoskonalone było prawo chroniące życie od naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci, by chronić świętość Kapłanów i Pasterzy. W 1920 r. w Matka Boża Łaskawa dwukrotnie ukazała się Rosjanom podczas Bitwy Warszawskiej. Zjawienie się Matki Bożej wywołało taką panikę i popłoch wśród bolszewików, że krzycząc z przerażenia «uchadi, Matier Bożija zasłaniajet Poljakow», uciekali z miejsca walki porzucając broń. Chcemy ponownie za pośrednictwem Matki Bożej Łaskawej i Św. Andrzeja Boboli błagać o ratunek dla Polski i Polaków przed epidemiami i wojną realnie grożącą nam od wschodu, dlatego podejmujemy Pokutną Procesję Różańcową. Zapraszamy 15 maja.

 

8.              Przyjmijmy błogosławieństwo … 

 

----------------------------------------------------------------

 Podczas Mszy św. na zakończenie roku szkolnego 2020/2021 

w czwartek o g. 18.oo wylosowano następującą kolejność

Pierwszej Komunii Świętej w 2022 roku: 
niedziela 8 maja 2022 g. 10.15 PSP Białobrzegi III C

niedziela 8 maja 2022 g. 12.15 PSP Białobrzegi III B

niedziela 15 maja 2022 g. 10.15 PSP Białobrzegi III D

niedziela 15 maja 2022 g. 12.15 PSP Sucha

niedziela 22 maja 2022 g. 10.15 PSP Białobrzegi III A