KOLĘDA czyli WIZYTA DUSZPASTERSKA 2018/2019

par. Św. Trójcy Białobrzegi

  

 

21.01.2019, Poniedziałek

od 9.oo B-GI: ul. Kopernika domy, potem ul. Krakowska nry parzyste od końca do ul. Kościelnej [Jeden KS od ul. Kopernika i potem Krakowska do ul. Kościelnej], ul. Bautscha bloki i ul. Bautscha domy, ul. Wąska [dwóch KS od strony ul. Krakowskiej], ul. Szkolna [Jeden KS] 

(ks. Proboszcz, ks. Grzegorz, ks. Sławek, ks. Bartek)

Od 16.oo B-gi: ul. 11 Listopada nr 14, nr 4, nr 6 [dwóch KS], ul. Żeromskiego nr 72 [jeden KS], nr 72A [dwóch KS] =

(ks. Proboszcz, ks. Jacek, ks. Grzegorz,  ks. Bartek)

 

22.01.2019, wtorek

Od 9.oo  B-gi: ul. Krakowska nry nieparzyste całość (jeden KS od początku, jeden KS do skrzyżowania z ul. Spacerową w kierunku kościoła, jeden KS od końca do ul. Spacerowej) = (ks. Proboszcz, ks. Grzegorz, ks. Sławek)

Od 16.oo B-gi: ul. Żeromskiego domy po obu stronach od kościelnej do końca [jeden KS od końca, jeden KS od strony ul. Kościelnej], ul. Rzemieślnicza domy [jeden KS od początku po obu stronach] =

(ks. Proboszcz, ks. Jacek, ks. Grzegorz, ks. Bartek)

 

23.01.2019, środa

Od 9.oo B-gi: ul. 11 Listopada domy od ul. Krakowskiej do ul. Reymonta po obu stronach [jeden KS od strony ul. Reymonta po obu stronach w kierunku ul. Krakowskiej], ul. Spacerowa [dwóch KS ul. Spacerowa od strony Ośr. Zdrowia] = (ks. Proboszcz, ks. Jacek, ks. Sławek)

od 16.00 B-gi: ul. Czachowskiegoul. Cegielniana, ul. Gajowa, ul. Armii Krajowej, Skargipotem od ok. 18.00 ul. Poświętna, ul. Rzeczna 

(ks. Proboszcz, ks. Jacek, ks. Grzegorz, ks. Bartek)

 

24.01.2019, czwartek

od 9.00 na Osiedlu BORKI: ul. Jałowcowa, Świerkowa, Lipowa, Jodłowa, Wiśniowa, Jesionowa, Sosnowa, Młynarska itd. =

(ks. Proboszcz, ks. Jacek, ks. Sławek)

Od 16.oo B-gi: ul. Piaskowa [jeden KS od strony ul. Reymonta i dalej w kier. Piekarskiej], ul. Piekarska [jeden KS od strony ul. Kościelnej po obu stronach], ul. Krakowska nry parzyste od mostu do ul. Kościelnej [jeden KS od mostu], ul. Reymonta domy od ul. Sądowej w kier. Kościelnej po obu stronach [jeden KS] = (ks. Proboszcz, ks. Jacek, ks. Grzegorz, ks. Bartek)

 

25.01.2019, piątek

od 9.00 na Osiedlu BORKI: ul. Brzozowa i domy przy ul. Kościelnej, 

potem od ok. 11.oo ul. Targowicka = (ks. Proboszcz, ks. Jacek, ks. Sławek)

Od 16.oo Sucha: Bloki [czterech KS], 

potem od ok. 17.oo ul. Lawendowa, Srebrna, Biała, Cytrynowa, Zielona itp. (ks. Proboszcz, ks. Jacek, ks. Grzegorz, ks. Bartek)