EKO CMENTARZ

Opłata za wywóz śmieci z cmentarza tzw. EKO w roku 2022 nie ulega zmianie i wynosi 55, zł. od grobu.  

Można wpłacać na konto, które jest przeznaczone tylko na ten cel: 

PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. ŚWIĘTEJ TRÓJCY

ul. KRAKOWSKA 25, 26-800 BIAŁOBRZEGI

97 9117 0000 0022 5982 2000 0030.

Tytułem: EKO 2022 nr kwatery (liczby rzymskie) ......../ nr grobu .......... (liczby arabskie);

np. EKO 2022 XV/321.  

Kancelaria Sejmu 09.08.2019, Dz. U. 1959 Nr 11 poz. 62

 

USTAWA

z dnia 31 stycznia 1959 r.

o cmentarzach i chowaniu zmarłych