Wychodząc naprzeciw współczesnym problemom towarzyszącym życiu rodziny, pragniemy zaproponować Wam doskonały sposób na pogłębianie więzi rodzinnych, a przede wszystkim małżeńskich.

Jest to wspólnota Domowego Kościoła, w której podczas comiesięcznych spotkań w małej grupie małżonków, wzajemnie umacniacie się swoim świadectwem życia rodzinnego.

Jeżeli odczuwacie potrzebę twórczego przeżywania miłości małżeńskiej w świetle wiary i pragniecie wychować dzieci w duchu chrześcijańskiej miłości, to ta wspólnota jest miejscem dla Was!

Domowy Kościół to małżeńsko- rodzinny ruch świeckich w Kościele, działający w ramach Ruchu Światło- Życie. Jako jedyny w Polsce stawia na pierwszym miejscu duchowość małżeńską, czyli dążenie ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem, co jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

Założycielem Domowego Kościoła jest Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki. W rozwoju DK ściśle współpracowała z Założycielem siostra Jadwiga Skudro RSCJ. Duchową kolebką DK jest Krościenko nad Dunajcem, gdzie w 1973 roku odbyła się pierwsza oaza rodzin.

Małżeństwa należące do wspólnoty Domowego Kościoła wiedzą jak ważną rolę odgrywają w ich wzroście duchowym sakramenty- szczególnie Eucharystia, modlitwa- jako żywa relacja z Panem Jezusem, regularne czytanie Pisma Świętego, postawa służby w Kościele- czyli dawanie z siebie tego co otrzymali od Boga.

Więcej na ten temat można przeczytać na głównej stronie DK: https://www.dk.oaza.pl


W naszej parafii mamy jeden krąg działający od września 2018r., który tworzy 5 małżeństw oraz drugi tworzący się krąg (na tzw. etapie pilotażu od stycznia 2023r.), w którym formuje się w tym momencie 5 małżeństw. Księdzem moderatorem Domowego Kościoła w Białobrzegach jest ks. Jacek Wierzbicki.

Są to małżeństwa z naszej parafii, a także 2 spoza, które raz w miesiącu spotykają się, aby wspomagać się wzajemnie w dążeniu do budowania w swoich rodzinach domowego Kościoła, wszystko w imię Chrystusa i dla Niego.

W każdym samodzielnym kręgu wybierana jest co roku para tzw. animatorska, która jest odpowiedzialna za organizację działań i funkcjonowanie danego kręgu. Struktura Domowego Kościoła jest bardzo rozbudowana i hierarchiczna, mamy już wspomnianą parę animatorską, rejonową, krajową, a sam ruch działa w 21. krajach na świecie.

Jeśli jakieś małżeństwo sakramentalne czuje, że chciałoby być blisko Boga i blisko Kościoła, a także nie jest mu obojętne wychowanie dzieci w duchu wiary chrześcijańskiej to zapraszamy do kontaktu z księdzem moderatorem Jackiem Wierzbickim lub parą animatorską Kariną i Mateuszem Fedorowicz.

Krótki film o Domowym Kościele: https://youtu.be/la7zPdb4aKM

Msze z oprawą liturgiczną przygotowaną przez nasz Domowy Kościół odbywają się w każdą 3-cią niedzielę miesiąca o godz. 9:00.


Przygotowania do przedstawienia „Eucharystia - Największy z cudów”

Więcej zdjęć jest dostępnych tutaj.