Zbiórka na studnię głębinową w Zambii

Po zbiórce na rzecz wsparcia kleryków z Madagaskaru postanowiliśmy jako parafia kontynuować wspieranie działalności misyjnej Kościoła i rozpocząć zbiórkę na rzecz budowy studni głębinowej w Zambii.

„Jest to miejsce, gdzie znajduje się stacja dojazdowa Ojców Białych – kaplica, która służy lokalnej społeczności. W wiosce znajduje się szkoła podstawowa, do której uczęszczają dzieci z okolicznych wiosek. Stąd jest ogromna potrzeba budowy studni głębinowej, która pomoże w rozwoju miejsca, zapewni mieszkańcom – w tym dzieciom dostęp do czystej wody pitnej oraz ograniczy przyczyny występowania chorób przenoszonych przez zanieczyszczoną wodę. Dar parafian to przede wszystkim dar serca dla wspólnoty w Zambii. Dzięki waszej pomocy i otwartości mieszkańcy otrzymają szansę na lepsze życie.” 

 

Wpłaty można dokonywać bezpośrednio przez: stronę internetową 

  

lub poprzez wpłaty bezpośrednio do księży, którzy przekażą ofiary dalej. Liczy się każda złotówka.

Na 25.02.2024 mamy już 77 % czyli 23250 zł

  

 

 


Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy wspierają prace parafialne.

W gablocie oraz w Internecie można obejrzeć finalny efekt renowacji obrazu

Matka Boska Białobrzeska.

W wyniku prac naukowych specjalistów od konserwacji i rozwarstwienia

powstały dwa obrazy:

MB z XVI wieku obraz zaliczony jako gotyk

oraz MB z XVIII wieku, czyli tzw. przemalówka pierwotnego.

Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali te prace – Bóg zapłać! 

stan obrazu po odnalezieniu na strychu starej plebanii ...

stan wierzchniej warstwy po konserwacji i rozwarstwieniu oraz przeniesieniu na nową deskę w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, czyli tzw. przemalówka z XVIII wieku ...

obraz pierwotny odkryty pod wierzchnią warstwą, zapewne XVI wiek (tak podaje Katalog zabytków sztuki w Polsce t. III, zeszyt 10 s. 2), gotyk, po konserwacji w pracowni w Toruniu 

 
Zachęcamy do odkrywania tajemnic wiary przez LEKTURĘ PISMA ŚWIĘTEGO. Szczególnie zachęcamy do czytania a może nawet przeczytania całego Pisma św. BIBLIĘ TYSIĄCLECIA, BIBLIĘ DLA MŁODYCH nazywaną „Biblia z papugą” oraz Biblię z dużymi literami formatu A4 można nabywać w kancelarii na tygodniu. Zachęcamy do wkroczenia na piękną drogę duchowej przygody z Biblią.

Pismo Święte


PRZYGOTOWANIE DO MAŁŻEŃSTWA dla narzeczonych odbywa się w tym roku w Jedlińsku według planu podanego w gablocie oraz na stronie internetowej parafii, pod linkiem.