Czcigodni Księża, Drodzy Siostry i Bracia

Każde powołanie kapłańskie jest Bożym darem dla Kościoła Powszechnego oraz dla Kościoła lokalnego, którym jest diecezja. Dziękujemy Panu Bogu za dar powołania 20 nowych alumnów, którzy 1 października rozpoczęli w radomskim seminarium przygotowanie do kapłaństwa. Społeczność seminaryjna liczy aktualnie 60 kleryków.

Dziękczynieniu składanemu Panu Bogu za dar każdego powołania towarzyszy także wdzięczność wobec ludzi. Dziękujemy Rodzicom oraz Duszpasterzom za troskę o powołania. Dziękujemy także wszystkim dobroczyńcom, którzy wspierają nasze seminarium modlitwą, owocami natury i darami materialnymi.

Z wdzięcznością wspominamy zaangażowanie i wysiłek całej Diecezji przy budowie gmachu seminarium. Wielu z Was, Drodzy Siostry i Bracia, uczestniczyło w tym dziele przybywając na plac budowy z każdego zakątka Diecezji, aby pracą własnych rąk tworzyć gmach naszego seminarium. Dzięki temu zaangażowaniu Diecezja mogła przyjąć w seminaryjnym budynku Ojca Świętego Jana Pawła II, który 4 czerwca 1991 roku dokonał aktu poświęcenia seminarium.

Upływający czas ujawnił jednak potrzebę poważnego remontu seminaryjnego gmachu. Udało się w ostatnim czasie ocieplić ściany i położyć nową elewację. Bardzo dziękujemy Księżom i Wam, Drodzy Siostry i Bracia, za wspaniałomyślność i złożone ofiary.

Konieczna okazała się także wymiana dachu. Prace przy jego wymianie już trwają dzięki wpłatom ze strony Księży i parafii oraz dzięki zaangażowaniu instytucji kościelnych przy wsparciu środkami publicznymi. Dokończenie tej inwestycji będzie związane z czekającymi nas jeszcze poważnymi wydatkami. Jest to bowiem powierzchnia 9 500 metrów kwadratowych.

Już teraz dziękuję za życzliwe wsparcie tych prac ofiarami pieniężnymi składanymi na tacę w najbliższą niedzielę, 12 listopada. Proszę także o ofiary z parafii Diecezji Radomskiej, które Księża Proboszczowie mają przekazać na rzecz seminarium do 31 maja 2018 roku. Za każdy dar złożony w ramach niedzielnej kolekty składam Wam, Drodzy Siostry i Bracia, serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękuję także za indywidualne ofiary przekazywane na rzecz naszego Seminarium.

Bardzo proszę Was, Drodzy Siostry i Bracia, o modlitwę o dobre powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz w intencji naszego Seminarium.

Biskup Henryk Tomasik

 

------------------------z----------------------------

 

OŚWIADCZENIE
PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
W SPRAWIE OGRANICZENIA HANDLU W NIEDZIELE

W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi nad projektem ustawy w sprawie ograniczenia handlu w niedziele, jako Prezydium Konferencji Episkopatu Polski – biorąc również pod uwagę liczne głosy wiernych Kościoła rzymsko-katolickiego i chrześcijan z innych Kościołów – wyrażamy nasz niepokój wobec losu obywatelskiej inicjatywy Związku Zawodowego „Solidarność”, która została poparta podpisami ponad 500 tys. obywateli naszego kraju. Tak Konferencja Episkopatu Polski, jak i biskupi poszczególnych diecezji wielokrotnie udzielali tej inicjatywie jednomyślnego poparcia w komunikatachi listach pasterskich, licząc na przywrócenie całemu społeczeństwu niedzieli jako dnia wypoczynku i czasu budowania więzi rodzinnych oraz umacniania relacji społecznych. Niestety, jak wynika z dotychczasowych prac nad ustawą, aktualnie proponowane rozwiązania odbiegają zasadniczo od proponowanego kształtu tej inicjatywy. Milczenie z naszej strony w tej kwestii byłoby zaniedbaniem naszego pasterskiego obowiązku stania na straży dobra wspólnego.

 

Trudno pominąć fakt, iż to właśnie „Solidarność” – jako Związek programowo ukierunkowany na ochronę praw pracowniczych – realizując własną uchwałę programową i zapis o dążeniu do wprowadzenia zasady 5-dniowego tygodnia dla wszystkich pracujących, ma szczególne prawo i obowiązek upominania się o wolne niedziele. Wolna niedziela zawiera się w etosie „Solidarności”, z którego nie wolno korzystać wybiórczo, zwłaszcza tym, którzy się na nią programowo powoływali i powołują.

 

W okresie przygotowań do obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości – otwarcie odnosząc się do dziedzictwa „Solidarności” – nie można pominąć niedzieli jako budulca duchowej wspólnoty narodu. Ten społeczny wymiar „uwolnienia” niedzieli zawiera w sobie jedną z podstawowych prawd o naturze człowieka, który współistnieje z innymi, tworząc z nimi wspólnotę, społeczność, naród. Chodzi również o uwolnienie człowieka, gdyż osoba, której odbiera się wolną niedzielę jest kimś wykorzystywanym. Rzecz nie dotyczy jedynie osób pracujących w handlu – choć to ich los najbardziej leży nam na sercu. Wykorzystywani są również i ci, którym – oferując spędzanie jedynego wolnego dnia w handlowej galerii – zacieśnia się tym samym obszar budowania relacji z innymi do samej tylko konsumpcji, do zdobywania nowych towarów, mających rzekomo nieustannie poprawiać standard życia, co ostatecznie jest formą materializmu praktycznego.

 

Apelujemy więc do tych, którzy mają realny wpływ na kształt prawa w naszym państwie, aby mieli na względzie przede wszystkim dobro obywatela i dobro społeczeństwa, zagrożone – podobnie jak w innych państwach Europy – laicyzacją. Nie wolno zapominać własnych haseł i postulatów wysuwanych w drodze do osiągnięcia władzy, w tak ważnej społecznie kwestii. Nie wolno – nawet wobec lobbingu środowisk, dla których zysk stanowi większą wartość niż człowiek, czy naród. Konkretnym wyrazem miłości do człowieka jest umacnianie sprawiedliwości – napisał św. Jan Paweł II w encyklice Centesimus Annus. Niedzielny odpoczynek jest jednym z nierozłącznych elementów sprawiedliwego traktowania wszystkich i nie może być luksusem dla wybranych. Niech zatem nie ginie sprawiedliwość i solidarność pośród nas, przygotowujących się do świętowania setnej rocznicy niepodległej Polski. Niech integralnym elementem tego święta całego narodu stanie się prawne i definitywne zabezpieczenie wolnej od pracy niedzieli, jako spoiwa umacniającego narodową wspólnotę.

+Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

+Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski
Zastępca Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

+Artur Miziński
Biskup Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, dnia 31 października 2017 roku

------------------------z---------- ------------------

OGŁOSZENIE

Zgromadzenie Synów Niepokalanego Poczęcia poprzez Fundację Montiana Polonia otworzyło nową „Poradnia Rehabilitacyjna dla Dzieci im. Władysława Basiaka”, która mieści się w Radomiu przy ulicy Reja 28. Zapraszamy wszystkie dzieci na bezpłatne konsultacje fizjoterapeutyczne a także specjalistyczną rehabilitację w konkurencyjnych cenach.

W ramach NFZ zapraszamy na rehabilitację w warunkach domowych.

Zapraszamy również na konsultację specjalistyczne lekarza rehabilitacji, neurologopedy i psychologa.

Chcemy nieść pomoc rodzicom i dzieciom na terenie naszej diecezji i okolicy.

Kontakt: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 48 331 03 83; 514 144 229

O. Christogonus Uche

------------------------z----------------------------

ZAPROSZENIE

13 listopada br. w Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej podczas Mszy św. o godz. 18.00 pod przewodnictwem ks. bp. Henryka Tomasika, transmitowanej przez TV TRWAM i Radio MARYJA zostanie odsłonięta tablica, upamiętniająca przymusową służbę wojskową Alumnów-Żołnierzy.

Serdecznie zapraszam do koncelebry wszystkich Księży z naszej diecezji, którzy służyli w wojsku.

Czcigodnych Księży proszę o potwierdzenie swojego przybycia pod numerem tel. 41 25 38 800.

Ks. Jerzy Karbownik

Kustosz Sanktuarium

------------------------z----------------------------

 

ZAPROSZENIE NA PROCESJĘ ZAWIERZENIA w SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

12 listopada br. (niedziela) przypada 22. rocznica ogłoszenia Matki Bożej Miłosierdzia Patronką Skarżyska-Kamiennej. Z tej racji tradycyjnie ulicami miasta odbywa się Procesja Zawierzenia z obrazem Matki Bożej. Początek o godz. 16.45 w kościele Najświętszego Serca Jezusowego. Procesję poprowadzi ks. bp Wiesław Mering z Włocławka.

Serdecznie zaprasza kustosz Sanktuarium

Ks. Jerzy Karbownik